Beleidsondersteuner (werkervaringsplaats Noorderpoort)

Vacature code: NLwep 083
Afstudeerrichting: Onderwijs en onderzoek
Afdeling: Bestuursdienst
Onderwijsniveau: WO Onderwijskunde
Uren per week: 28.0

Omschrijving opdracht

Op verschillende manieren onderzoek doen (en ondersteunen) bij de invoering van blended learning. Van de onderwijskundige wordt digitale affiniteit verwacht.
Het gaat vooral om kwantitatief en kwalitatief onderzoek hoe er op dit moment binnen de verschillende teams met digitale hulpmiddelen wordt gewerkt, zodat we wellicht de implementatie kunnen intensiveren/versnellen.
Daarnaast is er ook ruimte om, als er eigen ideeën zijn over digitale didactiek (blended learning) om daar pilots mee te doen.

Reageren

Je kunt je reactie sturen naar:

In de reactie vermeld je minimaal het volgende:

  • geboortedatum, woonplaats; 
  • bsn-nummer;
  • of je een uitkering ontvangt en zo ja, welke;
  • het nummer van de werkervaringsplaats waarop je solliciteert;
  • de reden waarom je graag op deze plek werkervaring op wilt doen;
  • de leerdoelen die je voor ogen hebt in deze periode;

Om de reacties goed uit elkaar te houden vragen wij je om in de bestandsnamen van je brief en het CV je voor- en achternaam te vermelden. Dus bijvoorbeeld: motivatiebrief Sandra van Veen, CV Sandra van Veen.

De Noorderlink werkervaringsplaatsen bieden jou als pas afgestudeerde HBO- of universitair opgeleide jongere de mogelijkheid om gedurende een periode van een half jaar ervaring op te doen binnen een functie die aansluit op jouw afstudeerrichting. Je gaat aan de slag met een takenpakket of opdracht en wordt hierbij begeleid door de betreffende organisatie. Deze werkervaringsplaats is onbetaald en uiteindelijk is het de bedoeling dat deze ervaring jou helpt bij het vinden van een reguliere, betaalde baan. Hiertoe mag je gebruik maken van het netwerk van de organisatie waar je werkt.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie over de procedure elders op deze website.