Teamleiders Onderwijs & Onderzoekskwaliteit

Wil jij je inzetten voor grensverleggend onderwijs en onderzoek en wil jij samen met je team een heldere koers uitstippelen en ze als dienend leider faciliteren in het bereiken van hun resultaten?

NHL Stenden Hogeschool zoekt per direct voor de afdeling Onderwijs & Onderzoekskwaliteit drie

 Teamleiders Onderwijs & Onderzoekskwaliteit

3 x 0,8- 1 fte

Wie zoeken we

Voor de dienst O&O zoeken we drie teamleiders die met hun team gaan werken aan het realiseren van de strategische doelen van onze hogeschool op het gebied van Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit. Als gevolg van de herstructurering van de organisatie zal de dienst groeien en wordt een nieuw inrichtingsplan gemaakt waarin de precieze teamindeling wordt beschreven. Wegens het vertrek van huidige teamleiders en de geplande uitbreiding van de dienst ten gevolge van de herstructurering, wordt alvast gezocht naar teamleiders voor het team Onderwijs, het team Kwaliteit en het team O&O Algemeen zodat de doorontwikkeling in gang gezet kan worden en de lopende zaken kunnen worden voortgezet. In de functie van teamleider draag je, in nauwe samenwerking met jouw team en het MT, medeverantwoordelijkheid voor de strategische doelen van de dienst en voer je de regie op 1 of meerdere centrale thema's van de dienst.

We zoeken stevige, bevlogen leidinggevenden die verantwoordelijkheid durven te nemen en zichtbaar maken waar wij als hogeschool voor staan: grensverleggend onderwijs. Teamleiders die coachen, sturen, verbinden en faciliteren waar nodig en die hun aanpak af weten te stemmen op de fase van organisatie- en teamontwikkeling waarin jouw team en de dienst zich bevindt. In deze functie ressorteer je rechtstreeks onder de directeur van de dienst O&O.  

Waar ga je aan de slag

De dienst Onderwijs en Onderzoekskwaliteit (O&O) is verantwoordelijk voor het formuleren en invoeren van beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg en internationalisering.

Afhankelijk van de situatie en behoeften vervult de dienst O&O een kaderstellende, toetsende, adviserende en ondersteunende rol.

De dienst O&O bestaat uit ca. 50 personen welke zijn ingedeeld in drie resultaatverantwoordelijke teams. Iedere medewerker heeft hiermee binnen de dienst een eigen ‘thuisteam’.

Deze teams hebben hun resultaatverantwoordelijkheid vooral op het gebied van het onderwijs, onderzoek en kwaliteit ín de academies. Dit zijn de 'academieteams' en deze leveren maatwerk. Hiernaast kent de dienst specialisten en projectmatige rollen. Deze zijn als specialist onderdeel van één van de drie teams en/of verbonden aan (hogeschool)brede projecten.  

Wat ga je doen

Als teamleider geef je leiding aan één van de genoemde O&O teams. Je ondersteunt het team bij het behalen van de gewenste resultaten en werkt parallel hieraan aan de ontwikkeling richting een resultaatverantwoordelijk team, passend bij het gedachtegoed van de nieuwe hogeschool. Je doet dit op een manier die past binnen het concept van ‘dienend leiderschap’.   

Als teamleider betekent dit concreet:

 • Je geeft leiding aan een team met de taak verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor organisatie, uitvoering en evaluatie van de werkzaamheden (resultaatverantwoordelijkheid) zoveel mogelijk in het team te beleggen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
 • Je ontwikkelt met jouw team, met ondersteuning van het STER-team, teamdoelstellingen om de gewenste resultaten te behalen, passend binnen de meerjaren strategie van de dienst.
 • Je draagt actief bij aan de beleidsontwikkeling van jouw dienst als totaal en adviseert over het meerjarenbeleid.
 • Je vertaalt hogeschool- en dienstontwikkelingen naar het eigen team in samenhang en afstemming met de andere teams.
 • Je draagt zorg voor het personeels-, kwaliteits-, en middelenmanagement van het team op dusdanige wijze dat de afgesproken doelstellingen kunnen worden behaald.  
 • Je voert frequent ontwikkel- en voortgangsgesprekken met jouw medewerkers en bent verantwoordelijk voor de personeelsbeoordeling van jouw team.
 • Je neemt deel aan het managementoverleg van jouw dienst en vervult hierin de verbindende schakel naar en van jouw team. Je kunt in het MT een rol krijgen die je uitoefent ten behoeve van alle MT leden/teams van de dienst.
 • Je stimuleert en ondersteunt de verbinding en samenwerking tussen teams binnen jouw dienst. 
 • Je legt verbinding tussen jouw dienst en het werkveld.

Profielschets

 • Je beschikt over ervaring in een coördinerende/leidinggevende rol en over een relevant WO-masterdiploma.
 • Je omarmt het gedachtegoed van NHL Stenden hogeschool en in het bijzonder onze visie op leiderschap, onderwijs en onderzoek. Je bent hierin ondernemend, verbindend en vindingrijk.
 • Je bent je bewust van je rol in het ‘midden’ en je weet verschillende belangen op een goede manier te verbinden en hier helder en transparant over te communiceren.
 • Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen, humor en zelfreflectie en je weet dit in goede balans te brengen en te houden met het resultaatgericht werken. 
 • Je bent overtuigd van de kracht van de verschillen binnen een team, je stimuleert de uitwisseling van verschillende perspectieven op vraagstukken, bewaakt de integraliteit en zorgt dat iedereen zich gehoord voelt en weet.
 • Je weet aantoonbaar de juiste balans te vinden tussen sturen (kaders stellen, resultaten/output benoemen, grenzen aangeven) en ruimte geven (delegeren, loslaten) en stemt dit af op de behoeften van jouw team en de te behalen doelstellingen. 
 • Je herkent hogeschool brede ontwikkelingen, weet deze te vertalen naar het eigen team waarbij je tevens leidinggeeft aan de gevolgen daarvan. 
 • Je beschikt over (ruime) kennis en ervaring met bedrijfsvoering, financiële verantwoording en verslaglegging, marketing, communicatie en integraal personeelsbeleid. 
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Wij bieden je
Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 5.717,25 (schaal 12 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. Het contract is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Standplaats is Leeuwarden.

De functie maakt onderdeel uit van het leidinggevend kader van de hogeschool. Flexibiliteit van teamleiders binnen de functie, maar ook tussen functies is normaal en daar wordt vanuit het HRM-beleid ook actief op gestuurd. Je neemt deel aan het NHL Stenden leiderschaps-programma voor teamleiders.

Over NHL Stenden Hogeschool
Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!

Reageren
Ben jij de enthousiaste en inspirerende teamleider die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV voor 18 augustus via de sollicitatieknop t.a.v. Marjan Scholman, onder vermelding bij onderwerp van vacaturenummer 2711 OOK.

Procedure

In verband met de zomervakantie staat de vacature langer open dan gebruikelijk en kun je tot dinsdag 17 augustus solliciteren. Sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf de eerste week van september. Afhankelijk van de stand van zaken qua maatregelen RIVM is het mogelijk dat de gesprekken via Teams plaatsvinden.

Vragen

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Marjan Scholman (directeur O&O), tel nr. 06-24415819

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld