adviseur Planning en Control Onderwijsgroep Noord

Voor de Ondersteunende Diensten in Groningen zoeken wij een collega

ADVISEUR PLANNING EN CONTROL

0,8 - 1,0 fte
vacaturenummer 1158

Algemene informatie
De medewerkers van de Ondersteunende Diensten van Onderwijsgroep Noord adviseren en faciliteren leidinggevenden in het onderwijs, zodat zij succesvol kunnen zijn in hun bijdrage aan het leer- en ontwikkelproces van de leerlingen en studenten. Bij de Ondersteunende Diensten werken circa 90 medewerkers in de volgende taakgebieden:
• Onderwijs en kwaliteitszorg
• Personeel en organisatie
• Planning en control
• Informatisering en automatisering
• Huisvestings- en facilitaire zaken
• Marketing en communicatie
• Secretariaat

De kernwaarden van Onderwijsgroep Noord zijn gemeenschappelijk versterkend en bewust persoonlijk. Daar voegen we als Ondersteunende Diensten nog een vijftal specifieke kernwaarden aan toe: partnerschap, transparantie, kwaliteit, innovatie en persoonlijk leiderschap.

De afdeling
De afdeling planning en control heeft een adviserende en ondersteunende taak ten aanzien van het geïntegreerd (meerjaren) financieel-economisch en organisatiebeleid en geeft inhoud, vorm en uitvoering aan dit beleid. De afdeling P&C bestaat uit meerdere adviseurs P&C. Je legt verantwoording af aan de adjunct-directeur.

Huidige ontwikkelingen
Zowel binnen de OD, de stichting Terra als OGN als geheel spelen ontwikkelingen die inzet vragen van de adviseur P&C. Voorbeelden hiervan zijn:

Er is het afgelopen jaar gewerkt aan de implementatie van een Power BI tool voor de gehele onderwijsgroep. (Afdelings)directeuren maken hier vanuit hun integrale verantwoordelijkheid voor personeel en financiën gebruik van. Vanuit je rol als adviseur denk je mee in verdere mogelijkheden om de managementrapportages in deze BI-tool te verbeteren

Door de verschuiving van reguliere MBO bekostiging naar meer additionele middelen is gewerkt aan de inrichting van het projectenbureau Terra. Een verdere uitlijning met het projectenbureau voor financieel inzicht moet plaatsvinden. 

Op dit moment loopt een traject herinrichting ondersteunende processen binnen de gehele onderwijsgroep.

Werkzaamheden
De adviseur P&C is werkzaam in de volgende resultaatgebieden:
• het - in nauwe samenwerking met adviseurs van andere beleidsterreinen - integraal adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden van de scholen;
• het adviseren over de consequenties van het gevoerde en het te voeren beleid door het opstellen van bedrijfseconomische/bedrijfskundige adviezen;
• het toetsen van (veranderings)voorstellen op doelmatigheid, financiële kaders, wettelijke bepalingen en interne richtlijnen ten aanzien van planning en control en AO/IC;
• het mede opstellen van (meerjaren) begrotingen, managementrapportages en jaarrekeningen en het zorgdragen voor de afstemming hieromtrent met de verantwoordelijke (afdelings-)directeuren;
• het volgen en analyseren van externe ontwikkelingen en wet- en regelgeving, o.a. op het gebied van bekostiging en daarover adviseren;
• het deelnemen aan - en zo nodig leidinggeven aan - project- en werkgroepen.

Wij zoeken een collega die;
• aantoonbare ervaring heeft als adviseur waarbij de klantvraag en vakexpertise een goede balans hebben in de gegeven adviezen en waarmee het sturen op resultaat vorm krijgt;
• vanuit een heldere visie gericht is op samenwerking met de klant en collega’s van de Ondersteunende Diensten;
• minimaal in het bezit is van een afgeronde relevante HBO-opleiding (bijv. HEAO of SPD);
• brede kennis heeft van bedrijfseconomie, overheidsfinanciën, onderwijswetgeving, fiscale aspecten en overige relevante wetgeving;
• kennis heeft van het financieel-economische proces binnen de onderwijssector en de daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving;
• inzicht heeft in onderwijsontwikkeling en bedrijfsvoering in een bredere context dan in het eigen werkterrein;
• beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
• proactief, organisatiesensitief, stressbestendig en flexibel is;
• recente ervaring in het (MBO)onderwijs is een pre.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern geplaatst.

Wij bieden
Het betreft een functie in een plezierige en boeiende werkomgeving, in eerste instantie voor een jaar. Het betreft een schaal 11 functie cao mbo met een maximum van € 4.779 bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer P. Reitsma, adjunct-directeur ondersteunende diensten, telefoon 050 - 529 29 29 of 06 – 46 39 58 44.

Geïnteresseerd?
Word je enthousiast bij het lezen van deze vacature en denk je dat je de geschikte kandidaat bent? Dan ontvangen wij graag jouw reactie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 mei 2019.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.