Noorderlink

Een HR samenwerking

Wij zijn een compacte werkorganisatie met een grote achterban. Ruim veertig grote organisaties in het Noorden van Nederland werken samen in het HR-netwerk Noorderlink. Vanuit ons kantoor in Groningen organiseren en faciliteren we met een dynamisch team van 11 tot 20 personen de activiteiten van hét HR-netwerk van het Noorden.

Verbinding, mobiliteit en ontwikkeling

We organiseren en stimuleren uitwisseling van kennis en expertise van de aangesloten organisaties en focussen ons als Noorderlink op verbinding, mobiliteit en ontwikkeling van personeel en organisatie. Zo zorgen we dat het Noorden een aantrekkelijke woon- en werkomgeving is én blijft met, kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Diensten

We organiseren voor de medewerkers van de aangesloten organisaties het hele jaar events op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling. Veel van deze events zijn gratis toegankelijk.
Daarnaast zorgen we voor kennisuitwisseling en interactie tussen de organisaties door verschillende thema bijeenkomsten te organiseren speciaal voor HRM-ers.

Organisatie

De directeuren/hoofden P&O van alle aangesloten organisaties vormen gezamenlijk het Bestuur. Uit hun midden wordt elke drie jaar een Dagelijks Bestuur gekozen.

Het Dagelijks Bestuur zorgt dat de doelen worden bewaakt, de plannen worden uitgevoerd, beleid wordt voorbereid en geeft leiding aan het Bestuursbureau van Noorderlink.

Strategische doelen Noorderlink

  • Het delen van kennis, expertise en best practices
  • Het vergroten van perspectief en inzetbaarheid van werknemers in en tussen organisaties.
  • Het profileren van het Noorden als een aantrekkelijke woon- en werkregio met oog voor regionale maatschappelijke vraagstukken
  • Het samenwerken met regionale maatschappelijke organisaties