Onderwijsbureau Meppel

Onderwijsbureau Meppel

Onderwijsbureau Meppel neemt werk uit handen van besturen en scholen op het gebied van administratie, beheer en beleid, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken: leerlingen toerusten voor een goede plek in de samenleving, zowel in kwalitatief als in sociaal opzicht. De medewerkers van Onderwijsbureau Meppel dragen hieraan bij door het beste van zichzelf te geven en de werkzaamheden op een deskundige, efficiënte en professionele wijze uit te voeren.

De dienstverlening

Wij verrichten werkzaamheden op het gebied van:

→ Personeel & Salarisadministratie
→ Financiën & Control
→ Huisvesting & Onderhoud
→ Onderwijs & Identiteit
→ Bestuur & Organisatie

De ondersteuning vindt in samenhang plaats door de diverse beleidsterreinen te integreren in uitvoering en advies. Daar wordt iedereen beter van!

‘Jouw onderwijskennis’

Onderwijsbureau Meppel heeft kennis van het onderwijs. Niet van het geven van lessen, de keuze van lesmethodes of didactische werkvormen, maar wél van de wereld rond het onderwijs. Of het nu gaat om wetgeving, personeelsbeleid, huisvesting, fusies of financiën. Op basis van kennis en betrokkenheid geven we met elkaar dagelijks inhoud aan Onderwijsbureau Meppel: jouw onderwijskennis.

Ondernemerschap en innovatie

Wij denken toekomstgericht. Dat vraagt om ondernemerschap, gebaseerd op initiatief, enthousiasme en creativiteit. Er komt energie uit vernieuwen, uit voortdurend voorop willen lopen en hier samen met de schoolbesturen aan te werken.

Kwaliteit en vakmanschap

De medewerkers van Onderwijsbureau Meppel zijn het belangrijkste kapitaal van het bureau. Zij worden zorgvuldig geselecteerd en geven kleur aan de kwaliteit van de dienstverlening. Zij hebben een ideaal en zijn trots op ‘hun’ bureau. De omgang met de schoolbesturen is gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen en op duidelijke afspraken.

Huisvesting & Onderhoud

De huisvestingsadviseurs en bouwkundigen van Huisvesting & Onderhoud beschikken over veel ervaring, kennis en expertise op het gebied van onderwijshuisvesting. Leerlingen en medewerkers ervaren dagelijks de meerwaarde van een veilige, gezonde, functionele en een kwalitatief goede werkomgeving. Dát is belangrijk en daar gaat het de adviseurs en bouwkundigen om!

Kijk ook eens rond op onze website www.onderwijsbureau-meppel.nl. Dan zie je wie we zijn, wat we doen en hóe we het doen!