Technisch Adviseur (Adviseur inhoudsdeskundige B)

Per direct zoeken we een technisch adviseur (Adviseur inhoudsdeskundige B) binnen de stafdienst Facilities van Noorderpoort voor 0,5 FTE. 

​De stafdienst Facilities draagt zorg voor de stafondersteuning op het gebied van ICT/FAC Noorderpoort-breed.
Facilities bestaat sinds 1 januari 2013 binnen Noorderpoort en is een samenvoeging van het Facilitair bedrijf, de afdeling ICT en de operationele afdeling van Huisvesting. Facilities is een regieorganisatie en richt zich vooral op het beheer en onderhoud van de gebouwen, infrastructuur, schoonmaak, catering, fysieke werkplek, ICT werkplek, telefonie, transport, post, groenvoorziening, et cetera.
Facilities biedt een adequate ondersteuning aan opdrachtgevers en gebruikers in de vorm van goed werkende en gebruiksvriendelijke faciliteiten, die voor Noorderpoort betaalbaar zijn. Facilities wil een bijdrage leveren om organisatorische en onderwijskundige veranderingen binnen het Noorderpoort mogelijk te maken, waar mogelijk duurzaam. 

​Onderhoud en beheer technische Installatie en energie: Ondersteuning van projectmanagement, juiste gebruik GBS, kennis van wet- en regelgeving, leveren van bestekken bij Europese aanbestedingen

Projecten: het optreden als materiedeskundige bij nieuw- en verbouw trajecten binnen Noorderpoort

Contractmanagement Management informatie: het verzorgen van verslaglegging en analyses in kwartaal- en jaaroverzichten met betrekking tot de in gekochte diensten. Het voeren van overleg met gebruikers en geven van voorlichting. 

De medewerker heeft als kerntaken het adviseren van optimaal energetisch en exploitatie technisch beheer, het gebruik van bestaande installaties en de aanschaf van nieuwe installaties en is verantwoordelijk voor het voorbereiden en afsluiten van contracten en het toezien op de naleving daarvan. De TA fungeert als projectleider en inhoudsdeskundige bij Europese Aanbestedingen, welke in samenwerking met de afdeling inkoop worden gerealiseerd. Hierbij houdt de TA rekening met beschikbaar budget en relevante wet- en regelgeving, zodanig dat de uitbestede werkzaamheden correct worden uitgevoerd dan wel de ingekochte diensten en producten correct worden afgeleverd en een efficiënt gebruik ervan wordt gestimuleerd. De TA rapporteert aan en ontvangt hiërarchische richtlijnen van de Directeur Facilities.
De TA voert regie op het onderhoud van de gebouw gebonden installaties binnen de gebouwen op alle Noorderpoortlocaties. Met zijn expertise draagt hij bij aan het behalen en verbeteren van de duurzaamheidsdoelstellingen. Hij is een volwaardige gesprekspartner voor zowel diverse interne– als externe partijen. Daarnaast levert hij een inhoudelijke bijdrage aan huisvestingsprojecten op zowel technisch als energetisch onderwerpen. 

​HBO+ denk- en werkniveau.

Kennis:

  • Gespecialiseerde theoretische en praktische kennis van technische installatie, energie en aanverwante vakgebieden;
  • Kennis van wet- en regelgeving op het werk gebied. 

Vaardigheden:

  • Adviesvaardigheden (mondeling en schriftelijk);
  • Vaardigheden in het formuleren van beleid;
  • Vaardigheden in het analyseren van financiële en kwalitatieve data;
  • Vaardigheden in het omgaan met belangtegenstellingen. 

Arbeidsvoorwaarden

Ingangsdatum voor deze vacature is per direct. Conform CAO BVE is inschaling in deze functie salarisschaal 10. Het gaat om een aanstelling van 0,5 fte. 

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, vragen wij je om online te solliciteren. http://noorderpoort.nl/Werkenbij/Vacatures/Paginas/Technisch-Adviseur-(Adviseur--inhoudsdeskundige-B).aspx  . Je krijgt van ons vervolgens per e-mail een ontvangstbevestiging. Voor meer informatie: Directeur de heer F. Ismaili, f.ismaili@noorderpoort.nl   

Vacaturenummer: Obp.16.014

Plaatsingsdatum: donderdag, 8 september 2016

Sluitingsdatum: vrijdag, 23 september 2016, 12:00 uur