Onderwijsgroep Noord

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van rsg de Borgen en Terra. rsg de Borgen is een brede scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. Terra biedt opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur & milieu in het praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en cursusonderwijs.

Onderwijsgroep Noord helpt jongeren en volwassenen om een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als in die van anderen. Wij helpen hen succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het beroep van hun keuze.

Onderwijsgroep Noord streeft er naar een werkomgeving te creëren waarin niet alleen leerlingen maar ook medewerkers de mogelijkheid hebben om te leren. Een werkomgeving met voldoende uitdagingen, professionele ruimte en verantwoordelijkheden.

Bij Onderwijsgroep Noord werken zo’n 1100 medewerkers op 17 vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het College van Bestuur en de Ondersteunende Diensten zijn gevestigd in de stad Groningen.

www.rsgdeborgen.nl
www.terra.nl