Lerarenopleider Gezondheidszorg en Welzijn

Wil je een grondige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland én aan de maatschappelijke opdracht van het hbo? Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?  

NHLStenden zoekt per direct voor de Tweedegraads lerarenopleidingen (TLO) een 

Lerarenopleider Gezondheidszorg en Welzijn 

0,6  1 fte  

Wie zoeken we 
 
We zoeken voor het team Gezondheidszorg en Welzijn een enthousiaste en flexibele lerarenopleider voor de Tweedegraads lerarenopleidingen, die weet wat er speelt in het werkveld. Je hebt ervaring met onderwijsvernieuwing en beschikt over aantoonbare coachende vaardigheden.  

Vanuit deze rol draag je bij aan het studiesucces van leraren in opleiding, aan betekenisvol onderwijs in de regio en indirect in de opleiding van duizenden leerlingen in Noord Nederland 

Waar ga je aan de slag 
 
Binnen de academie vo en mbo staat de ontwikkeling van de student tot leraar van de toekomst centraal. Hiertoe werken de opleidingen binnen het instituut samen met het werkveld het opleiden en professionaliseren van wendbare leraren. De domeinen van de lerarenopleidingen zijn: de Tweedegraads lerarenopleidingen (TLO), Kunst en Educatie, Educatieve Masters, een nieuwe internationale lerarenopleiding ITEss en de Ad-opleiding Didactisch Educatief professionalVanaf september 2017 bieden we de deeltijdopleidingen aan volgens het concept Flexibel onderwijs. Contractactiviteiten voor het onderwijs worden verzorgd door het ECNO. 

De academie voortgezet onderwijs en mbo participeert in innovatieve projecten met o.a. het Lectoraat Vitale Vakdidactiek en het InnovationLab. Daarnaast leidt het instituut actief samen op met het werkveld via meerdere opleidingsscholen. De opleidingen en de lectoraten werken nauw met elkaar samen. Binnen de academie studeren ca. 3.200 studenten en er zijn ongeveer 250 medewerkers werkzaam. De Tweedegraads lerarenopleiding bestaat uit acht teams waarbinnen één of meerdere opleidingen zijn ondergebracht.  

Wat ga je doen 
 
Bij de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn ben je breed inzetbaarJe begeleidt en beoordeelt de professionele ontwikkeling van voltijd- en deeltijdstudenten op weg naar het leraarschapJe richt je vooral op het verzorgen van onderwijs op het gebied van organisatie gezondheidszorg en welzijn, beroepscommunicatie en beroepsethiek, leefstijl en gezond gedrag, persoonlijke/basiszorg, schoonheidsverzorging, ontwikkelingspsychologie en vakdidactiek.  

Je levert een bijdrage aan vakspecifieke en didactische onderdelen, begeleiding van het leren in de onderwijspraktijk, didactisch ontwerponderzoek en ICT & Didactiek. Je verzorgt binnen de opleiding colleges en begeleidt studenten in ateliers. Je werkt soms vakoverstijgend, samen met collega’s van andere opleidingen en uit het scholenveld. Naast het verzorgen van onderwijs behoort ook het coachen van studenten tijdens hun studieloopbaan tot je takenpakket. 

Je levert samen met je collega’s een bijdrage aan de doorontwikkeling van Flexibel Onderwijs in de deeltijdopleidingen en Design Based Education in de voltijd. Je legt een verbinding tussen de opleiding en het werkveld. Je draagt positief bij aan het werken in een resultaatverantwoordelijk team.  

Profielschets 
 
Wij zoeken een docent die: 

 • Ervaring heeft in het VMBO/VO en/of MBO en beschikt over gedegen pedagogische en (vak-) didactische kennis. 
 • Expertise heeft gericht op (een aantal van) de volgende curriculumonderdelen: organisatie gezondheidszorg en welzijn, beroepscommunicatie en beroepsethiek, leefstijl en gezond gedrag, persoonlijke/basiszorg, ontwikkelingspsychologie, schoonheidsverzorging en vakdidactiek. 
 • Mastergeschoold is, bij voorkeur een afgeronde masteropleiding gericht op educatie of gezondheidszorg en welzijn. 
 • Ervaring heeft met blended learning en online-didactiek, activerende didactiek, coachen van leergroepen bij onderzoekend leren. 
 • Over coachende kwaliteiten beschikt, met daarbij ook de gerichtheid op het behalen van zo goed mogelijke studieresultaten door studenten. 
 • Bekwaam is in het groepsgewijs en individueel begeleiden van praktijkgericht onderzoek, van leer- en ontwikkelingsprocessen en de reflectie daarop. 
 • Deskundig is in de beoordeling van beroepsproducten en de professionele ontwikkeling van studenten. 
 • Aantoonbare ervaring heeft met onderwijsvernieuwing, ook wat betreft het gebruik van nieuwe media en het in samenspraak met de praktijk ontwikkelen van opdrachten. 
 • Een open, initiatiefrijke, innovatieve, geëngageerde, teamgerichte, samenwerkende, verbindende en professionele instelling heeft. 
 • De uitgangspunten en de visie van NHL Stenden onderschrijft, zich verbindt aan de doelen en werkwijze van NHL Stenden en daarvan een ambassadeur wil zijn en de relatie tussen werkveld en opleiding wil versterken. 

Wij bieden je 
 
Een uitdagende werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling: 

 • Prima faciliteiten en goede collegiale verhoudingen in een omgeving waar hard werken niet wordt geschuwd, maar waar ook ruimte is voor reflectie, humor en ontspanning; 
 • Een salaris - afhankelijk van jouw relevante ervaring - van tussen minimaal €2,845,48 en maximaal € 4.307,66  (schaal 10 cao-hbo)  of schaal 11 € 3.658,64 en €5,026,85 (schaal 11 cao-hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering van 8,3%; 
 • We streven naar een aanstelling per zo spoedig mogelijk, in eerste instantie tot het einde van het nieuwe schooljaar (juli 2022)Verlenging behoort tot de mogelijkheden, evenals een andere startdatum.   

Over NHL Stenden Hogeschool 
 
Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt! 

Procedure 
 
Ben jij de enthousiaste en inspirerende lerarenopleider die wij zoeken? Stuur je motivatie en cv voor 17 mei 2021 via de sollicitatieknop, t.a.v. Hendrik de Vries, teamleider G&W, OK en KOP-opleidingenonder vermelding van vacaturenummer 2618 AVM. De vacature is intern en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang in de procedure. De gesprekken zullen, indien mogelijk, fysiek plaatsvinden.  

Vragen? 
 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Hendrik de Vries, teamleider G&W, OK en Kop-opleidingen via 06-28303276.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld