Projectleider en onderwijsontwikkelaar ‘LLO’ voor de groene transitie

Wil je een grondige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland én aan de maatschappelijke opdracht van het hbo? Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?  

Wie zoeken we 

We zoeken een initiatiefrijke collega die als projectleider en onderwijsontwikkelaar invulling geeft aan de Leven Lang Ontwikkelen (LLO) onderwijsontwikkeling die nodig is om het technisch werkveld duurzaam te voorzien van goed opgeleid personeel door het het realiseren van een toekomstbestendig palet aan onderwijsaanbod (zoals deeltijd, duaal, modulair of specialisaties binnen voltijd) geschikt voor meerdere doelgroepen. 

Waar ga je aan de slag 

De Academie Technology & Innovation biedt diverse Hbo-opleidingen in de domeinen Engineering, Built Environment en Life Science op locaties in Leeuwarden en Emmen. Vanuit ons Life Science cluster gaan we nieuw, toekomstbestendig onderwijsaanbod creëren dat inspeelt op de specifieke behoeften van het werkveld in relatie tot de groene transitie in de chemie. Dit doen we vanuit en in nauwe samenhang met onze onderzoeksactiviteiten op dit terrein. Op dit moment hebben we voltijd bacheloropleidingen in chemie, chemische technologie, biotechnologie en biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Daarnaast bieden we een deeltijd master Polymer Engineering aan in samenwerking met hogeschool Windesheim. We leiden studenten, die veelal instromen vanaf het VO of Mbo, op tot onderzoekers en engineers die werkzaam zijn in een breed technisch beroepenveld. Vanuit ons unieke profiel kunnen we studenten ook opleiden tot “biopolymer engineer” in de groene chemie. Met onze huidige voltijd opleidingen kunnen we naar verwachting niet in de behoefte van het werkveld blijven voorzien. Er is een groeiende behoefte aan om- en bijscholing, en vooral vraag naar kennis en kunde om processen en producten te ‘vergroenen’ of circulair te maken. NHL Stenden wil het werkveld hierin ondersteunen door een nieuw onderwijsaanbod te creëren bestaande uit bijvoorbeeld: Ad opleidingen, modulaire deeltijd of duale (bachelor)opleidingen en/of kortcyclisch onderwijs. We zoeken een ervaren collega die in deze nieuwe functie bovenstaande onderwijsontwikkeling kan aanjagen en vormgeven met de betrokken onderwijs- en onderzoeksteams. Deze ontwikkeling gebeurt grotendeels in het kader van een Groeifonds project en daarmee in samenwerking met andere partners in publiek-private-samenwerkingen.          

Wat ga je doen:  

 • Je doet kwalitatief marktonderzoek naar de specifieke opleidingsbehoefte in ons werkveld. 

 • Je verzorgt doelmatigheidsonderzoek(en) om de relevantie van een mogelijk opleidingsaanbod binnen het werkveld en onder studenten te toetsen. Dit doe je in de brede landelijke context en misschien wel internationaal.  

 • Bij gebleken interesse en draagvlak vanuit het werkveld en de onderwijsinstellingen verschuift jouw taak van het doen van werkveld- en deskresearch naar die van projectleider. Als projectleider is het jouw taak tot een nieuwe opleiding te komen. Puntsgewijs ziet de projectleidersrol er als volgt uit: 

 • Je schrijft (mee) aan subsidie aanvragen voor aanvullende middelen ten behoeve van de onderwijsontwikkeling. 

 • Je verricht onderzoek naar het draagvlak binnen het werkveld leidend tot het verkrijgen van bijvoorbeeld intentieverklaringen. 

 • Je draagt zorg voor het samenstellen van het ontwikkelteam wat bestaat uit docenten (en onderwijskundige ondersteuning) en stuurt deze functioneel aan. 

 • Je schrijft en coördineert het totstandkomingsproces van de aanvraag Toets Macrodoelmatigheid (TMD) en het dossier Toets Nieuwe Opleiding (TNO). 

 • Je draagt zorg voor de bewaking en rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten. 

 • Je ontwikkelt samen met het ontwikkelteam een opleidingsplan, het curriculum en docententeam; 

 • Je organiseert het proces ten aanzien van de accreditatie. 

Een niet te onderschatten factor is dat je als projectleider te maken kan krijgen met parallele marktonderzoeken en ontwikkeltrajecten in verschillende projectteams. 

Profielschets: 

 • Je hebt minimaal een masterdiploma. 

 • Je hebt evaring met de dynamiek van een hogeschool, onderzoeksgroepen en/of hbo-opleidingen en weet de partijen op passende wijze bij elkaar te brengen. 

 • Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van macrodoelmatigheidstrajecten, of anderszins (onderwijs)ontwikkeltrajecten. 

 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt schakelen op diverse niveaus.

 • Je bent vaardig in het leiden van projecten (ook meerdere naast elkaar) en (samengestelde) teams waardoor je in staat bent om projectplannen op te stellen, adviezen te geven en (voortgang)rapportages te schrijven. 

 • Ervaring met het schrijven van TMD en/of TNO aanvraagdossiers. 

 • Affiniteit met een technische omgeving en in het bijzonder (vergroening van) chemie/industrie is een pré. 

 • Je hebt ondernemende vaardigheden en ziet er naar uit om deze nieuwe functie met beide handen aan te pakken en invulling te geven. 

 • Je laat je organisatietalent en projectleidersvaardigheden (ook op financieel gebied) zien in deze uitdagende klus. Jouw duidelijke interesse in de opleidingen, het werkveld en de visie van de academie zijn je inspiratie.  

Wij bieden je 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal  € 6.698,86 (schaal 12 cao HBO) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8.3% eindejaarsuitkering. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast. De functie is voor een project van vier jaar waarin je zelf bijdraagt aan de verduurzaming van deze functie door het creeren van kansrijke ontwikkeltrajecten.  

Over NHL Stenden Hogeschool 

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt! 

Reageren

Ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken? Druk dan op de sollicitatieknop en verstuur je motivatie en CV in één document t.a.v. Femke Tamminga, teamleider, onder vermelding van vacaturenummer 3216 ATI. 

Procedure 

Je kunt tot en met 11 oktober reageren. De gesprekken vinden waarschijnlijk plaats in week 42 in Emmen. Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern geplaatst, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. 

We gebruiken je persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie en zullen worden vernietigd uiterlijk vier weken na afronden van de procedure. 

Vragen?   

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Femke Tamminga, teamleider, telefoon: 06 – 19 28 13 90.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.