Marketing- en onderzoeksmedewerker (werkervaringsplaats RUG)

Deze opdracht bestaat uit twee delen: het opzetten van een onderzoek en het opzetten en van een studententeam voor online voorlichting.

Het onderzoek zal zich richten op de studiekeuze voor de masters van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel waarin 2e / 3e jaars bachelorstudenten worden geënquêteerd en een kwalitatief deel waarin (groeps)interviews worden gehouden met masterstudenten.

Het opzetten van het studententeam houdt in het werven, instrueren en aansturen van een team van masterstudenten bij het geven van online voorlichting. Dit gebeurt zowel via de website van de RUG als op social media accounts.

Vacature code: NLwep 327
Afstudeerrichting: Onderwijs en onderzoek, Communicatie en Taal
Afdeling: Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, afdeling Ondersteuning Onderwijs en Onderzoek
Onderwijsniveau: Academisch niveau: Marketing, Communicatie, Sociale Wetenschappen
Vaardigheden: Ervaring met kwantitatief (en liefst ook kwalitatief) onderzoek Interesse in studiekeuze en voorlichting Kennis van social media Organisatietalent Initiatiefrijk Spreekt vloeiend engels
Uren per week: 28.0

Reageren

Je kunt je reactie sturen naar: info@talentcareercenter.nl

In de reactie vermeld je minimaal het volgende:

  • geboortedatum, woonplaats; 
  • bsn-nummer;
  • of je een uitkering ontvangt en zo ja, welke;
  • het nummer van de werkervaringsplaats waarop je solliciteert;
  • de reden waarom je graag op deze plek werkervaring op wilt doen;
  • de leerdoelen die je voor ogen hebt in deze periode;

Om de reacties goed uit elkaar te houden vragen wij je om in de bestandsnamen van je brief en het CV je voor- en achternaam te vermelden. Dus bijvoorbeeld: motivatiebrief Sandra van Veen, CV Sandra van Veen.

De Noorderlink werkervaringsplaatsen bieden jou als pas afgestudeerde HBO- of universitair opgeleide jongere de mogelijkheid om gedurende een periode van een half jaar ervaring op te doen binnen een functie die aansluit op jouw afstudeerrichting. Je gaat aan de slag met een takenpakket of opdracht en wordt hierbij begeleid door de betreffende organisatie. Deze werkervaringsplaats is onbetaald en uiteindelijk is het de bedoeling dat deze ervaring jou helpt bij het vinden van een reguliere, betaalde baan. Hiertoe mag je gebruik maken van het netwerk van de organisatie waar je werkt.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie over de procedure elders op deze website.