Teamleider Maritiem

Wil jij je inzetten voor grensverleggend onderwijs en onderzoek, en wil je impact maken op relevante maatschappelijke vraagstukken? Wil jij samen met je teams een heldere koers uitstippelen en de teamleden als dienend leider faciliteren in het bereiken van hun resultaten? 

Een sterke maritieme sector is cruciaal voor de welvaart, veiligheid en energiebehoefte van Nederland. Binnen de maritieme sector is sprake van een aantal belangrijke ontwikkelingen. De sector heeft een grote opgave om de uitstoot van broeikasgassen ingrijpend te reduceren, met als gevolg dat op het gebied van voortstuwing grote innovaties gevraagd worden. Daarnaast hebben we te maken met sterke toename van de toepassing van diverse technologische innovaties op het gebied van automatisering zoals het gebruik van sensoren, big data en artificial intelligence. Schepen worden steeds geavanceerder en dit stelt andere en steeds hogere eisen aan het ontwerp, de bouw, en de operatie. Met ons onderwijs en onderzoek hebben we hier de afgelopen jaren al op ingespeeld met de vormgeving en de inhoud van onze opleidingen en het praktijkgericht onderzoek. Voor de komende jaren moet dit verder worden vormgegeven en versterkt. 

Wie zoeken wij 

We zijn op zoek naar een teamleider voor: 

 • De Bachelor Maritieme Techniek. 

 • De Associate Degree Maritieme Techniek. 

 • De Master Maritime Innovations. 

In deze functie ressorteer je rechtstreeks onder de academiedirecteur.   

Wat ga je doen 

We zijn op zoek naar iemand die als lid van het managementteam van het MIWB, op basis van de geschetste ontwikkelingen invulling geeft aan de strategie en vormgeeft aan de inrichting en uitvoering van ons onderwijs en onderzoek. Als teamleider ondersteun je het team bij het behalen van de gewenste resultaten en het creëren van de juiste condities, waarbij verantwoordelijkheid wordt genomen voor de studeerbaarheid, organiseerbaarheid, accreditatiewaardigheid en betaalbaarheid van het onderwijs en onderzoek. Daartoe moet hij/zij: 

 • Goede verbinding kunnen leggen met het externe werkveld en de bestaande connectie tussen werkveld en opleidingen kunnen uitbouwen (van buiten naar binnen denkend). 

 • Een visie hebben op de veranderingen in de maritieme sector, en de daardoor noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs. 

 • Intern verbinding kunnen leggen tussen de verschillende maritieme opleidingen (Leeuwarden en Terschelling) en met het onderzoek (het geheel is immers meer dan de optelsom van de onderdelen). Bijvoorbeeld door: 

 • Het verder ontwikkelen van crossovers en gezamenlijke projecten; Het stimuleren van de deelname van studenten en docenten aan onderzoeksprojecten van de onderzoeksgroep; Onderzoeksprojecten van de onderzoeksgroep integreren in het onderwijs 

 • In samenwerking met het werkveld de opleidingen verder ontwikkelen met aandacht voor de diverse opleidingsvarianten (duaal, deeltijd, voltijd)  

 • De juiste balans weten te vinden tussen sturen (kaders stellen, resultaten/output benoemen, grenzen aangeven) en ruimte geven (delegeren, loslaten) en stemt dit af op de behoeften van het team en de te behalen (korte en lange termijn) doelstellingen.  

 • Je omarmt het gedachtegoed van dienend leiderschap van NHL Stenden Hogeschool 

Profielschets: 

 • Afgeronde masteropleiding en ruime leidinggevende ervaring binnen de sector en bij voorkeur in het onderwijs/onderzoek. 

 • Aantoonbare kennis en vaardigheden ten aanzien van de ontwikkeling van professionals en teams, groepsdynamica en veranderprocessen. 

 • Bij voorkeur een voltooide maritieme of technische opleiding. 

 • Goede verbinder tussen diverse partijen binnen het onderwijs en werkveld. 

 • Intentie en focus om de basisbehoeften (autonomie, competentie, verbondenheid, doel/bedoeling) van de mensen in de organisatie te erkennen en te helpen vervullen, gebaseerd op respect en vertrouwen, zodat mensen in staat zijn om hun werk en taken optimaal te verrichten. 

 • Zich te richten op het inspireren en faciliteren van de ontwikkeling en inzet van talenten van medewerkers (individueel en in teams) ten behoeve van het realiseren van de organisatiedoelstellingen. 

 • Flexibiliteit omtrent werkpleklocaties. 

Locatie  

Standplaats is Leeuwarden waarbij je 1 dag per week op de locatie op Terschelling bent. 

Wij bieden je 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 6.698,86 (schaal 12) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. Het betreft een jaarcontract met uitzicht op vast. Ingangsdatum zo snel mogelijk. De functie maakt onderdeel uit van het leidinggevend kader van de hogeschool. Flexibiliteit van teamleiders binnen de functie, maar ook tussen functies is normaal en daar wordt vanuit het HRM-beleid ook actief op gestuurd.NHL Stenden kent een leiderschapsprogramma voor teamleiders. De teamleiders van het MIWB nemen hieraan deel.  

Reageren  

Ben jij de enthousiaste en inspirerende teamleider die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV (in één bestand) via de sollicitatieknop t.a.v. de heer Gerrit van Leunen, Directeur MIWB, onder vermelding van vacaturenummer 3239 MIWB. 

Procedure 

Je kunt tot en met 3 december 2023 reageren. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 15 december 2023. 

Vragen? 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met de heer Gerrit van Leunen, Directeur MIWB, telefoonnummer 06 13310913. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.