Noorderpoort

Noorderpoort is een regionaal opleidingscentrum (ROC) in de provincie Groningen.
We hebben 17 verschillende scholen, verspreid over de regio. Noorderpoort heeft ongeveer 14.000 studenten, jaarlijks 1.000 cursisten en ruim 1.400 medewerkers.
Ons ROC biedt:

  • reguliere middelbare beroepsopleidingen (mbo: entree opleidingen en niveau 2 t/m 4)
  • contractonderwijs (na-, bij- en omscholing op mbo-niveau)
  • educatie en inburgeringstrajecten


Missie

Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de samenleving en op het beroep van hun keuze en wil hen blijven begeleiden tijdens hun loopbaan. Zodanig dat zij zich verder ontplooien en kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Het lemniscaat in het Noorderpoortlogo staat dan ook voor "oneindig leren".

Noorderpoort versterkt de regio

Daarom gaat Noorderpoort duurzame en intensieve verbindingen aan met medewerkers, studenten en regionale bedrijven en instellingen. Voor deze partijen willen wij een ‘ontwikkelingspartner voor het leven’ zijn, op het gebied van beroepsvorming, loopbaan, onderwijs en kennis. Dit vanuit de overtuiging dat een langdurige bundeling van krachten Noordoost Nederland significant verder helpt in haar ontwikkeling tot een sterke regio.

Strategische beleidsdoelen

Twee belangrijke speerpunten uit ons Strategisch plan zijn:

Speerpunt 1: het succes van leerlingen en studenten echt voorop
Noorderpoort kiest onomwonden voor het succes van haar leerlingen en studenten. Succes zien wij als het afronden van een beroepsopleiding en het toetreden tot de arbeidsmarkt, of het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Speerpunt 2: vakmanschap van onze medewerkers
Als onderwijsinstelling wil Noorderpoort natuurlijk ook zélf een lerende organisatie zijn. Wij zien ons eigen werk, of het nu lesgeven is of werk in de ondersteuning of het management, ook als vakmanschap. We streven naar versterking van dat vakmanschap via onze eigen professionalisering.
Wil je meer weten over onze strategie en ons professionaliseringsplan, lees meer.
In de korte video in de kolom hiernaast vertellen onze medewerkers hoe ze werken aan professionalisering en wat hen dat brengt.

Werken bij Noorderpoort

Wil jij een bijdrage leveren aan Noorderpoort?
We bevinden ons in een sterk veranderende omgeving en zien daarin steeds meer uitdagingen om daar als beroepsonderwijs goed bij aan te kunnen blijven sluiten. Dit vereist uiteraard flexibiliteit van ons onderwijs, maar betekent ook dat onze medewerkers aan steeds hogere eisen moeten voldoen.

Meer diversiteit

Als wij met die kennis naar de toekomst kijken, zien we dat we meer diversiteit nodig hebben. Daarom zetten we in op docenten die werkzaam zijn in de dagelijkse (beroeps)praktijk en een duidelijke verbinding hebben met het vakmanschap. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze medewerkers maximaal gedigitaliseerd zijn, voorzien van 21th Century skills.
Permanente educatie is een vanzelfsprekendheid voor alle medewerkers van Noorderpoort. Dat betekent dat we inzetten op kwaliteit.

Mensen uit het bedrijfsleven

We staan actief in verbinding met het werkveld en we willen mensen uit het bedrijfsleven bij het beroepsonderwijs betrekken om de kwaliteit van ons onderwijs te versterken. We geven daarom ruimte aan gastdocenten, instructeurs en anderen om beroepsgerichte kennis en vaardigheden binnen te halen. Dat betekent ook dat we medewerkers in vaste dienst, volop ruimte willen geven om tijdelijk, of naast het werk, werkzaamheden in het werkveld te doen

Kansen voor nieuwe medewerkers

Noorderpoort  biedt veel mogelijkheden voor nieuwe medewerkers die het verschil kunnen maken en de kwaliteit van ons beroepsonderwijs kunnen versterken en kleuren.
Bovendien bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast  hebben we voor alle medewerkers een eigen bureau voor loopbaanbegeleiding en mobiliteit en een Noorderpoort Academie.

Kortom Noorderpoort biedt volop mogelijkheden om je toekomst te versterken!