Omrop Fryslân

Omrop Fryslân is dé regionale publieke omroep, met circa 125 medewerkers in dienst en 75 freelancers, voor iedereen die zich met Fryslân verbonden voelt.