Medewerker Examinering en Kwaliteit

Noorderpoort Gezondheidszorg en Welzijn zoekt voor 0,4 fte een enthousiaste docent die wil bijdragen aan goede examenkwaliteit die voldoet aan wet- en regelgeving en aansluit bij de onderwijsambities van Noorderpoort Gezondheidszorg en Welzijn. Je doet dit in samenwerking met de onderwijsteams en je bent hierbij gericht op het studiesucces van onze studenten.

Over deze baan
Als medewerker Examinering en kwaliteit initieer, ondersteun en adviseer je op inhoud en in passende procesaanpak, vaak in samenwerking met management/schoolexamencommissie en onderwijsteams. Samen met de coördinator examenbureau draag je zorg voor de kwaliteit en borging van de examenprocessen op onze school. Je ziet toe op de verschillende processen van examinering door middel van evaluatieonderzoeken en steekproeven, weet dit op passende wijze te rapporteren en waar nodig te voorzien van verbetervoorstellen. Je maakt hierbij gebruik van passende methoden en technieken en doet dit in overleg met portefeuillehouders examinering van het Noorderpoort. Je bent samen met de coördinator examenbureau verantwoordelijk voor het opzetten van de jaaragenda, het jaarverslag en de agendavoering van de schoolexamencommissie en waar nodig ondersteunend op examinering voor de Noorderpoort brede clusters zorg en welzijn. In nauw overleg met de onderwijsteams en clusters ben je verantwoordelijk voor het updaten en aanleveren van de OER’en. Je bent goed op de hoogte van alle voor je vakgebied relevante ontwikkelingen en integreert die in je dienstverlening. Je bouwt een relevant intern en extern netwerk op en neemt actief deel aan landelijke en regionale overleggen en samenwerkingsverbanden of initieert deze.

Jouw werkomgeving
Op onze school werken de studenten voor en met mensen. Dat betekent dat er naast het verwerven van kennis en vaardigheden, ook veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Wij verzorgen modern en interactief onderwijs, waarbij de praktijk een belangrijk onderdeel is.  Wij bieden onderwijs in diverse richtingen zoals assisterenden in de gezondheidszorg: apothekers-, dokters- en tandartsassistent; verzorging en verpleging en sociaal-agogisch werk. Wij zien onze school als een inspirerende (leer)omgeving, waar studenten hun loopbaanwensen kunnen realiseren om succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Alle medewerkers leveren hieraan graag een maximale bijdrage!

Dit ben jij
 

 • Je bent een docent LC met bij voorkeur een master onderwijskunde of bedrijfskunde
 • Je hebt brede actuele kennis van het onderwijs met name mbt examinering mbo en de daarbij horende wet- en regelgeving
 • Je hebt goede adviesvaardigheden en een breed repertoire aan interventievaardigheden
 • Je hebt ervaring in het passend adviseren en ondersteunen van lijnmanagement en van teams op het terrein van examinering en kwaliteit in het mbo
 • Je bent een enthousiaste persoonlijkheid, verbindend, stimulerend en samenwerkingsgericht
 • Je bent proactief, flexibel, efficiënt en zelfregulerend
 • Je kunt werken vanuit een goede balans tussen betrokkenheid en objectieve distantie (critical friend)
 • Je bent communicatief sterk zowel mondeling als schriftelijk
 • Je reflecteert op je eigen handelen, bent ontwikkelgericht en bent een rolmodel voor anderen
 • Je kan goed netwerken, schakelt gemakkelijk tussen verschillende niveaus en kunt Noorderpoort extern vertegenwoordigen

Passen wij bij jou?
Bij Noorderpoort hechten we veel waarde aan een leven lang leren. Voor onze studenten, maar ook voor onze medewerkers. Je krijgt bij ons daarom alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Werken met jongeren vinden wij inspirerend en uitdagend. Het vergt flexibiliteit, inlevingsvermogen en doortastendheid van zowel onze docenten als onze medewerkers in ondersteunende functies.

Wij zetten ons elke dag met veel passie en plezier in voor het succes van onze studenten. Het bieden van uitstekend onderwijs heeft daarin altijd onze focus. Uitstekend onderwijs betekent in onze ogen onder andere dat er een nadrukkelijke verbinding is met de praktijk.

Wij bieden
Bij Noorderpoort krijg je naast een aantrekkelijk salaris (inclusief 13e maand) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden  volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. Om hierin te faciliteren bieden wij via de Noorderpoort Academie diverse opleidingen en activiteiten aan. Deze helpen je verder bij je persoonlijke & professionele ontwikkeling van je loopbaan. Jouw succes staat voorop!

  • Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband van 0,4-te voor de duur van dit schooljaar. Datum van indiensttreding is oktober/november 2019. Inschaling gebeurt op basis van relevante kennis, vaardigheden en werkervaring.

  Reacties van uitzendbureaus worden niet in behandeling genomen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.