Teamleider

Wil jij je inzetten voor grensverleggend onderwijs bij de Academie vo & mbo? Zorg jij ervoor dat het onderwijs voortdurend vernieuwt en aansluit bij de actualiteit?  Ben jij de onderwijskundig leider die het verschil gaat maken?

NHL Stenden Hogeschool zoekt met ingang van het nieuwe studiejaar voor de Academie voortgezet onderwijs & mbo (vo&mbo), team tweedegraads lerarenopleidingen (TLO) Engels een 
 

Teamleider

0,6 – 1,0 fte 

 De functie van teamleider is een deeltijdaanstelling (max. omvang 0,6 fte). Het resterende deel van de omvang wordt ingevuld in het primaire onderwijs en/of gelieerd aan het primaire proces. 

Wie zoeken we  

Een teamleider die met het team gaat werken aan het realiseren van de strategische doelen van onze hogeschool en het bouwen aan ons innovatieve onderwijsconcept Design Based Education (DBE). Een bevlogen leidinggevende die verantwoordelijkheid durft te nemen en zichtbaar maakt waar wij als hogeschool voor staan: grensverleggend onderwijs. Een teamleider die coacht, stuurt, verbindt en faciliteert waar nodig, en die de aanpak afstemt op de fase van organisatie- en teamontwikkeling. Je bent de aanjager en drager van de transitie binnen een nieuwe hogeschool die altijd in beweging is. Goede en betrokken docenten zijn de sleutel tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. De teamleider die wij zoeken weet dit als geen ander en draagt er zorg voor dat kwaliteit van onderwijs en onderzoek in zijn team is gewaarborgd. 

Naast je rol als teamleider sta je middenin het onderwijs. Je weet wat er speelt bij docenten en studenten. Hierdoor ben jij de verbindende factor tussen jouw (docenten)team en het managementteam van de academie. Je deelt het gedachtegoed van dienend leiderschap van NHL Stenden Hogeschool:  

‘Servant-leaders differ from other persons of good will because they act on what they believe’ – Robert Greenleaf  

Dienend leiderschap komt vanuit je overtuiging en blijkt uit het daadwerkelijke gedrag. Je creëert een veilige omgeving waarin jouw teamleden kunnen groeien en hun kwaliteiten optimaal benutten. Omdat jouw gedrag en overtuiging in lijn met elkaar zijn, ben je een inspirerend voorbeeld voor jouw collega’s.  

 Waar ga je aan de slag 

Binnen de academie vo & mbo staat de ontwikkeling van de student tot leraar van de toekomst centraal. Hiertoe werken de opleidingen binnen de academie samen aan kwaliteit en innovatief opleiden en professionaliseren van leraren. Dit gebeurt op een activerende, flexibele wijze, met werkplekleren in alle fasen van de opleiding. In nauwe samenwerking met het scholenveld en vooral met onze zes educatieve partnerschappen van (aspirant) opleidingsscholen.

De academie bestaat uit 15 tweedegraads lerarenopleidingen (TLO), 3 Kunst en Educatie opleidingen, 7 Educatieve Masters, de Ad Didactisch Educatief Professional en de internationale lerarenopleiding International Teacher Education for Secondary Schools. Contractactiviteiten voor het onderwijs worden verzorgd door het ECNO. 

Binnen de academie studeren ca. 3.000 studenten (waaronder circa de helft in deeltijd) en werken ongeveer 250 medewerkers. De academie kent twee locaties: Leeuwarden en Groningen.

De Academie vo & mbo participeert in diverse innovatieve en toekomstgerichte projecten, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het lectoraat Didactiek en het InnovationLab.

De opleidingen en het lectoraat werken nauw met elkaar samen. Daarnaast speelt de academie een actieve rol in het samenwerkingsverband ‘Opleiden in de school’. Binnen de academie studeren ca. 3.000 studenten en werken ongeveer 250 medewerkers. De Tweedegraads lerarenopleidingen (TLO) bestaat uit negen teams waarbinnen één of meerdere opleidingen zijn ondergebracht. In deze functie resorteer je rechtstreeks onder de academiedirecteur. 

Team Engels bestaat uit 19 gedreven en toegewijde lerarenopleiders, die samen de meeste studenten van de academie van onderwijs voorzien. De studenten kenmerken de docenten als betrokken, warm en inhoudelijk deskundig. Het team past de principes van Design Based Education (DBE) en FO (Flexibel Onderwijs) toe maar verliest daarbij de organiseerbaarheid en toepasbaarheid niet uit het oog.

Wat ga je doen

Als teamleider geef je leiding aan het team tweedegraads lerarenopleidingen Engels. Je ondersteunt het team bij het behalen van de gewenste resultaten en werkt parallel aan de ontwikkeling richting een resultaatverantwoordelijk team, passend bij het gedachtegoed van de nieuwe hogeschool. Je doet dit op een manier die past binnen het concept van ‘dienend leiderschap’.  

We zoeken een teamleider die goed kan luisteren, besluiten kan nemen, slagvaardig en pragmatisch in de organisatie staat en een hart voor het leraarsvak heeft. De teamleider moet communicatief vaardig en sociaal zijn, maar moet ook door durven pakken daar waar het nodig is. Wij hebben een voorkeur voor een praktisch ingesteld persoon die kan multitasken. De teamleider moet interesse tonen in zowel de docenten in het team als in het curriculum van de lerarenopleiding Engels en op de hoogte zijn van wat hier speelt. Kennis van en ervaring in het secundaire onderwijs zijn een pré, evenals kennis van de hogeschool of een vergelijkbare HBO instelling.

Als teamleider is het belangrijk dat je de grote lijnen bewaakt, overzicht houdt en oog houdt op de zaken die moeten worden (door)ontwikkeld en ingezet. Daarbij is het belangrijk dat de teamleider inzicht heeft in wat er in het team speelt, zowel vakinhoudelijk als wat de talenten, wensen en behoeftes van de docenten betreft.

Als teamleider betekent dit concreet: 

 • Je geeft leiding aan een team dat voor de taak staat verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor organisatie, uitvoering en evaluatie van het onderwijs (resultaat-verantwoordelijkheid) zoveel mogelijk in het team te beleggen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de onderwijsactiviteiten van jouw team. 
 • Je draagt zorg voor het personeels-, kwaliteits-, en middelenmanagement van het team op dusdanige wijze dat de afgesproken doelstellingen kunnen worden behaald.   
 • Je begeleidt, ontwikkelt en beoordeelt jouw teamleden, bijvoorbeeld door het voeren van de gesprekken in de gesprekkencyclus. 
 • Je ontwikkelt met jouw team en met ondersteuning van het STER-team van jouw Academie een teamplan om de gewenste resultaten te behalen, passend binnen de meerjarenstrategie van jouw organisatieonderdeel. 
 • Je draagt actief bij aan de beleidsontwikkeling van jouw Academie als totaal en adviseert over het meerjarenbeleid. 
 • Je vertaalt hogeschool en academieontwikkelingen naar het eigen team en curriculum, in samenhang en afstemming met de andere teams. Een concreet voorbeeld is het bouwen aan ons nieuwe onderwijsconcept Design Based Education.  
 • Je neemt deel aan het managementoverleg van jouw academie en vervult hierin de verbindende schakel naar en van jouw team. Je kunt in het MT een rol krijgen die je uitoefent ten behoeve van alle MT leden/teams van de academie. 
 • Je stimuleert en ondersteunt de verbinding en samenwerking tussen teams binnen jouw Academie.  
 • Je legt verbinding tussen jouw Academie en het werkveld en draagt proactief bij aan de internationale én regionale ambities van onze hogeschool. Think global, act local. 
 • Als teamleider onderhoud je de relatie met één van de opleidingsscholen.

Profielschets 
Je beschikt in elk geval over een afgeronde masteropleiding en je hebt ruime ervaring binnen het hbo-onderwijs, zowel als docent als in coördinerende/leidinggevende rol.  

 • Je omarmt het gedachtegoed van NHL Stenden hogeschool en in het bijzonder onze visie op dienend leiderschap. Je bent ondernemend, verbindend en vindingrijk. 
 • Je bent je bewust van je rol in het ‘midden’ en je weet verschillende belangen op een goede manier te verbinden en hier helder en transparant over te communiceren. 
 • Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen, humor en zelfreflectie en je weet dit in goede balans te brengen en te houden met het resultaatgericht werken.  
 • Je bent overtuigd van de kracht van de verschillen binnen een team, je stimuleert de uitwisseling van verschillende perspectieven op vraagstukken, bewaakt de integraliteit en zorgt dat iedereen zich gehoord voelt en weet.  
 • Je weet aantoonbaar de juiste balans te vinden tussen sturen (kaders stellen, resultaten/output benoemen, grenzen aangeven) en ruimte geven (delegeren, loslaten) en stemt dit af op de behoeften van jouw team en de te behalen doelstellingen.  
 • Je herkent hogeschoolbrede ontwikkelingen, weet deze te vertalen naar het eigen team waarbij je tevens leiding geeft aan de gevolgen daarvan.  
 • Je beschikt over kennis en ervaring met bedrijfsvoering, financiële verantwoording en verslaglegging en personeelsbeleid.  
 • Je hebt affiniteit met en/of ervaring in het tweedegraads gebied en een gedegen theoretische vak- en vakdidactische kennis.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.  

Wij bieden je
Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 5717,25(schaal 12) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering.  

Ingangsdatum: 1 september 2021 (indien mogelijk eerder)

De functie maakt onderdeel uit van het leidinggevend kader van de hogeschool. Flexibiliteit van teamleiders binnen de functie, maar ook tussen functies is normaal en daar wordt vanuit het HRM-beleid ook actief op gestuurd. Als teamleider maak je onderdeel uit van het NHL Stenden leiderschapsprogramma voor teamleiders.  

Over NHL Stenden Hogeschool  
Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!  

Reageren  
Ben jij de enthousiaste en inspirerende teamleider die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV via de sollicitatieknop t.a.v. Willem Eikelenboom, Directeur vo & mbo, onder vermelding van vacaturenummer 2641 AVM.

Procedure
Je kunt tot 16 mei 2021 reageren. De gesprekken zullen (online) plaatsvinden in week 21. De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij geschiktheid voorrang.

Vragen?  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Willem Eikelenboom, directeur Academie vo & mbo, tel nr. 06-10604911.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.