ECNO-Trainer/Onderwijsadviseur 2

Wil je een grondige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland én aan de maatschappelijke opdracht van het hbo? Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld? 

NHL Stenden Hogeschool zoekt per 1 augustus 2021 voor de Academie vo & mbo, afdeling ECNO een 

ECNO-trainer/ onderwijsadviseur 

0,6 - 1,0 fte 

Wie zoeken we 

Wij zijn op zoek naar een collega die met kennis en kunde in wil worden gezet in de voortgezette professionalisering binnen het primair-, voortgezet onderwijs en het mbo.  

Waar ga je aan de slag 

Binnen de academie vo en mbo staat de ontwikkeling van de student tot leraar van de toekomst centraal. Hiertoe werken de opleidingen binnen het instituut samen met het werkveld aan het opleiden van wendbare leraren. De domeinen van de lerarenopleidingen zijn: de Tweedegraads lerarenopleidingen (TLO), Kunst en Educatie, Educatieve Masters, een nieuwe internationale lerarenopleiding ITEss en de Ad-opleiding Didactisch Educatief professional. Vanaf september 2017 bieden we de deeltijdopleidingen aan volgens het concept Flexibel Onderwijs. Contractactiviteiten voor het onderwijs worden verzorgd door het ECNO. 

De academie participeert in innovatieve en toekomstgerichte projecten met o.a. het Lectoraat Vitale Vakdidactiek. Daarnaast leidt de academie actief samen op met het werkveld via meerdere opleidingsscholen. De opleidingen en de lectoraten werken nauw met elkaar samen. Binnen de academie studeren ca. 3.200 studenten en er zijn ongeveer 250 medewerkers werkzaam. 

Het Educatief Centrum Noord en Oost (ECNO) is een team van de Academie vo & mbo. Dit team bestaat uit ruim 30 professionals die ingezet worden bij de voortgezette professionalisering van het educatieve werkveld in Noord-Nederland. Het ECNO heeft binnen de Academie vo & mbo en voor de Academie PO specifieke taken met betrekking tot profilering, en ontwikkeling van onderwijsactiviteiten in het kader van de voortgezette professionalisering binnen het werkveld educatie.  

Wat ga je doen 

Als adviseur bij het ECNO geef je samen met collega’s vorm en inhoud aan de voortgezette professionalisering van het educatieve werkveld. Je acquireert opdrachten en bent in staat om in teamverband mee te draaien in de bestaande trajecten en scholingen. Daarbij gaat het om professionaliseringsaanbod dat wordt aangeboden via het ECNO, in termen van nascholingscursussen of post-initiële opleidingen of om zelfgeorganiseerde professionaliseringsactiviteiten. Als adviseur ben je betrokken bij het versterken van de mogelijkheden en kansen die het denken in carrièrepaden en perspectieven biedt. Dit vraagt van jou het kunnen werken in- en bouwen van hybride leeromgevingen waarin de omgeving en de trajecten worden aangepast en afgestemd op het ontwikkelproces van de lerende(n). 

Jouw profiel: 

 • Je beschikt over een afgeronde Master. 
 • Je hebt ervaring in het po, sbo, (v)so, praktijkonderwijs en of vo als intern begeleider of ondersteuningscoördinator. 
 • Jij bent een professional op het snijvlak onderwijs (Wet Passend Onderwijs) en zorg (Jeugdwet). 
 • Je bent pedagogisch en didactisch onderlegd en bekwaam in trainen, coachen en opleiden. 
 • Je bent goed in staat contact te leggen en onderhouden met scholen. 
 • Je kunt professionaliseringstrajecten voor volwassenen acquireren, vormgeven en uitvoeren. 
 • Pionieren gaat je goed af en je verstaat de kunst om potentiële problemen in oplossingen om te zetten. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 
 • Je bent een enthousiaste en betrokken gesprekspartner voor organisatie en deelnemer(s). 
 • Je hebt een onderzoekende, kritische, reflecterende en lerende houding. 
 • Je wil een actieve bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling en borging van kwaliteit van NHL Stenden ECNO. 
 • Het hebben van een (breed) netwerk in het onderwijs is een voordeel. 

Wij bieden je 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 5.026,85 (schaal 11 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. Het contract is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar en kan daarna worden verlengd of omgezet worden in een vaste aanstelling. 

Over NHL Stenden Hogeschool 

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt. 

Reageren 

Ben jij de enthousiaste en inspirerende medewerker die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV via de sollicitatieknop t.a.v. Alexander van der Weide, teamleider ECNO onder vermelding bij onderwerp van vacaturenummer 2638 ECNO. 

Procedure 

Deze vacature is zowel intern als extern geplaatst. Je kunt reageren tot 18 mei 2021. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 25 mei 2021. Kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek worden uiterlijk 20 mei 2021 telefonisch op de hoogte gebracht.  

Vragen? 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Alexander van der Weide, teamleider ECNO, telefoonnummer 06 17107281. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.