Medewerker Noorderlink Careers (werkervaringsplaats)

Vacature code - NLwep 332
Afstudeerrichting - Management en Personeel
Afdeling - Noorderlink Careers
Uren per week - 28

Noorderlink Careers is het mobiliteitsprogramma van Noorderlink. In nauwe samenwerking met betrokken organisaties faciliteert Noorderlink Careers beweging van personeel binnen en tussen Noorderlink organisaties. Als medewerker Noorderlink Careers ondersteun je de programmaleider bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en activiteiten.

De werkzaamheden omvatten minimaal het volgende:

  • Uitvoering van projecten als de Noorderlink werkervaringsplaatsen, Lef’L up!, activiteiten rondom de participatiewet, Noordermatch en het vluchtelingenproject;
  • (Mede) organiseren van diverse bijeenkomsten; 
  • Ondersteunen bij de communicatie vanuit en over Noorderlink Careers; Dit betekent onder andere het aanleveren van content voor de website en het houden van interviews ten behoeve van nieuwsbrieven; 
  • Algehele ondersteunende werkzaamheden zoals het maken van afspraken voor individuele of groepsbijeenkomsten en overige administratief/secretariële werkzaamheden.

Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met het thema mobiliteit en in ieder geval beschikt over de volgende competenties: pro-actief, communicatief sterk, creatief, flexibel, verantwoordelijkheid en samenwerken.

Reageren

> Voor medewerkers van bij Noorderlink aangesloten organisaties:

Op deze advertentie kun je alleen reageren als je werkzaam bent binnen een Noorderlink-organisatie. Daarnaast heb je toestemming van je werkgever om voor de duur van de werkzaamheden te worden vrijgesteld van je normale werkzaamheden. Je wordt door je werkgever uitgeleend aan Noorderlink en je werkgever ontvangt hiervoor geen vergoeding. Jij ontvangt je reguliere salaris van je werkgever. Reacties kunnen gericht worden aan . Neem gerust contact op voor meer informatie: Mireille Galama 06-231 53 150.

> Voor anderen dan bovengenoemden, op zoek naar een werkervaringsplaats:

Je kunt je reactie sturen naar:

In de reactie vermeld je minimaal het volgende:

  • geboortedatum, woonplaats; 
  • bsn-nummer;
  • of je een uitkering ontvangt en zo ja, welke;
  • het nummer van de werkervaringsplaats waarop je solliciteert;
  • de reden waarom je graag op deze plek werkervaring op wilt doen;
  • de leerdoelen die je voor ogen hebt in deze periode;

Om de reacties goed uit elkaar te houden vragen wij je om in de bestandsnamen van je brief en het CV je voor- en achternaam te vermelden. Dus bijvoorbeeld: motivatiebrief Sandra van Veen, CV Sandra van Veen.

De Noorderlink werkervaringsplaatsen bieden jou als pas afgestudeerde HBO- of universitair opgeleide jongere de mogelijkheid om gedurende een periode van een half jaar ervaring op te doen binnen een functie die aansluit op jouw afstudeerrichting. Je gaat aan de slag met een takenpakket of opdracht en wordt hierbij begeleid door de betreffende organisatie. Deze werkervaringsplaats is onbetaald en uiteindelijk is het de bedoeling dat deze ervaring jou helpt bij het vinden van een reguliere, betaalde baan. Hiertoe mag je gebruik maken van het netwerk van de organisatie waar je werkt.