Directeur De Petteflet

Openbare Jenaplanschool De Petteflet voor kinderen van 4 t/m 13 jaar is een aansprekende basisschool met een eigen gezicht. Dit komt tot uiting in de inrichting van de school, maar ook in het doen en laten van iedereen die met de school te maken heeft. De Petteflet wil een school zijn die fungeert als een leef- en werkgemeenschap, als een ontmoetingsplaats voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een plaats waar iedereen zichzelf mag zijn, waar we rekening houden met elkaar. Waar kwaliteit, samenwerken, zelfstandigheid, veiligheid en geborgenheid sleutelwoorden zijn. Iedereen, kinderen in de eerste plaats, maar ook ouders, groepsleiders en onderwijsondersteunend personeel, moet zich op school veilig en geborgen kunnen voelen.

Het team werkt samen met de ouders aan het onderwijs en opvoeding van de kinderen. We bieden de kinderen basisvaardigheden waarmee ze de wereld om hen heen kunnen leren ontdekken. We stimuleren de kinderen om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. Ook bij het vaststellen van de resultaten zijn de eigen ontwikkelingsgeschiedenis en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen erg belangrijk.

 

Functie
Wij zijn op zoek naar een energieke en betrokken directeur voor O.J.S. De Petteflet.

O.J.S. De Petteflet staat in de wijk Kostverloren in gemeente Groningen telt op dit moment 327 leerlingen. Het is een aansprekende school met een stevige basis voor goed Jenaplanonderwijs. De koers voor de komende jaren is helder. Het gemotiveerde team beschikt over de kennis, ervaring en het enthousiasme om de plannen voort te zetten.

Het team bestaat uit circa dertig personeelsleden. Naast de directeur, stamgroepsleid(st)ers is er een intern begeleider, een vakleerkracht gymnastiek, onderwijsassistent, administratief medewerker en twee conciërges . Het managementteam bestaat uit de directeur, de intern begeleider en drie bouwcoördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de interne organisatie en de onderlinge afstemming.

De Petteflet is een traditionele vernieuwingsschool gebaseerd op de vernieuwing van de klaspraktijk op de pedagogische ideeën van Jenaplan. De komende jaren vormen de jaarplannen, als onderdeel van het schoolplan (2019-2023), de focus voor jouw handelen. Als directeur van O.J.S. de Petteflet draag je samen met je team de zorg voor het (door)ontwikkelen, concretiseren en waarborgen van hedendaags Jenaplanonderwijs voor de kinderen in de wijk. De directeur houdt in deze uitvoering, samen met het MT, de verbinding met het proces, het team, de leerlingen en de ouders. Je bent maatschappelijk in de wijk betrokken en draagt bij aan wijk- en maatschappelijke ontwikkelingen.

Je bent als directeur een stevig leider die open staat voor ideeën vanuit het team en hen vrijheid gunt binnen de kaders. Je bent laagdrempelig, een verbinder (ook met ouders en kinderen), iemand die vertrouwen geeft, goed kan reflecteren en makkelijk anderen werk laat oppakken. Je staat achter het Jenaplanconcept en samen met het team volg je de komende drie jaar een verdiepingscursus om met elkaar een gedeelde visie op het Jenaplanonderwijs te ontwikkelen. Je hebt de intentie om je voor lange tijd aan de school te verbinden.

  

Functie-eisen
Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau op onderwijskundig gebied. Je hebt de schoolleidersopleiding PO (bijna) afgerond.

Voor onze directeursfunctie zoeken wij een collega die:

-      affiniteit heeft met het Jenaplanonderwijs;

-      als leidinggevende teamleden ziet en waardeert;

-      beschikt over onderwijskundige ervaring en oog heeft voor de kwaliteit van het onderwijs en weet wat er op een werkvloer speelt;

-      beschikt over leidinggevende ervaring in het PO;

-      beschikt over sterke communicatieve vaardigheden;

-      als onderwijskundig leider kan werken aan het (door)ontwikkelen van een doordachte visie op het Jenaplanonderwijs;

-      waar nodig belangrijke inhoudelijke knopen kan doorhakken en voor het team staat;

-      nauw samenwerkt met de andere schoolleiders binnen het bestuur en actief bijdraagt aan de onderlinge samenwerkingsverbanden (doorgaande leerlijnen PO/VO).

 

Salaris

Deze functie is gewaardeerd op schaal D11 of D12 van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 4.861,- (D11) of € 5.527,- (D12) bij een volledige aanstelling. De inpassing van het salaris is afhankelijk van relevante kennis, ervaring en inschaling van de kandidaat.

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.

Ben jij de Jenaplandirecteur die wij zoeken?

Dan maken we graag kennis met je. We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website.
In het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.

Informatie

Informatie over de school vind je op de website van O.J.S. De Petteflet; petteflet.openbaaronderwijsgroningen.nl

Meer informatie over de functie is in te winnen bij Herbert de Bruijne, lid College van Bestuur, via 050 32 10 300 of via het e-mailadres solliciteren@o2g2.nl.


Een assessment kan onderdeel uit maken van de procedure.

 Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.