Onderzoeksassistent (werkervaringsplaats RUG)

Vacature code: NLwep202
Afstudeerrichting: Overig
Afdeling: Archeologie
Onderwijsniveau: Archeologie
Uren per week: 28.0

Omschrijving opdracht

De voorgestelde werkervaringsplaats dient om, gebruikmakend van archeologisch inhoudelijke doel- en vraagstellingen, jonge alumni zich verder te laten bekwamen en ontplooien in juist die competenties die hen niet alleen binnen, maar evenzeer buiten het archeologisch werkveld betere baankansen bieden.

De voorgestelde werkervaringsplaats laat de kandidaat:

 • Het begeleid zich bekwamen in het (leren) opzetten, inperken en uitvoeren van een onderzoeksplan.
 • Ervaring opdoen met project-gestuurd werken. 
 • Leren omgaan met beperkte tijdpaden en omgaan met plan-veranderingen.
 • Zelfstandig onderzoeksgegevens verzamelen
 • Zelfstandig over onderzoeksgegevens rapporteren, onder vigerende kwaliteitseisen.
 • Intensief samenwerken met betrokken senior onderzoekers.
 • Zich zowel archeologisch inhoudelijk verdiepen, als op het niveau van project-gestuurd zich professionaliseren en verbreden.

De vakinhoudelijke invulling van werkervaringsplaats betreft:

 • Een inventariserende analyse van spreiding
 • Kwaliteit en diversiteit van bronnen waarmee de levensloop van gemeenschappen uit de ijzertijd (800 v. Chr – 0) beter beschreven kan worden: waar woonden zij, hoe gingen zij om met hun doden en waar werden bijzondere offers achtergelaten?
 • Deze werkervaringsplaats heeft als potentiële off-spin dat deze de voorbereiding van een NWO-aanvraag faciliteert. 

Reageren

Je kunt je reactie sturen naar:

In de reactie vermeld je minimaal het volgende:

 • geboortedatum, woonplaats; 
 • bsn-nummer;
 • of je een uitkering ontvangt en zo ja, welke;
 • het nummer van de werkervaringsplaats waarop je solliciteert;
 • de reden waarom je graag op deze plek werkervaring op wilt doen;
 • de leerdoelen die je voor ogen hebt in deze periode;

Om de reacties goed uit elkaar te houden vragen wij je om in de bestandsnamen van je brief en het CV je voor- en achternaam te vermelden. Dus bijvoorbeeld: motivatiebrief Sandra van Veen, CV Sandra van Veen.

De Noorderlink werkervaringsplaatsen bieden jou als pas afgestudeerde HBO- of universitair opgeleide jongere de mogelijkheid om gedurende een periode van een half jaar ervaring op te doen binnen een functie die aansluit op jouw afstudeerrichting. Je gaat aan de slag met een takenpakket of opdracht en wordt hierbij begeleid door de betreffende organisatie. Deze werkervaringsplaats is onbetaald en uiteindelijk is het de bedoeling dat deze ervaring jou helpt bij het vinden van een reguliere, betaalde baan. Hiertoe mag je gebruik maken van het netwerk van de organisatie waar je werkt.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie over de procedure elders op deze website.