Academiedirecteur Media Commerce & Entrepreneurship (MC&E)

De academie Media Commerce & Entrepreneurship (MC&E) is een ambitieuze en innovatieve academie met groeiende opleidingen en een aantal topopleidingen in de HBO Keuzegids. De academie wil met haar expertise toonaangevend zijn in het werkveld. Dit past bij de missie van onze hogeschool om grenzen te verleggen en talent te ontwikkelen. De academie - die per 1 januari 2024 nieuw is gevormd - leidt studenten op voor een werkveld dat mede door alle nieuwe digitale ontwikkelingen in een razendsnel tempo verandert. De hedendaagse vraagstukken vragen om nieuwe manieren van samenwerken en samenleven. Kennis veroudert en vernieuwt snel en technologische vernieuwing is in veel gevallen bepalend voor de wereld waarin wij leven. Innovatie is essentieel om positie te behouden of te creëren in de snel veranderende samenleving.

Ons onderwijsconcept Design Based Education (DBE) stelt ons in staat te anticiperen op deze veranderende wereld en de uitdagingen om ons heen. Door een multidisciplinaire insteek van onderwijs, onderzoek en samenwerking met het werkveld zijn wij in staat om vanuit co-creatie bij te dragen aan een vitale economie en brede welvaart in de regio’s waar we actief zijn. Als academiedirecteur word je uitgedaagd om hier actief aan mee te werken en kun je het verschil gaan maken bij de grote maatschappelijke vragen waar onze academie zich mee bezig houdt.

Academie Media Commerce & Entrepreneurship
De academie Media, Commerce & Entrepeneurship bestaat uit de clusters Creative Business, Communicatie, Commerciële Economie en Ondernemerschap & Retailmanagement. Er worden 4 bacheloropleidingen, 4 associate degrees en 2 masters gegeven. Een aantal opleidingen worden ook duaal aangeboden. Ook kent de academie 2 lectoraten (Lectoraat Organisations and Social Media en Lecoraat Transformational Media) en wordt gebruik gemaakt van het Centre for Entrepeneurship. Binnen dit economisch domein studeren circa 3.050 studenten en werken 230 medewerkers vanuit onze locaties Emmen, Leeuwarden en Amsterdam. Een aantal minoren binnen de academie worden aangeboden op onze Grand Tourlocaties in Zuid-Afrika, Thailand en op Bali.

Onze ambities en uitdagingen
Om aan te blijven sluiten op de vraag van het werkveld werkt de academie MC&E aan een toekomstbestendig portfolio, het versterken van praktijkgericht onderzoek en de verdere internationalisering van de opleidingen.

De academie wil samen met de andere academies een prominente rol innemen in de Noordelijke regio en een belangrijkere rol spelen in zowel de nationale als internationale netwerken. Daarnaast werken we binnen NHL Stenden aan een nieuwe organisatiestructuur van de hogeschool. Bestaande academies die in hetzelfde domein opleiden, werken samen toe naar een nieuw te vormen academie onder duale directie. Door de krachten te bundelen, geloven wij dat we nog meer impact kunnen maken in onze regio’s en daarbuiten. De academie MC&E heeft dit traject al doorlopen en is met ingang van 1 januari 2024 nieuw geformeerd en de integratie van de teams is in volle gang.

Onderdeel van de integratie is de verdere ontwikkeling richting resultaatverantwoordelijk teams. De teams zijn eigenaar van het dagelijks (onderwijs)proces en krijgen het vertrouwen om dit goed te kunnen organiseren.

Passend daarbij kent NHL Stenden een horizontale organisatiestructuur met maximaal drie managementlagen. Leidinggevenden faciliteren het leren en presteren van de teams op een manier die past binnen ons concept van ‘dienend leiderschap’, de motivatie om te leiden door richting te geven en dienend te zijn aan de ontwikkeling van medewerkers en teams.

Als academiedirecteur
Als academiedirecteur heb je samen met je collega academiedirecteur een gedeelde integrale verantwoordelijkheid voor het nieuwe domein. Collegialiteit, professionaliteit en vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten en waarden voor de onderlinge samenwerking. Binnen de academie werk je met elkaar aan het vertalen van maatschappelijke vraagstukken naar eigen curricula, in samenhang en afstemming met de andere teams en in samenwerking met externe partijen (regionaal, nationaal en internationaal). Je bouwt hiermee verder aan ons innovatieve onderwijsconcept en een aantrekkelijk onderwijsaanbod dat blijft aansluiten op de vraag van het werkveld. Je kijkt over de grenzen van je eigen discipline heen en legt verbindingen met de andere academies binnen de hogeschool voor verdere samenwerking. Als directeur maak je zichtbaar waar wij als hogeschool voor staan: hoogwaardige kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Daarbij:
 • Geef je, samen met je collega-directeur, leiding aan de teamleiders, lectoren en ondersteuning van de academie met aandacht voor goede samenwerking vanuit een heldere en gedeelde (strategische) koers.
 • Ben je verantwoordelijk voor de teamontwikkeling van het MT.
 • Draag je dusdanig zorg voor het personeel en de financiën van de academie, dat strategische doelstellingen binnen het beschikbare budget behaald kunnen worden.
 • Ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en accreditatiewaardigheid van het onderwijs en onderzoek binnen de academie en zie je toe op de borging daarvan.
 • Draag je zorg voor de verdere integratie van de teams binnen het nieuw geformeerde domein.
 • Geef je richting aan de vorming en ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams (RVT's) van de academies en je stimuleert de samenwerking met andere (opleidings-)teams van de hogeschool, bijvoorbeeld door cross-over ateliers.
 • Ben je rolmodel voor de teamleiders in het ontwikkelen van een dienende leiderschapsstijl.
 • Ben je als academiedirecteur verantwoordelijk voor een sociaal veilige omgeving voor studenten en medewerkers.
 • Stimuleer je de samenwerking tussen lectoren en opleidingen, evenals de externe samenwerkingen en verbindingen van de hogeschool. Hiervoor ben je regionaal, nationaal en internationaal georiënteerd.
 • Je weet wat speelt in de teams, bij de studenten, in de organisatie en in het werkveld en bent daarmee de verbindende factor.
 • Vertegenwoordig je de academie en haar leslocaties ook buiten de hogeschool en draag je bij aan nationale en internationale profilering.
 • Als duale directie maak je deel uit van het hogeschoolberaad. In het hogeschoolberaad komen strategische zaken aan bod en wordt beleidstechnisch geadviseerd.

Wie zoeken wij
Wij zoeken een innovatieve en mensgerichte directeur die onderwijs- en organisatieontwikkeling hoog op de agenda heeft staan. Je bent een verbinder, authentiek en hebt een internationaal bewustzijn. Door jouw kennis en ervaring binnen het onderwijs of werkveld weet jij vraagstukken vanuit het werkveld.

Naast je verantwoordelijkheid voor de interne organisatie en het leggen van verbindingen met andere academies, kijk je ook naar buiten en weet je de academie internationaal te promoten. Je bent empathisch, communicatief vaardig, reflectief en hebt een coachende manier van leidinggeven. Je hebt strategisch inzicht, bent resultaatgericht en verliest de onderwijsteams en jouw collega-directeur(en) niet uit het oog.

Daarnaast heeft onze ideale kandidaat:
 • Een afgeronde masteropleiding en ruime ervaring met leidinggeven en team- en organisatieontwikkeling, bij voorkeur in een onderwijsomgeving.
 • Affiniteit met de opleidingen binnen de academie.
 • Het vermogen om externe ontwikkelingen te herkennen en te vertalen naar kansen voor de organisatie.
 • Een relevant (bestuurlijk) netwerk op regionaal, landelijk en bij voorkeur ook internationaal niveau.
 • De wil en het vermogen om nauw samen te werken met je collega-academiedirecteur. Je stelt daarbij altijd het gezamenlijke organisatiebelang voorop.
 • De vaardigheid om anderen enthousiast te maken voor veranderingen en de creativiteit om andere wegen te kunnen bewandelen.
 • Grote affiniteit met studenten en hun leefwereld.
 • Een positieve houding ten aanzien van het gedachtengoed van de hogeschool, ons onderwijsconcept en in het bijzonder onze visie op (dienend) leiderschap en het werken met resultaatverantwoordelijke teams.
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Waar ga je werken
Door grenzen te verleggen bereik je meer. Daarom dagen wij onze studenten, medewerkers en partners iedere dag uit hun talenten te ontdekken en te versterken. Deze ontdekkingsreis overstijgt de grenzen van het eigen vakgebied en de eigen omgeving.

Onze hogeschool is sterk verankerd in de regio met een ‘global netwerk approach’. Op onze vestigingen en met ons wereldwijde partnernetwerk zijn we altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderzoekers werken in kleine teams aan real-life vraagstukken en toetsen hun innovatieve ideeën in de praktijk. Ons onderwijs sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Regionaal, nationaal en internationaal.

De toekomst vraagt om ondernemende en vindingrijke professionals, die hun kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Die met een doordachte visie verder kijken dan hun eigen vakgebied en durven te doen. Dat is de kracht van NHL Stenden; in een steeds sneller veranderende wereld maken onze mensen het onmogelijke mogelijk.

NHL Stenden gelooft sterk in de kracht van diversiteit en inclusie. We streven ernaar een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich welkom voelt. We zijn ervan overtuigd dat het samenbrengen van verschillende perspectieven en achtergronden onze organisatie verrijkt en ons helpt innovatieve oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen.

Dit bieden we jou
Een baan van betekenis! Werken bij NHL Stenden betekent werken in een uitdagende omgeving waar je iets kunt betekenen voor studenten, de maatschappij en je collega’s. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog hele aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Naast de cao-hbo hebben we een aantal unieke NHL Stenden voorwaarden. Voorwaarden die net even anders zijn. Op onze website lees je hier meer over: De kracht van onze 8 voorwaarden | NHL Stenden.

Voor leidinggevenden hebben we binnen NHL Stenden een Leadership Development programma ter ondersteuning aan jouw leiderschapsontwikkeling. Events, trainingsaanbod én maatwerk, passend bij jouw dagelijkse praktijk. Ook bieden we je ervaren coaches, sparringpartners of teambegeleiders. Via ons eigen interne opleidingsinstituut MyAcademy kan je meer dan 70 interne trainingen volgen.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, maximaal € 8.445,29 (schaal 15 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. We zouden het leuk vinden als je zo snel mogelijk onze collega wordt, daarom gaan we natuurlijk ook graag met je in overleg wanneer je zou kunnen starten.

Hoe gaat het verder
Ben je nieuwsgierig geworden en heb je nog vragen? Wij snappen dat een sollicitatie een wederzijdse oriëntatie is. Neem gerust nog contact met ons op met Reimer te Velde (Effectus-HR0 op telefoonnummer 06-53634291. De procedure wordt begeleid door Effectus HR. Solliciteren is erg eenvoudig, in drie stappen is het geregeld:
 1. Klik op de button Solliciteren.
 2. Vul je gegevens in en upload je cv.
 3. Klik op verzenden.

Procedure
 • Je kunt reageren tot en met 3 maart 2024. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een telefonische screening en een cognitieve online test (circa 30 minuten) tussen 4 en 15 maart 2024.
 • Word je geselecteerd, dan volgt er een gespreksronde met de advies- en selectiecommissie op 26 maart 2024 tussen 10:00 en 16:00 uur.
 • De eind kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met (een afvaardiging van) het College van Bestuur en een klikgesprek met de collega-directeur.
 • De gesprekken vinden in het Nederlands en Engels plaats.
 • Deze vacature wordt intern en extern tegelijk gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Reageer op deze vacature