Toezichthouder bodem

Heb jij hart voor het milieu en wil jij je inzetten voor onze leefomgeving? En met jouw werk bijdragen aan een schone en veilige bodem? Dat kan bij ons als toezichthouder bodem. Solliciteer en wie weet werk jij binnenkort met ons mee aan het beschermen van de bodem in onze regio!

Door het uitvoeren van toezicht en de inzet van handhaving zorg jij ervoor dat de wet- en regelgeving door bedrijven wordt nageleefd. Je werkt hierbij als spin in het web samen met de collega’s binnen de omgevingsdienst, zoals vergunningverleners, milieuspecialisten en juridisch adviseurs. Maar ook onze externe handhavingspartners weet je te vinden. Kortom een baan met veel verschillende contacten en belangen!

Wat ga je bij ons doen?

Als toezichthouder bodem bezoek je locaties waar grondverzet plaatsvindt of waar een bodemsanering wordt uitgevoerd. Daarbij contoleer je de uitvoerende bedrijven op naleving van de voorschriften die van toepassing zijn.

Je takenpakket is divers:

 • Je voert toezicht uit (administratief of in het veld) op bodemsaneringen, grondverzet en bouwstoffen. Als het nodig is zorg je voor de noodzakelijke opvolging om naleving van regels af te dwingen volgens de Landelijke Handhavingstrategie.
 • Je draagt bij aan projectmatige toezichtacties, risicoanalyses en andere projecten.
 • Je controleert en adviseert uitvoerende partijen bij incidenten en calamiteiten waarbij direct actie ondernomen moet worden. Bijvoorbeeld bij restanten van drugslaboratoriums.
 • Je voert vrije veld controles uit waarbij je illegaliteiten opspoort, zoals grond- of afvaldumpingen.
 • De resultaten van uitgevoerde controles leg je zorgvuldig administratief vast. Ook toets je plannen en (BUS) meldingen op handhaafbaarheid en beoordeel je monitorings- en evaluatierapporten.

Wat bieden wij jou?

Je maakt deel uit van het team BABC (Bodem, Asbest, BOA's en Cultuurhistorie) dat bestaat uit ongeveer 26 enthousiaste professionals. Onze werksfeer is informeel; we helpen elkaar graag en de lijnen zijn kort. Door flexibele werktijden kun je thuiswerken combineren met samenwerken op kantoor. En natuurlijk denken we ook aan ontwikkeling. We bieden volop mogelijkheden om je kennis op peil te houden en door te ontwikkelen.

 • Het salaris (afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring) is gebaseerd op schaal 9 van de Cao SGO met een bruto maandsalaris tussen de € 2.865,- en € 4.208,-.
 • De Omgevingsdienst Groningen kent aanloop-en functieschalen.
 • Bovenop je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris.
 • Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen, het aanschaffen van een fiets of het uitruilen van woon-werkkilometers.

Wie ben jij?

Jij bent proactief en probleemoplossend. Samen met collega's en externe partijen ga je voor het beste resultaat. Met als doel: een schone en veilige leefomgeving in de provincie Groningen.

 • Jij weet om te gaan met verschillende soorten overtredingen en overtreders. Als het nodig is neem je met overtuigingskracht maatregelen. Conflicten ga je niet uit de weg, maar los je samen op. Altijd doortastend en met respect voor de ander.
 • Je functioneert goed in een dynamische omgeving, waar ruimte is voor innovatie en continu leren.
 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding en minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt goede kennis van actuele wet- en regelgeving. Denk aan de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en affiniteit met andere (milieu-)wetgeving zoals Wabo, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Waterwet (KRW), Wro en de Omgevingswet.

Heb je nog geen ervaring?

Beschik je nog niet over de gevraagde vereisten, maar wél over een passende achtergrond, competenties en ambities? Stuur ons dan vooral ook je motivatie. Als kennisorganisatie bieden we volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. Wij gaan daarover graag met je in gesprek! Want als startend toezichthouder sta je bij ons niet alleen. Wij zorgen voor vakinhoudelijke opleidingen en trainingen. Een ervaren collega begeleidt jou als 'buddy' tijdens je ontwikkeling richting toezichthouder. Persoonlijke en professionele ontwikkeling bespreken jullie met elkaar. Samen bepalen jullie welke opleidingen en trainingen je gaat volgen en welke volgende stap het beste is voor jouw groei. Is dat geen mooi perspectief?

Wie zijn wij?

Als omgevingsdienst zorgen we in de regio Groningen voor de toepassing en de naleving van de milieuwet- en regelgeving. Dit doen we door het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en handhaving als dat nodig is. Ook geven wij specialistisch advies. Met ons werk hebben wij impact op thema’s die dagelijks in de krant staan, zoals stikstof, energie, lucht en geluid.

Werken bij de Omgevingsdienst Groningen betekent werken bij een jonge, betrokken organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want we hebben te maken met een sterk veranderende omgeving waarin volop wordt geïnvesteerd en het milieu steeds meer aandacht krijgt. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over de bouw van windmolens en de inzet van waterstof. Maar ook aan het stikstofdossier en de beperking van uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen.

Onze collega’s hebben oog voor alle belangen en moeten daarin continu de juiste afweging maken. In alles wat wij doen dragen we bij aan een veilige en schone leefomgeving. Dat is onze missie. En hier werken we met ruim 250 professionals hard aan.

Ben je enthousiast?


Solliciteer dan door hier te klikken. Wanneer een geschikte kandidaat zich aanmeldt, kan op korte termijn een gesprek worden ingepland.

Heb je een vraag over de vacature? Michel Jaroch, teamleider BABC, staat je graag te woord via 06 469 366 05.

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Bel dan met P&O-adviseur Marijke Stuyt op maandag of vrijdagochtend via het nummer 06 469 449 32.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern verspreid, waarbij interne kandidaten met voorrang zullen worden behandeld.

We hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.

Solliciteren