Openbare Verlichting & Energie Fryslân

Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân is een slagvaardige organisatie met zeer specifieke kennis en specialisme, die kwaliteit van dienstverlening en communicatie hoog in het vaandel heeft staan. Wij verzorgen de inkoop van energie en de verduurzaming daarvan voor onze leden en afnemers. De leden zijn de meeste Friese gemeenten en de provincie Fryslân. Onze afnemers zijn een aantal Friese non-profit organisaties. Naast de inkoop van energie beheren wij de data die uit de energiemeters komt en adviseren onze leden en afnemers hierover. Daarnaast kopen wij het beheer en onderhoud van een kleine 100.000 lichtmasten in Friesland in.