Practor LLO

Een practor Leven Lang Ontwikkelen (0,8 – 1,0 fte)

De practor zal samenwerken met de practor LLO van het Friesland College. De practoren zijn herkenbaar als boegbeeld en inspirator, hebben een duidelijke visie over het thema een Leven Lang Ontwikkelen en actuele kennis van het mbo.

Over deze baan

Noorderpoort

Noorderpoort verzorgt modern beroepsonderwijs voor ongeveer 14.000 studenten en 1.000 cursisten. Noorderpoort is groot, maar kiest voor ‘klein’, met overzichtelijke scholen met een eigen karakter waar iedereen elkaar kent. Je vindt Noorderpoort in de provincie Groningen en in Assen. Noorderpoort kijkt uit naar de toekomst en focust daarbij op zowel beroepsonderwijs voor jongeren, als op kortere trajecten in bij- en omscholing en vakonderwijs in combinatie met inburgering. Noorderpoort werkt veel in netwerkverbanden samen met bedrijven en instellingen. Hierbij ligt de nadruk op een Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen krijgt bij Noorderpoort de kans om op elk moment in het leven te werken aan vakmanschap.

Friesland College
Het Friesland College verzorgt modern beroepsonderwijs voor ruim 9.500 studenten. Friesland College hanteert praktijkgestuurd leren als onderwijsvisie, waarin de zelfsturing van de student en keuzemogelijkheden centraal staan. Dit onderwijs wordt vanuit de praktijk vormgegeven, waarbij veel samenwerking met het werkveld is. De school (circa 1.100 medewerkers) manifesteert zich als een ondernemende instelling die een markante rol speelt in de ontwikkeling van de Friese samenleving. Vanuit die rol neemt het Friesland College volop deel aan landelijke en regionale initiatieven en onderhoudt het nauwe contacten met het bedrijfsleven, instellingen en gemeenten.

Leven Lang Ontwikkelen
In een duurzame wereld is innovatief en inspirerend onderwijs enorm belangrijk. De beste investering voor de toekomst is onderwijs. Het mbo heeft de opdracht geïnspireerde, innovatieve vakmensen op te leiden. Juist deze mensen hebben de sleutel in handen om samen de wereld duurzaam te verbeteren.

Practoraat Leven Lang Ontwikkelen
Het practoraat Leven Lang Ontwikkelen is een samenwerking tussen Friesland College en Noorderpoort. Beide organisaties werven een practor. De twee practoren vormen samen een team en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de geformuleerde doelen. De practoren zetten gezamenlijk overkoepelend een of meerdere onderzoeksopdrachten uit. Daarnaast hebben zij voor de eigen instelling de taak een kenniskring op te zetten om de vergaarde informatie te verspreiden.

Het practoraat Leven Lang Ontwikkelen verkent nieuwe beroepspraktijken door praktijkgericht onderzoek en kijkt met partners naar strategische regionale vraagstukken. Hierbij ontstaat een kwalitatieve meerwaarde voor de arbeidsmarkt, de studenten en de docenten. De ontwikkelingen in de wereld vragen om een andere inrichting van het mbo. Van onderwijs dat opleidt voor één beroep tot opleiden voor een flexibele carrière, voor de starter, de herstarter en de doorstarter. Van alle betrokkenen vraagt dit een verandering van de mindset. Door aandacht te hebben voor de behoefte van de arbeidsmarkt en de studenten kunnen we ons onderwijs daarop afstemmen. Het practoraat is daarmee een vehikel om op een actieve manier regionale ontwikkelingen en partnerschappen te stimuleren op het terrein van een leven lang ontwikkelen. 

Doelen van het practoraat

KENNISONTWIKKELING 

Er is onderzoek nodig om verstandig onderbouwde keuzes te maken, te reflecteren, te leren van anderen en aan te sluiten bij de dynamische arbeidsmarkt. Indien het onderzoek wil bijdragen aan de uitdagingen waar het mbo voor staat, moet dit veel beter aansluiten bij zowel het onderwijsproces als de praktijk. Momenteel is onvoldoende bekend welke kennis, vaardigheden en houding relevant zijn. Het practoraat werkt samen met anderen op een onderzoekende manier aan de kennisontwikkeling van de behoefte van de arbeidsmarkt.  

KENNIS BUNDELEN
Het toepassen van opgedane kennis uit onderzoek blijkt in de praktijk nog niet altijd haalbaar. Kennis bestaat uit meerdere lagen en moet eerst toepasbaar worden gemaakt. Hier ligt een rol voor het practoraat om uit te vinden wat bruikbaar is en om met anderen betekenis te geven aan deze inzichten, van elkaar te leren en te verbinden met dat wat er al is.  

KENNIS UITWISSELEN
In het mbo komt pedagogische en didactische expertise samen met de vakinhoudelijke kennis van werkprocessen van de arbeidsmarkt. Om die twee werelden bij elkaar te brengen is gerichte uitwisseling nodig. Kennis ontwikkelt zich in sociale relaties en in de context van het echte werk. Dat vraagt om andere vormen van samenwerking, waaraan het practoraat een bijdrage kan leveren door het initiëren van ontmoetingen, het faciliteren van kennisintensieve leerprocessen en het toepassen van de opgedane kennis in het eigen onderwijsontwerp. Het practoraat voorziet hierin door middel van de functie van een expertiseplatform. Dit betekent een impuls voor de kennisinfrastructuur, kennisdeling tussen de instellingen en het imago van het mbo. 

INNOVATIEKRACHT VAN DE SECTOR 
Met de opgedane inzichten en ervaringen kan een impuls worden gegeven aan een passend aanbod voor de arbeidsmarkt. Door deze inzichten en ervaringen ook collegiaal met elkaar te delen kan de mbo-sector zich verder ontwikkelen.

Wat ga je doen:

 • Het neerzetten van een expertiseplatform LLO waardoor (reeds) opgedane kennis en best practices expliciet worden gemaakt en actief worden gedeeld met partners, docenten en studenten. Dit kan door middel van publicaties, media-uitingen, conferenties, lezingen en workshops.
 • Het opzetten en uitvoeren van een onderzoeksprogramma in samenwerking met een team van afgevaardigden uit het werkveld, docenten, studenten, lectoraten en overige relevante partners.
 • Bovenstaande in overeenstemming en samenwerking met de practor van de collega-instelling.

Jouw werkomgeving
Noorderpoort is de motor van de regionale arbeidsmarkt. Wij willen het beste halen uit mensen én uit Groningen. We staan al meer dan twintig jaar met onze voeten midden in de Noordelijke regio en we weten van aanpakken. We kijken uit naar de toekomst, naar de enorme kansen en uitdagingen die er voor Noorderpoort in deze regio in het verschiet liggen. We focussen daarbij op zowel beroepsonderwijs voor jongeren, als op kortere trajecten in bij- en omscholing en vakonderwijs in combinatie met inburgering.

We werken veel in netwerkverbanden samen met bedrijven en instellingen, zodat we elkaar aanvullen op de vlakken waar we elkaar nodig hebben en kunnen versterken in vakmanschap. Hierbij leggen we de nadruk op Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen krijgt bij ons de kans om op elk moment in het leven te werken aan vakmanschap.

Dit ben jij

 • Wij verwachten van je dat je: Een inspirator bent voor onze partners
 • studenten en docenten
 • Een stevige
 • doortastende persoonlijkheid bent
 •   In staat bent om op een creatieve
 • ambitieuze
 • inspirerende en zelfstandige manier de doelstellingen van het practoraat te realiseren
 • Analytisch
 • scherp en ondernemend bent. Je kunt vragen uit de praktijk vertalen naar relevant onderzoek en/of kansen voor onze ROC’s
 • Een relevant netwerk hebt waarin je bestaande initiatieven kunt koppelen aan het practoraat. Oftewel; Je hebt zicht op de drie werelden van onderzoek
 • onderwijs en beroepspraktijk en kan deze verbinden.  Daarnaast heb je: Een heldere visie op een Leven Lang Ontwikkelen en de rol van het mbo hierin. Aantoonbaar ervaring met het opzetten van een expertiseplatform en -netwerk. Een academische opleiding. Bij voorkeur ervaring met het werven van subsidiegelden. Hart voor het middelbaar beroepsonderwijs en bij voorkeur ervaring in het omgaan met studenten. Ervaring in projectmanagement of in het aansturen/coördineren van een team en/of werkprocessen  Wij bieden: Een functie met veel ruimte voor eigen invulling. Een ambitieuze toekomstvisie waaraan je volop je bijdrage kunt leveren. Een omgeving waar het nemen van initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Een benoeming volgens schaal 12 cao mbo. Een werkplek in Groningen. In eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar
 • bij gebleken geschiktheid is verlenging een logisch vervolg. Het practoraat wordt vooralsnog voor de duur van drie jaren ingesteld.

  Bij Noorderpoort krijg je naast een aantrekkelijk salaris (inclusief 13e maand) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden  volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. Om hierin te faciliteren bieden wij via de Noorderpoort Academie diverse opleidingen en activiteiten aan. Deze helpen je verder bij je persoonlijke & professionele ontwikkeling van je loopbaan. Jouw succes staat voorop!

  Meer informatie
  De vacature is zowel in- als extern opengesteld. Kandidaten met een vaste aanstelling bij Noorderpoort genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur. Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Anja Mennenga (a.mennenga@noorderpoort.nl) of Olga van Hooff (o.vanhooff@fcroc.nl). 

  Reserveer in je agenda alvast 19 maart tussen 09.00 en 12.30 uur. We laten je uiterlijk 13 maart weten of je wordt uitgenodigd. De gesprekken zullen plaatsvinden op een locatie in Drachten.

  Reacties van uitzendbureaus worden niet in behandeling genomen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.