Functionaris Gegevensbescherming

Wil je een grondige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland én aan de maatschappelijke opdracht van het hbo? Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?

NHL Stenden Hogeschool zoekt per zo spoedig mogelijk voor de afdeling Bestuursstaf een

Functionaris Gegevensbescherming

0,5 fte 

Wie zoeken we

We zoeken een enthousiaste collega met kennis en expertise op het gebied van privacy.

Waar ga je aan de slag

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) maakt deel uit van de Bestuursstaf, maar rapporteert vanuit zijn/haar onafhankelijke positie rechtstreeks aan het College van Bestuur (CvB). Binnen de Bestuursstaf maakt de FG deel uit van het team Privacy & Security, waarbinnen hij/zij nauw samenwerkt met enerzijds de CISO (Corporate Information Security Officer) en anderzijds de Privacy Officer.

Het college van bestuur wordt ondersteund door de bestuursstaf. De bestuursstaf heeft daarbij als taken en verantwoordelijkheden: integrale beleidsafstemming, strategisch beleid, kaderstelling, functionele regie, advisering en ondersteuning van het college van bestuur op het gebied van compliance. Vanuit de bestuursstaf wordt mede gezorgd dat de tegenspraak in de organisatie hoorbaar blijft. In de bestuursstaf zijn de werkgebieden juridische expertise, ondersteuning op het vlak van (integrale) kwaliteitsborging, corporate identity en woordvoering ondergebracht. De verschillende werkgebieden in de bestuursstaf zorgen voor onderlinge afstemming.

Wat ga je doen

Als Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming) van NHL Stenden Hogeschool heb je een superbaan in een dynamische onderwijsinstelling die wordt gevoed door talentvolle jonge mensen van over de hele wereld. Je onafhankelijke rol is bij wet geregeld. Je hebt met alle groepen binnen de hogeschool te maken. Je geeft niet alleen advies aan het College van Bestuur, maar je bent ook een interne toezichthouder. Je werk gaat over het beschermen van de persoonlijke data van werknemers, studenten en andere relaties van de hogeschool. In een wereld waarin data het nieuwe goud is, is dat een spannende job.

De functionaris gegevensbescherming

 • Houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door bestuur en medewerkers van NHL Stenden Hogeschool, onder andere door middel van regelmatige audits.
 • Houdt toezicht op en adviseert over de dataregisters.
 • Houdt toezicht op en adviseert over de uitvoering van Data Protection Impact Assessments.
 • Houdt toezicht op de afhandeling van datalekken en doet namens het CvB de voorbereiding van meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Rapporteert aan CvB en Raad van Toezicht (RvT) over compliance met de AVG, onder andere door middel van een jaarverslag.
 • Adviseert het CvB over het te voeren privacybeleid en over privacyaspecten van andere beleidsvoorstellen.
 • Adviseert de Privacy Officer en de Data Protection Counselors over de implementatie van het privacybeleid.
 • Bevordert de bewustwording op het gebied van privacy van de hogeschoolbevolking.
 • Beslist intern in laatste instantie, na overleg met Juridische Zaken, over de interpretatie van de AVG binnen de hogeschool.
 • Is contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en is bij wet verplicht om indien nodig met de AP samen te werken.

Wat is een Functionaris Gegevensbescherming?

Een hogeschool is verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Overeenkomstig Artikel 39 van de AVG:

-          Adviseert de FG het CvB en de werknemers die persoonsgegevens verwerken over de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en

-          Ziet de FG toe op de naleving van de AVG en van het privacybeleid van de instelling, ‘met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits’.

Profielschets: 

 • Heeft een masteropleiding en/of een academisch werk- en denkniveau.
 • Is een inhoudelijk expert op het gebied van de AVG, maar bij voorkeur ook op het gebied van informatietechnologie en bedrijfs-, onderwijs- en onderzoeksprocessen.
 • Heeft minimaal vijf jaar ervaring in het hoger onderwijs.
 • Is politiek en bestuurlijk sensitief.
 • Is communicatief sterk en diplomatiek.
 • Is in staat ingewikkelde privacyvraagstukken eenvoudig te presenteren voor bestuur, medewerkers en studenten.
 • Kan verbinding tot stand te brengen tussen enerzijds wetgeving en technologie en anderzijds wetgeving en onderwijspraktijk.
 • Heeft een goede schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, ook in het Engels.

Wij bieden je

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 6.202,13  (schaal 13 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. Het contract is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Over NHL Stenden Hogeschool

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!

Reageren

Ben jij de enthousiaste en inspirerende Functionaris Gegevensbescherming die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV via de sollicitatieknop t.a.v. Jasper Postma, directeur Bestuursstaf, onder vermelding bij onderwerp van vacaturenummer 2505 BS.

Procedure

Je kunt tot 15 oktober 2020 reageren. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 17 oktober. Interne kandidaten zullen bij gelijke geschiktheid voorrang krijgen.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Willem Bakker, functionaris gegevensbescherming, telnr 06-15319503 of willem.bakker@nhlstenden.com.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.