Rector Leon van Gelder en Simon van Hasseltschool

Op de Leon van Gelder vinden we het belangrijk dat leerlingen zichzelf ontwikkelen. Dit gaat verder dan puur en alleen het vergaren van kennis en vaardigheden. Iedereen is uniek en heeft zijn of haar eigen mogelijkheden en karakter. Wij laten onze leerlingen uniek zijn. We laten ze ontdekken waar hun kwaliteiten en interesses liggen. Door een breed scala aan vakken te beleven en te ervaren, ontdekken leerlingen waar hun passie ligt. Onze passie is goed onderwijs verzorgen. Onderwijs waar wij met hart en ziel achter staan. Dit bewerkstelligen we door een manier van werken die anders is dan op andere scholen. De leerling staat hierbij centraal. Onze leerlingen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Docenten motiveren leerlingen hierbij het beste in zichzelf naar boven te halen.

 

De Simon van Hasseltschool biedt ondersteunend onderwijs aan, ten behoeve van leerlingen uit de stad en regio die vanwege leerachterstanden en/of lichte gedragsproblematiek nog niet toe zijn aan een directe overstap van PO (primair onderwijs) naar VO (voortgezet onderwijs). De belangrijkste functie van de school is het schakelen van leerlingen naar een, bij de leerlingen passende, vorm van voortgezet onderwijs alwaar de leerling een diploma of certificaat kan behalen. Op de Simon van Hasselt staat het schoolwelbevinden van de leerling hoog in het vaandel. Sinds 2017 wordt intensief met het basisonderwijs samengewerkt aan de oprichting van een 10-14 school, een onderwijsconcept gericht op de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Functie

Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren en enthousiaste rector voor de Leon van Gelder en Simon van Hasseltschool. De rector is verantwoordelijk voor de school en draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Samen met de zes teamleiders vormt de rector het managementteam van de scholen. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie en het onderwijs/de werkzaamheden van hun team. De rector overlegt namens het College van Bestuur met de medezeggenschapsraad. De rector maakt deel uit van het rectorenoverleg VO van Openbaar Onderwijs Groningen waarbinnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt binnen de vastgestelde kaders. Voorts participeert de rector in een aantal boven schoolse overleggen/werkgroepen. 


De komende vier jaar staan voor de Leon van Gelder in het teken van het actualiseren van het onderwijsconcept en het kritisch beschouwen van de lessentabel en curricula. Ook zullen onderwijsontwikkelingen zoals de invoering van de nieuwe leerweg in het VMBO en de ontwikkelingen rond digitale geletterdheid hun vertaling moeten krijgen op een wijze die past bij het eigen onderwijskarakter van de school en de ingezette koers. Bijzondere aandacht is nodig voor de doorontwikkeling van het (onderwijskundig) leiderschap van de teamleiders en de verdere professionalisering van de medewerkers. Daarbij gaat het meer concreet om het ontwikkelen van een resultaatgerichte aansturing van medewerkers en het werken volgens de PDCA-cyclus.

De volgende thema’s staan meer specifiek op de agenda:

-      bewaak en actualiseer het onderwijsconcept en beschouw kritisch de lessentabel en het curriculum bij de verschillende vakgebieden;

-      vertaal landelijke onderwijsontwikkelingen op een wijze die past bij het onderwijsconcept van de school;

-      zet meer meetinstrumenten in om de cognitieve en sociaal-emotionele leeropbrengsten van leerlingen te analyseren en om te zetten in verdere verbeteringen in de inrichting van het onderwijs;

-      investeer stevig in het (onderwijskundig) leiderschap van de teamleiders om medewerkers resultaatgerichter aan te sturen;

-      werk aan de doorontwikkeling van een professionele cultuur waarin het vanzelfsprekend is om te reflecteren op het eigen handelen en voor dat handelen verantwoording te nemen en af te leggen.


Voor de Simon van Hasseltschool is de belangrijkste taak het vervullen van de formele rol richting bestuur, collega-scholen en externe partners en het fungeren als gesprekspartner voor de teamleider op tactisch niveau.  

 

 

 

Wij zoeken een collega die:

-      beschikt over academisch werk- en denkniveau;

-      beschikt over werkervaring in het (voortgezet) onderwijs

-      een aantal jaren succesvolle ervaring in een directie- of leidinggevende functie in het (voortgezet) onderwijs heeft;

-      beschikt over een heldere visie op onderwijs, kennis van en ervaring met een schoolorganisatie en de daarbij behorende bedrijfsvoeringprocessen;

-      het onderwijsconcept van de Leon van Gelder en Simon van Hasseltschool een warm hart toedraagt en in staat is dit intern en extern uit te dragen en te vertegenwoordigen;

-      gericht is op onderwijsverbetering, waarbij nieuwe ontwikkelingen en de implementatie daarvan worden afgezet tegen het onderwijsconcept van de scholen;

-      beschikt over een stevige persoonlijkheid;

-      een verbinder is en in staat is om weerstand tegen veranderingen om te buigen in het benutten van kansen en mogelijkheden tot verbetering;

-      beschikt over het vermogen om zich gemakkelijk en effectief binnen de lokale en regionale samenleving te bewegen en relaties aan te gaan.

  

Salaris

Deze functie is gewaardeerd op schaal 15 van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 7.451 ,- bij een volledige aanstelling. De inpassing van het salaris is afhankelijk van relevante kennis, ervaring en inschaling van de kandidaat.

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan  trainingen en opleidingsmogelijkheden.

Ben jij de collega die wij zoeken?

Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.

 

Informatie

Informatie over de scholen vind je op de website: www.leonvangelder.nl en www.simonvanhasselt.nl.

Meer informatie over de functie is in te winnen bij Herbert de Bruijne, lid College van Bestuur, via 050 32 10 300 of via het e-mailadres solliciteren@o2g2.nl. Het functieprofiel is opvraagbaar via solliciteren@o2g2.nl.


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.