Northern Knowledge

In Northern Knowledge bundelen RUG, UMCG en Hanzehogeschool hun kracht en inzet op het gebied van kennisontwikkeling en valorisatie, business development en start-ups, finance en funding en samenwerkingsprogramma’s met de industrie. De ambitie van Northern Knowledge is om een toonaangevend regionaal, landelijk en internationaal opererend netwerk te worden op het gebied van kennisvalorisatie.

Met Northern Knowledge als nieuwe organisatie (per 1 juli 2017) willen RUG, UMCG en Hanzehogeschool bereiken dat er meer resultaat op business wordt bereikt door versteviging van de samenwerking op uitvoering en bundeling van krachten in één organisatie. Naar buiten toe is het één faciliteit, een compacte organisatie met een herkenbaar en zichtbaar loket voor bedrijven. Waardoor niet alleen de grotere bedrijven maar ook het MKB beter de weg zullen weten te vinden naar de wetenschappelijke en toegepaste kennis. Northern Knowledge fungeert als Kennis Transfer Office (KTO). Naar binnen toe biedt Northern Knowledge onderzoekers, medewerkers en studenten één duidelijk loket voor ondersteuning bij samenwerking met externe partijen, bij bescherming van onderzoeksresultaten en ontwikkeling van ondernemerschap.

Om deze doelen te bereiken zullen de programma’s, projecten en activiteiten op het gebied van valorisatie en ondernemerschap binnen RUG, UMCG en Hanzehogeschool in Northern Knowledge verband worden gecoördineerd en geprofileerd. Dit gebeurt in de Programma Board onder leiding van de directeur Northern Knowledge.