Teamleider Werkman VMBO

Ons VMBO heeft aandacht en oog voor de ontwikkeling van al onze leerlingen; basis, kader, gemengde en theoretische leerweg. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontplooien tot zelfstandige jong volwassenen met een eigen plek in de maatschappij. We leren de leerlingen zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen leerproces. Dit doen wij stap voor stap vanuit een duidelijk visie gestoeld op de Dalton-principes. In de praktijk betekent dit dat wij op maat, gepersonaliseerd, onderwijs bieden. In klas 1 ,2 en 3 zitten leerlingen van alle niveaus bij elkaar in de klas. Op die manier kunnen zij met en van elkaar leren. Zij kunnen vakken op verschillende niveaus volgen en hun eigen gepersonaliseerde route uitstippelen. In alle leerroutes is er volop aandacht voor de persoonlijke interesses en eigen vaardigheden van onze leerlingen. Werkman VMBO is een veilige school. We zijn actiegericht, voorspelbaar in ons handelen en duidelijk in onze communicatie.

Functie

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een enthousiaste en inspirerende teamleider. Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het leiding geven aan het onderwijs aan, de begeleiding van de leerlingen in het VMBO (BB, KB en TL) en voor de onderwijsontwikkeling en kwaliteit op de school als geheel. Dit samen met een rector en een collega teamleider. Wij zoeken een verbindende en ervaren teamleider met een duidelijke visie op het VMBO-onderwijs en de ontwikkeling ervan die zich voor langere tijd aan onze school wil verbinden.

Wij zoeken een collega die:

-      beschikt over HBO+ werk- en denkniveau;

-      beschikt over ervaring en affiniteit met VMBO BB en KB;

-      beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring en leidinggevende kwaliteiten, waaronder ervaring

   met personele zaken;

-      onderwijskundige visie kan vertalen naar de lespraktijk;

-      onderwijskwaliteit kan doorontwikkelen;

-      stuurt op onderwijsresultaat;

-      een teamplayer is en de verbinding zoekt;

-      coachend en organisatorisch sterk is;

-      vertrouwen kan winnen en geven;

-      open, transparant en helder is, maar ook humor heeft;

-      draagvlak weet te creëren en beslissingen durft te nemen;

-      een duidelijke bijdrage levert aan de profilering van de school in het algemeen en het VMBO in het

   bijzonder;

-      contact zoekt met scholen voor basis-, voortgezet en beroepsonderwijs bij de vormgeving van het

   onderwijs.

Salaris

Deze functie is gewaardeerd op schaal 12 van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 5.699,- bij een volledige aanstelling.


 

 

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan  trainingen en opleidingsmogelijkheden.


Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.

Informatie

Informatie over de school vind je op de website: www.werkmanvmbo.nl

Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Tineke Hulshoff (HR-adviseur), t.hulshoff@o2g2.nl. Zij is bereikbaar vanaf 16 augustus 2021.

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.