Programmamanager Groninger Opleidingsschool (wtf 0,6)

Openbaar onderwijs Groningen is een organisatie waar alles in het teken staat van leren en ontwikkelen.
De Groninger Opleidingsschool (GOS) is een samenwerkingsverband tussen VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool – instituut Educatie.

Binnen de GOS werken genoemde partijen samen in het opleiden van aanstaande en startende docenten. Juist omdat zoveel verschillende partijen, met soms verschillende belangen, betrokken zijn is een stevige programmamanager nodig. Hij/zij zal leidinggeven aan beleidsontwikkeling en dagelijkse gang van zaken rondom het ‘Samen Opleiden & Professionaliseren”.

 

Groninger Opleidingsschool
De GOS is organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling HR van Openbaar Onderwijs Groningen.
De programmamanager wordt hiërarchisch aangestuurd door de HR-manager maar valt functioneel (inhoudelijk) rechtstreeks onder de stuurgroep GOS.

Tegelijkertijd is voor de GOS zelf een stuurgroep ingesteld die eindverantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de opleidingsschool. De stuurgroep delegeert taken aan de programmanager die, samen met een programmateam, verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en concretiseren van het GOS-opleidingsplan en het GOS-ontwikkelplan, met zowel aandacht voor het opleiden van studenten als het professionaliseren van overige betrokkenen.


Werkzaamheden
De programmamanager werkt samen met externe partners aan duurzame relaties voor opleiden van studenten en professionalisering van andere betrokkenen zoals (nieuwe) medewerkers.

Als programmamanager neem je als vaste gast deel aan bijeenkomsten van de stuurgroep en samen met het programmateam ontwikkel en concretiseer je het GOS-opleidingsplan, het GOS-ontwikkelplan en de prioriteitsstelling daarbinnen. Vervolgens geef je leiding aan de dagelijkse gang van zaken en coördineer je de diverse werkzaamheden zoals:

 • Beleidsadvisering stuurgroep GOS en schooldirecties;
 • Zorgdragen voor de kwaliteit van de GOS;
 • Zorgdragen voor de herkenbarheid van de GOS.

 Je beschikt over of ben je:

 • Gespecialiseerde theoretische en praktische kennis van onderwijs en professionalisering in het voortgezet onderwijs;
 • Brede vakinhoudelijke, pedagogische en didactische kennis zowel voor het opleiden van docenten als voor het behalen/invulling geven aan de strategische doelstellingen van het voortgezet onderwijs;
 • Vaardig in het organiseren en leiden van (verander-)trajecten en het aansturen van professionals;
 • Inzicht in het functioneren van organisaties en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
 • Kennis van en inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het voortgezet onderwijs;
 • Zeer goede communicatieve vaardigheden;
 • Kennis van kwaliteitszorg;
 • De kwaliteiten om als procesmanager binnen een netwerkorganisatie te opereren;
 • Vaardig in het omgaan met zelfstandige scholen en/of instituten voor lerarenopleidingen en heb je oog voor het onderscheiden van belangen;
 • Verbindend, kwaliteitsgericht, flexibiliteit en resultaatgericht.

Taak en salaris
Je voert deze taak uit binnen de functie van projectleider of docent LC en deze functies zijn gewaardeerd op schaal 11 of LC van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 5.087,-- bij een volledige aanstelling.

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.


Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.

Informatie
Informatie over de organisatie vind je op de website: www.openbaaronderwijsgroningen.nl
Meer informatie over deze vacature is in te winnen bij de Hiske Koldijk, Projectleider Groninger Opleidinsschool via h.koldijk@o2g2.nl of 06 – 28 26 67 40.

 De gesprekken vinden plaats in week 27.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.