Oosterlengte

Oosterlengte is een zorgleverancier voor Oost-Groningen. We bieden zorg, ondersteuning en behandeling in onze 11 verpleegcentra, een expertisecentrum en bij cliënten thuis. Ruim 1.650 gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers maken dat dagelijks op persoonlijke, respectvolle en professionele wijze met elkaar mogelijk. Oosterlengte is een lerende en dynamische organisatie waarin opleiden en ontwikkelen van medewerkers een speerpunt is.