Schoolmaatschappelijk werker (wtf 0,7) - Leon van Gelder

Op de Leon van Gelder vinden we het belangrijk dat leerlingen zichzelf ontwikkelen. Dit gaat verder dan puur en alleen het vergaren van kennis en vaardigheden. Iedereen is uniek en heeft zijn of haar eigen mogelijkheden en karakter. Wij laten onze leerlingen uniek zijn. We laten ze ontdekken waar hun kwaliteiten en interesses liggen. Door een breed scala aan vakken te beleven en te ervaren, ontdekken leerlingen waar hun passie ligt. Onze passie is goed onderwijs verzorgen. Onderwijs waar wij met hart en ziel achter staan. Dit bewerkstelligen we door een manier van werken die anders is dan op andere scholen. De leerling staat hierbij centraal. Onze leerlingen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Docenten motiveren leerlingen hierbij het beste in zichzelf naar boven te halen.

Functie
Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een ervaren collega voor de functie schoolmaatschappelijk werker; in ons functiebouwwerk opgenomen als Leerlingondersteuner/begeleider B. De schoolmaatschappelijk werker verricht activiteiten op het gebied van preventie, signalering, advisering, begeleiding en evaluatie. Het betreft activiteiten gericht op leerlingen, ouders, docenten en schoolteams, en ook activiteiten op bovenschools en regionaal niveau. Je komt te werken binnen het ondersteuningsteam van de school. Dit team is gepositioneerd midden in de school, en staat ten dienste van het onderwijs. Het betreft een tijdelijke vacature op reguliere formatie het gehele schooljaar.  

Wat zijn je werkzaamheden?

 • Het voeren van gesprekken waarbij de problematiek van de leerling op school (evt. binnen het gezin) in kaart wordt gebracht;
 • Het verzorgen van rapportages hierover aan docenten/mentoren, de teamleider en de ondersteuning coördinator;
 • Het voeren van adviesgesprekken met leerlingen, ouders en docenten;
 • Het coachen en begeleiden van docenten en andere onderwijsprofessionals in de omgang met leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben;
 • Het verzorgen van bijscholingen en trainingen op het gebied van (leer)ontwikkeling en gedrag van jongeren;
 • Het signaleren en voorkomen van stagnatie in de ontwikkeling van leerlingen en het zorgdragen voor preventiemaatregelen;
 • Het coördineren van de hulp en dienstverlening en optreden als casemanager;
 • Advies geven over passende vervolgmogelijkheden voor een leerling binnen verschillende onderwijssoorten en schakelingen hier naartoe planmatig begeleiden;
 • Het onderhouden van goede contacten met netwerkpartners, waaronder de leerplicht ambtenaar, hulpverleningspartners en het samenwerkingsverband.

Wij zoeken een collega die:

 • beschikt over een afgeronde studie Social Work, profiel jeugd;
 • ervaring heeft in een vergelijkbare functie bij voorkeur in het Voortgezet Onderwijs;
 • beschikt over affiniteit met de betreffende doelgroep;
 • in staat is in teamverband complexe situaties te begeleiden;
 • een dienstverlenende en klantgerichte instelling heeft, maar tevens in staat is de grenzen van de school aan te geven;
 • bij voorkeur beschikt over een netwerk in het PO, VO en VSO en die kennis heeft van de sociale kaart;
 • beschikt over pedagogische kennis;
 • initiatiefrijk, stressbestendig en flexibel is;
 • sociaal en communicatief sterk is, zowel mondeling als schriftelijk;
 • zelfstandig kan werken en organiseren.

Salaris
Deze functie is gewaardeerd in schaal 09 van de geldende cao VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 3.975 ,- bij een volledige aanstelling.

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan  trainingen en opleidingsmogelijkheden.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.

Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.leonvangelder.nl.
Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Saskia Wiegant (rector) via 050 – 321 06 25 of  s.wiegant@o2g2.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.