Hoofd Ziekenhuisapotheek - Gevestigd ziekenhuisapotheker

Het Centrum voor Specialistische Farmacie is naar aanleiding van pensionering van het Hoofd Ziekenhuisapotheek – Gevestigd ziekenhuisapotheker op zoek naar een

Hoofd Ziekenhuisapotheek - Gevestigd ziekenhuisapotheker

 • 36 uur
 • Drachten
 • WO+

Jouw werkomgeving

Ons Centrum voor Specialistische Farmacie (CvSF) bestaat uit zowel de ziekenhuisapotheek als de poliklinische apotheek. Het CvSF verzorgt daarmee zowel intra- als extramuraal het complete pakket specialistisch farmaceutische dienstverlening. Wij zijn er trots op om koploper te zijn in VTGM, individuele en voorraadbereidingen. De bereidingsapotheek is in 2019/2020 nieuw gebouwd en uitgerust met hightech apparatuur. Het CvSF is patiëntgericht, breed georiënteerd en heeft meerdere certificeringen (GMP, GMP-z, BCLA). Via onze webshop worden landelijk apotheekbereidingen doorgeleverd. We doen dit met een gedreven en professioneel team van ruim 75 medewerkers, waaronder 2 ziekenhuisapothekers en 4 apothekers. Er is een nauwe samenwerking met de A7 ziekenhuizen Sneek en Heerenveen (o.a. gezamenlijke bereikbaarheidsdiensten).

Wij zijn op zoek naar een hoofd ziekenhuisapotheek – gevestigd ziekenhuisapotheker die ons team inhoudelijk komt versterken, bijdraagt aan een goede werksfeer en onderling vertrouwen en ieders professionele bijdrage op waarde schat. Een 'klik' met de nieuwe collega is belangrijk voor een goede samenwerking.

Over Nij Smellinghe

Onder het motto ‘Met aandacht. Dat voelt beter’ zetten dagelijks circa 1600 collega’s zich in met persoonlijke aandacht voor kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid. In 2019 werd ziekenhuis Nij Smellinghe door de eigen collega’s genomineerd als Beste Werkgever. Daar zijn we ontzettend trots op. Naast uitstekende zorg voor onze patiënten, hebben we ook volop aandacht voor jou als medewerker. 

Jouw uitdaging

 • Als hoofd van de ziekenhuisapotheek – gevestigd ziekenhuisapotheker
 • Ben je eindverantwoordelijk voor koers en kwaliteit van de ziekenhuisfarmacie en weet je hierin te balanceren tussen de belangen van de patiënt, de klant, de ziekenhuisapotheek, medicatieveiligheid en kostenverantwoorde zorg
 • Ben je verantwoordelijk voor de monitoring dure geneesmiddelen
 • Heb je oog voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg en farmaceutische processen
 • Draag je actief bij aan continuïteit en kwaliteit van uitstekende farmaceutisch patiëntenzorg
 • Heb je de komende tijd specifiek aandacht voor verdere versterking van de bereidingsapotheek en de webshop en tevens voor veilige en innovatieve ICT, waaronder een verdere overgang naar HIX/chipsoft
 • Werk je samen met de gevestigd apotheker van de poliklinische apotheek aan nog meer synergie en verdieping tussen beide apotheken
 • Heb je ook inhoudelijke taken als ziekenhuisapotheker en draag je bij aan de klinische dagdiensten en bereikbaarheidsdiensten
 • Ben je voorzitter van de vakgroep Farmacie en stem je met hen op basis van interesse en talent de farmaceutische taakverdeling af; ieder heeft zijn/haar eigen aandachtsgebied
 • Ben je lid van de Medische Staf

Jouw profiel

 • Je bent geregistreerd allround ziekenhuisapotheker met enige jaren managementervaring
 • Je hebt een heldere visie op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de plaats van de ziekenhuisfarmacie hierin
 • Je hebt de drive om deze visie samen met het ziekenhuismanagement, de vakgroep Farmacie, medisch specialisten en het team verder te ontwikkelen en vorm te geven
 • Je bent een stevige en inspirerende persoonlijkheid, vertegenwoordigt het CvSF en hebt uitstraling richting kliniek en klanten
 • Je bent resultaatgericht, daadkrachtig en besluitvaardig en in staat een duidelijk kader te creëren en de te volgen koers aan te geven;
 • Je hebt een prettige en effectieve manier van communiceren, ongeacht wie er voor je staat
 • Je bent verbindend en in staat om vertrouwen te wekken of te bewerkstelligen
 • Je zet leiderschap dienend in en doet wat nodig is voor patiënten, medewerkers, het CVSF en Nij Smellinghe
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Het salaris is marktconform
 • Aandacht voor werk-privé balans en persoonlijke ontwikkeling
 • Je rouleert mee in de bereikbaarheidsdiensten

Meer informatie?

De voorzitter Raad van Bestuur, Bert Kleinlugtenbeld (0512-588008) of Lotte Knapen, ziekenhuisapotheker (0512-588772) geven graag meer informatie over deze baan.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Op de website van Nij Smellinghe staat meer informatie over werken in ons ziekenhuis.

Interesse?

Jouw schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae kun je voor 20 augustus 2020 sturen via het email adres RaadvanBestuur@nijsmellinghe.nl , t.a.v. dhr. A.J. Kleinlugtenbeld, MHA, Voorzitter Raad van Bestuur Nij Smellinghe.

Vanwege de vakantieperiode vindt de eerste gespreksronde plaats op vrijdag 4 september 2020.

Het navragen van referenties is onderdeel van de procedure. Omdat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, wordt alle nieuwe collega’s gevraagd om een geldige Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Dit is een voorwaarde voor aanname.

Jouw werkomgevingOns Centrum voor Specialistische Farmacie (CvSF) bestaat uit zowel deziekenhuisapotheek als de poliklinische apotheek. Het CvSF verzorgt daarmee zowelintra- als extramuraal het complete pakket specialistisch farmaceutischedienstverlening. Wij zijn er trots op om koploper te zijn in VTGM, individuele envoorraadbereidingen. De bereidingsapotheek is in 2019/2020 nieuw gebouwd enuitgerust met hightech apparatuur. Het CvSF is patiëntgericht, breed georiënteerd enheeft meerdere certificeringen (GMP, GMP-z, BCLA). Via onze webshop wordenlandelijk apotheekbereidingen doorgeleverd. We doen dit met een gedreven enprofessioneel team van ruim 75 medewerkers, waaronder 2 ziekenhuisapothekers en4 apothekers. Er is een nauwe samenwerking met de A7 ziekenhuizen Sneek enHeerenveen (o.a. gezamenlijke bereikbaarheidsdiensten).Wij zijn op zoek naar een hoofd ziekenhuisapotheek – gevestigdziekenhuisapotheker die ons team inhoudelijk komt versterken, bijdraagt aan eengoede werksfeer en onderling vertrouwen en ieders professionele bijdrage opwaarde schat. Een 'klik' met de nieuwe collega is belangrijk voor een goedesamenwerking.
Over Nij SmellingheOnder het motto ‘Met aandacht. Dat voelt beter’ zetten dagelijks circa 1600 collega’szich in met persoonlijke aandacht voor kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid. In2019 werd ziekenhuis Nij Smellinghe door de eigen collega’s genomineerd als BesteWerkgever. Daar zijn we ontzettend trots op. Naast uitstekende zorg voor onzepatiënten, hebben we ook volop aandacht voor jou als medewerker. Jouw uitdagingAls hoofd van de ziekenhuisapotheek – gevestigd ziekenhuisapotheker Ben je eindverantwoordelijk voor koers en kwaliteit van de ziekenhuisfarmacie enweet je hierin te balanceren tussen de belangen van de patiënt, de klant, deziekenhuisapotheek, medicatieveiligheid en kostenverantwoorde zorg Ben je verantwoordelijk voor de monitoring dure geneesmiddelen Heb je oog voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg en farmaceutischeprocessen Draag je actief bij aan continuïteit en kwaliteit van uitstekende farmaceutischpatiëntenzorg Heb je de komende tijd specifiek aandacht voor verdere versterking van debereidingsapotheek en de webshop en tevens voor veilige en innovatieve ICT,waaronder een verdere overgang naar HIX/chipsoft Werk je samen met de gevestigd apotheker van de poliklinische apotheek aan nogmeer synergie en verdieping tussen beide apotheken Heb je ook inhoudelijke taken als ziekenhuisapotheker en draag je bij aan deklinische dagdiensten en bereikbaarheidsdiensten Ben je voorzitter van de vakgroep Farmacie en stem je met hen op basis vaninteresse en talent de farmaceutische taakverdeling af; ieder heeft zijn/haar eigenaandachtsgebied Ben je lid van de Medische StafJouw profiel Je bent geregistreerd allround ziekenhuisapotheker met enige jarenmanagementervaring Je hebt een heldere visie op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en deplaats van de ziekenhuisfarmacie hierin Je hebt de drive om deze visie samen met het ziekenhuismanagement, devakgroep Farmacie, medisch specialisten en het team verder te ontwikkelen envorm te geven Je bent een stevige en inspirerende persoonlijkheid, vertegenwoordigt het CvSFen hebt uitstraling richting kliniek en klanten Je bent resultaatgericht, daadkrachtig en besluitvaardig en in staat een duidelijkkader te creëren en de te volgen koers aan te geven; Je hebt een prettige en effectieve manier van communiceren, ongeacht wie ervoor je staat Je bent verbindend en in staat om vertrouwen te wekken of te bewerkstelligen Je zet leiderschap dienend in en doet wat nodig is voor patiënten, medewerkers,het CVSF en Nij SmellingheSalaris en arbeidsvoorwaarden Het salaris is marktconform
 Aandacht voor werk-privé balans en persoonlijke ontwikkeling Je rouleert mee in de bereikbaarheidsdienstenMeer informatie?De voorzitter Raad van Bestuur, Bert Kleinlugtenbeld 0512-588008) of Lotte Knapen,ziekenhuisapotheker (0512-588772) geven graag meer informatie over deze baan.Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.Op de website van Nij Smellinghe https://www.nijsmellinghe.nl staat meer informatieover werken in ons ziekenhuis.Interesse?Jouw schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae kun je voor 20 augustus 2020sturen via het email adres RaadvanBestuur@nijsmellinghe.nl , t.a.v. dhr. A.J.Kleinlugtenbeld, MHA, Voorzitter Raad van Bestuur Nij Smellinghe.Vanwege de vakantieperiode vindt de eerste gespreksronde plaats op vrijdag 4september 2020.Het navragen van referenties is onderdeel van de procedure. Omdat veiligheid envertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, wordt alle nieuwe collega’s gevraagd omeen geldige Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Dit is een voorwaarde vooraanname.