Opleidingsdocent Engels

Wil jij je inzetten voor grensverleggend onderwijs bij de Academie Primair Onderwijs én een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opdracht van het hbo?  Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?  

NHL Stenden Hogeschool zoekt per direct voor de Academie Primair Onderwijslocaties Leeuwarden en Groningen een  

Opleidingsdocent Engels  

0,6- 0,8 fte 

Waar ga je aan de slag 

De Academie Primair Onderwijs (Academie PO) is één van de veertien academies binnen NHL Stenden Hogeschool. Deze Academie biedt onderwijs aan ruim 2000 studenten verdeeld over de Pabo (voltijd en deeltijd), de internationale Pabo (ITEps), de Academische PABO en twee educatieve masters. De Academie heeft vijf lesplaatsen in Noord-Nederland, Leeuwarden, Groningen, Meppel, Emmen en Assen. De Academie Primair Onderwijs levert vanuit sociaal en educatief perspectief een belangrijke bijdrage aan het leefbaar houden van de regio’s en vormt daardoor een belangrijke spil in het zwaartepunt Vital Regions 

Binnen de Academie Primair Onderwijs vindt momenteel een onderwijs- en organisatietransitie plaats. We ontwikkelen opleidingscurricula die gebaseerd zijn op het concept Design Based Education en we werken in de academie toe naar resultaatverantwoordelijke teams.  

Wat ga je doen 

Kern van de functie Docent Onderzoeker (opleidingsdocent) is het uitvoeren van colleges Engels binnen de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo). Daarnaast begeleid je studenten op hun leerwerkplek, in hun persoonlijke professionele ontwikkeling, alsmede bij de ateliers en colleges. Je denkt mee in de curriculumontwikkeling  in een Resultaat Verantwoorlijke Team dat bij jouw taken past. Kennisontwikkeling en valorisatie komen tot stand in samenwerking met het werkveld via het onderwijsconcept van NHL Stenden. Als docent heb je een verbindende rol binnen de academie en de hogeschool en naar het werkveld. Je werkt flexibel vanuit een multidisciplinair team op locatie Leeuwarden en locatie Groningen.  

Wie zoeken wij 

Wij zoeken een docent die bij voorkeur over een eerstegraads lesbevoegdheid Engels / master Taalwetenschappen beschikt of bezig is om dit te behalen. Een docent die verder kijkt dan alleen zijn of haar vakgebied en die aan studenten kan laten zien hoe je Engels als voertaal vakoverstijgend in kunt zetten als inspiratiebron voor toekomstige leerkrachten en het werkveld. En bovendien: 

 • Over een afgeronde Master beschikt in Engels. 
 • Beschikt over een goede Engelse taalvaardigheid (C2). 
 • Bekend is met de praktijkcontext van het primair onderwijs.  
 • Inzicht heeft in huidige en toekomstige ontwikkelingen in het (basis)onderwijs als het gaat om Engels en meertaligheid. 
 • Ervaring en/of affiniteit heeft met het begeleiden van studenten, zowel regulier als zij-instroom, op hun werkplek en in hun persoonlijke professionele ontwikkeling. 
 • Studenten inspireert en motiveert. 
 • Bekend is of affiniteit heeft met Design Based onderwijs. 
 • Analytisch, ondernemend, organisatiegevoelig en resultaatgericht is. 
 • In staat is om zelfstandig en in teamverband te werken. 
 • De uitgangspunten en de visie van NHL Stenden onderschrijft. 
 • Zich verbindt aan de doelen en werkwijze van NHL Stenden en last but not least: 
 • Géén 9 tot 5 mentaliteit heeft. 

Bij voorkeur ben je in het bezit van de basiskwalificatie didactische bekwaamheid,  het BKE certificaat strekt tot aanbeveling. 

Wij bieden je 

Het salaris varieert, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen de € 2.845,48 (begin schaal 10 cao HBO) en €  5.026,85 (eind schaal 11 cao HBO) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8.3% eindejaarsuitkering. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar. 

Over NHL Stenden Hogeschool 

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt! 

Reageren 

Ben jij de enthousiaste en inspirerende collega die wij zoeken? Druk dan op de sollicitatieknop en verstuur je motivatie en CV t.a.v. Berber Greven onder vermelding bij onderwerp van vacaturenummer 2600 APO. 

Procedure 

Je kunt tot en met 25 april reageren. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 19. 

Gelet op de corona maatregelen ter bestrijding van COVID-19 vinden de gesprekken plaats via Microsoft Teams. 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een interne kandidaat.   

Vragen?  

Neem dan contact op met Berber Greven, teamleider, telefoon 06 28 30 33 18. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld