OCRN | Forte GGZ

OCRN

Naast Kinder - & Jeugd GGZ biedt OCRN specialistische dyslexiezorg. Vanaf het eerste contactmoment merken kinderen, jongeren en hun ouders gastvrijheid en professionaliteit op. Een liefdevolle benadering en een moderne, georganiseerde omgeving gaan samen op.

Bij OCRN is er aandacht voor het 'kleine' en het 'grote': de fris geschikte bloemen, schone gangen en behandelkamers en vriendelijke bejegening. OCRN werkt bij uitstek multidisciplinair. www.ocrn.nl/vacatures 

Forte GGZ

Forte GGZ is een praktijk voor volwassenen met psychische problemen, met een Studentenpoli. Vanaf het eerste contactmoment merkt de cliënt hoffelijkheid en gastvrijheid op. Professionaliteit, een persoonlijke benadering en een moderne, georganiseerde omgeving gaan samen op. Een behandeling is kort als het kan, langer als dit nodig is. www.forteggz.nl