NPAL

De stichting NPAL is een not-for-profit organisatie die zich richt op versterking van de concurrentiekracht van de industrie in Noord-Nederland. NPAL organiseert verbeterclusters en een directeurenplatform waarin bedrijven elkaar inspireren en leren van elkaars kennis en expertise. NPAL helpt daarmee bedrijven om verbeterambities eerder te realiseren.