Onderwijsgroep Noord

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van Terra, het Dollard College en rsg de Borgen. Terra biedt opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu in het praktijkonderwijs, vmbo, het Groene Lyceum, mbo en cursusonderwijs. Het Dollard College en rsg de Borgen zijn brede scholengemeenschappen voor praktijkonderwijs, vmbo, mavo, zesjarige havo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

Onderwijsgroep Noord helpt jongeren en volwassenen om een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als in die van anderen. Wij helpen hen succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het beroep van hun keuze.

Onderwijsgroep Noord streeft er naar een werkomgeving te creëren waarin niet alleen leerlingen maar ook medewerkers de mogelijkheid hebben om te leren. Een werkomgeving met voldoende uitdagingen, professionele ruimte en verantwoordelijkheden. De OGN-academie faciliteert de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers.

Bij Onderwijsgroep Noord werken zo’n 1400 medewerkers voor ruim 11.000 leerlingen op 23 vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het College van Bestuur en het bestuursbureau zijn gevestigd in de stad Groningen.

www.terra.nl
www.dollardcollege.nl
www.rsgdeborgen.nl