Expert Keuzedelen 2021.142

Noorderpoort werkt aan het verder verbeteren, vernieuwen en flexibiliseren van het onderwijs. De ontwikkeling van Keuzedelen binnen en tussen opleidingen levert daar een belangrijke bijdrage aan. Om die ontwikkeling te stroomlijnen en te coördineren zoekt Noorderpoort een Expert Keuzedelen.

Over deze baan
Doel van de functie/rol van de Noorderpoort-brede Keuzedelen Expert is het stroomlijnen en bewaken van werkprocessen op het gebied van keuzedelen. Je bent voor heel Noorderpoort de linking pin voor keuzedelen en ondersteunend aan het proceseigenaarschap op de scholen. Je bent op de hoogte van interne als ook landelijke ontwikkelingen, strategische en tactische uitgangspunten binnen Noorderpoort en wet- en regelgeving en verzorgt de communicatie daaromtrent. Je zorgt ervoor dat voor de organisatie inzichtelijk is wat je rol is en waarvoor en hoe men een beroep kan doen op je expertise. Waar wenselijk stimuleer je interne samenwerking, sluit je aan bij projecten en draag je zorg voor kennisuitwisseling. Je staat in sterke verbinding met o.a. de Directeur, portefeuillehouders keuzedelen, Schoolexamencommissies, diverse collega’s op de scholen met keuzedelen als aandachtsgebied en Functioneel Beheer.

Overige werkzaamheden

 • In gang zetten en onderhouden van (periodieke) afstemming met betrokken collega’s in de scholen (kerndocenten, domeinhouders etc.), directeuren, teammanagers, collega’s binnen het team O&S en collega’s van Functioneel Beheer
 • Zicht en regie houden op verbinding tussen visie, strategie en realisatie met betrekking tot het werken met keuzedelen
 • Volgen en analyseren (landelijke) ontwikkelingen, adviseren en communiceren over veranderingen
 • Vervullen van de rol van (landelijk) contactpersoon/centraal aanspreekpunt
 • Gesprekspartner zijn voor adviesgremia, directeuren (portefeuillehouders), programmamanagers en projectleiders
 • Beleidsevaluatie en -voorbereiding
 • Actueel houden communicatiekanalen zoals weten en regelen medewerkers en weten en regelen studenten, zorgdragen voor een up-to date FAQ
 • Vragen beantwoorden vanuit de organisatie die niet via een FAQ zijn op te lossen ?
 • Afstemming en voorbereiding ten behoeve van het jaarlijks evalueren van het keuzedeel-examenplan-format?

Werkomgeving
Met 16 verschillende scholen in de provincie Groningen en in Assen en met ongeveer 14.000 studenten, 1.000 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste Regionale Opleidingscentra van Noord-Nederland. Noorderpoort is groot en kiest voor ‘klein’. Noorderpoort heeft overzichtelijke scholen met een eigen karakter waar iedereen elkaar kent.

Je gaat werken binnen de diens Organisatie- en Onderwijsontwikkeling, binnen het Team Onderwijs & Studentzaken (O&S) en in nauwe samenwerking met collega’s van de scholen en van de andere diensten binnen Noorderpoort.

Dit ben jij

 • Je bent een gedreven professional op minimaal HBO niveau
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van (MBO) keuzedelen
 • Je hebt ervaring met coördinatie van werkprocessen binnen een complexe organisatie
 • Je bent organisatie- en omgevingssensitief, overziet het interne en externe krachtenveld van belangen en kunt hierop anticiperen
 • Je bent open en verbindend
 • Je hebt een sterke helikopterview
 • Je bent flexibel, daadkrachtig, resultaatgericht en beschikt over goede adviesvaardigheden.
 • Je hebt een flinke dosis overtuigingskracht en gaat een discussie niet uit de weg.

Passen wij bij jou?
Bij Noorderpoort hechten we veel waarde aan een leven lang ontwikkelen. Voor onze studenten, maar ook voor onze medewerkers. Je krijgt bij ons daarom alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Werken met jongeren vinden wij inspirerend en uitdagend. Het vergt flexibiliteit, inlevingsvermogen en doortastendheid zowel van onze docenten als onze medewerkers in ondersteunende functies. Wij zetten ons elke dag met veel passie en plezier in voor het succes van onze studenten. Het bieden van uitstekend onderwijs heeft daarin altijd onze focus. Uitstekend onderwijs betekent in onze ogen onder andere dat er een nadrukkelijke verbinding is met de praktijk.

Dit krijg je van ons

 • Een inschaling in 10 of 11, dit is afhankelijk van je werkervaring en opleidingsniveau.
 • Een goede balans tussen werk en privé
 • Passend salaris en wat aansluit op wat jij meeneemt aan ervaring
 • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Aan het einde van het jaar krijg je bij ons een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Volop ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden

We bieden je eerst een jaarcontract aan.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie/rol kun je contact opnemen met Hendrik Jan Smeding, Programma Manager Betekenisvol Onderwijs, hj.smeding@noorderpoort.nl tel. 06 57 94 82 54