Teamleider marktbewerking en bedrijfsvoering

NHL Stenden Hogeschool zoekt voor de eenheid Zorg & Welzijn een  

Teamleider marktbewerking en bedrijfsvoering 

0,8 – 1 fte  

Wie zoeken we  

We zoeken een enthousiaste collega die energie krijgt van het verder ontwikkelen van een toekomstgerichte eenheid. Die verbinding kan leggen, kan netwerken, ervaring heeft met acquisitie, proactief is en pragmatisch denkt en doet. Werkt middels een integrale bedrijfsmatige aanpak met een vleugje warme zakelijkheid. Een bevlogen teamplayer die staat voor de belangen van de gehele organisatie van de eenheid Zorg & Welzijn met daarbij aandacht voor de gewenste houding- en gedragsaspecten en samen verder wil bouwen aan de toekomstige organisatievorm.  

De eenheid Zorg & Welzijn kenmerkt zich door zijn commerciële, integrale en multidisciplinaire karakter. Sterk in diversiteit.  Ben jij de bevlogen teamleider die resultaat gericht op strategisch niveau keuzes kan en durft te maken? Met deze (nieuwe) rol vragen we je verdere invulling te geven aan deze rol en draag je bij aan de ontwikkeling van dit organisatieonderdeel.  

Waar ga je aan de slag  

De eenheid Zorg & Welzijn maakt deel uit van twee academies binnen de NHL Stenden Hogeschool, de Academie Gezondheidszorg en de Academie Social Studies. Deze eenheid Zorg & Welzijn bestaat uit twee onderdelen: de Onderzoeksgroep (praktijkgericht onderzoek, 2e geldstroom) en het kenniscentrum (contractactiviteiten, 3e geldstromen). De academies Gezondheidszorg en Social Studies hebben ervoor gekozen hun activiteiten op het terrein van onderzoek en contractactiviteiten te bundelen in een gezamenlijke eenheid. Uiteraard bestaat er een nauwe samenwerking tussen de activiteiten in de Eenheid en het onderwijs binnen de academies.  

Wij zijn volop in beweging en zitten midden in een professionaliseringstraject pilot ‘de expeditie’. Op weg naar nog meer verbinding tussen het onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten. De meerwaarde creëren voor het onderwijs, de student, de cursist en het werkveld. Dit voor het gehele domein Zorg & Welzijn. Ons motto: sterk in diversiteit, meer coördinatie op contacten met de markt en coördinatie op bedrijfsvoering.  

Eenheid Zorg & Welzijn bestaat uit: 

 • Een kenniscentrum, waarbinnen een groep deskundige project- en procesondersteunerseen projectleider Kwaliteit & Innovatie en docenten die uitvoering geven aan onze opleidingstrajecten in het kader van her- en bij- en omscholing 

 • En een onderzoeksgroep, bestaande uit 8 lectoren op het brede terrein van zorg en welzijn met hun kenniskringleden. De lectoren worden aangestuurd door de directie van de beide academies.   

Wat ga je doen  

Je bent verantwoordelijk voor de marktbewerkingsstrategie, de prognose en omzet van contractactiviteiten en het meerjarenbeleid van de eenheid. Je stuurt het kenniscentrum, het secretariaat en de projectleider kwaliteit & innovatie aan en voert met hen de HR- gesprekscyclus. Je zet je in voor het belang van de eenheid Zorg & Welzijn. Je werkt nauw samen met de onderzoeksgroep van lectoren. Participeert in netwerken, projecten, intern en extern. Je doet aan proactieve acquisitie op strategisch niveau (signaleren, ophalen en vertalen van kansen). Je maakt resultaatafspraken met de directie vanuit brede context en vanuit co-creatie met het werkveld. Je zorgt voor verbinding met het onderwijs, neemt, op themas deel aan de managementteams van de academies, hogeschool brede ontwikkelingen en informatievoorziening. 

Je neemt deel aan het operationeel managementteam van de eenheid Zorg & Welzijn. Je bent integraal verantwoordelijk voor de operationele uitvoering en bedrijfsvoering van de eenheid Zorg & Welzijn. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het Jaarplan eenheid Z&W (marktbewerkingsplan/communicatieplan, verbinding met meerjarenplan) Je coördineert de marktbewerking van alle producten (onderwijs/onderzoek/contractactiviteiten): het stroomlijnen van processen op gebied van marktbewerking, bedrijfsvoering, acquisitie, afstemming klantgroepen en aanwijzen van eigenaren van vragen uit het werkveld. Jij hebt het overzicht en de coördinatie van acties van en naar de markt. Op directie en bestuurders niveau heb jij contacten met het werkveld. Je bent verantwoordelijk voor het overall marktbewerkingsoverleg domein Z&W. Doel: specifiek gericht op kansen uit het werkveld voor onderzoek, contractactiviteiten en onderwijs. Zorgt voor verbinding tussen de eenheid Z&W (kenniscentrum en onderzoeksgroep) en onderwijs zodat beide academies vertegenwoordigd zijn en kansen uit de markt weet te halen. Hierbij is er een focus op uitbreiding van activiteiten binnen de Zorg, het behouden en uitbreiden van activiteiten binnen Welzijn, waarbinnen de IAG-opleidingen vallen. Je faciliteert, inspireert en motiveert de medewerkers in het gezamenlijke doel van ‘de expeditie’. Je bent een echte teamplayer. Je werkt op strategisch tactisch en operationeel niveau. Je legt verantwoording af aan het curatorium Z&W (stuurgroep) waarin de academie directeuren Gezondheidszorg en Social Studies in zitten  

Profielschets: 

 • Jebeschikt over een afgeronde masteropleiding, met pré richting Bedrijfskunde, Commerciële Economie, MBA of vergelijkbaar. 

 • Je hebt ervaring met het maken van een marktbewerkingsplan, meerjarenplanning, begrotingen het maken van Jaarplannen. 

 • Je bent organisatiesensitief, strategische denker met een helicopterview, staat voor organisatiebelang van het domein Zorg & Welzijn en adviseert de directie. 

 • Je staat achter het projectplan van ‘de expeditie’. 

 • Je beschikt over commerciële vaardigheden met grote affiniteit voor het domein Zorg & Welzijn. 

 • Je bent resultaatgericht, een echte verbinder, netwerker en kan integraal werken. 

 • Snel kunnen schakelen en handelen, proactief en ondernemend. 

 • Je hebt affiniteit met marketing & communicatie. 

 • Jehebt en beeld bij hbo-onderwijs en onderwijsconcepten. 

 • Je hebt ervaring met klantgerichte dienstverlening en met projectmatig werken. 

 • Jebeschikt over (ruime) kennis en ervaring met bedrijfsvoering, financiële verantwoording en verslaglegging, marketing, communicatie en integraal personeelsbeleid. 

 • Jehebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 • Jeweet aantoonbaar de juiste balans te vinden tussen sturen (kaders stellen, resultaten/output benoemen, grenzen aangeven) en ruimte geven (delegeren, loslaten) en stemt dit af op de behoeften van de medewerkers van het kenniscentrum en de te behalen doelstellingen. 

 • Voorbeeld gedrag tonen in het kader van gewenste houding- en gedragsaspecten, open mindset en zich kunnen vinden in de kernwaarden van NHL Stenden: Grensverleggend, Ondernemend, Verbindend, Vindingrijk en Doordacht.  

Wij bieden je  

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 6.036,14 (schaal 13 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. Dit is exclusief 2,75% loonsverhoging per 1-7-2020. Je zult worden ingeschaald als Teamleider D 

De functie maakt onderdeel uit van het leidinggevend kader van de hogeschool. Je neemt deel aan het NHL Stenden leiderschapsprogramma voor teamleiders. Het streven is om zo spoedig mogelijk  te starten.  

Over NHL Stenden Hogeschool  

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!  

Reageren  

Ben jij de enthousiaste en inspirerende teamleider die wij zoeken? Je kunt je motivatie en CV tot 1 september sturen via de sollicitatieknop t.a.v. Alie Schokker/ Reinskje Suierveld , Directie Eenheid Zorg & Welzijn.   

De gesprekken zijn gepland op vrijdag 4 september 2020.  

Vragen? 

Voor inhoudelijke vragen over de functie én het projectplan ‘de expeditie’, kun je bellen met Alie Schokker, 06-15 31 97 31 of Reinskje Suierveld, 06-28 30 52 97, directie eenheid Zorg & Welzijn. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.