Docent Onderzoeker(s) voor de Pabo/ Nederlands

Wil je een grondige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland én aan de maatschappelijke opdracht van het hbo? Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?

 NHL Stenden Hogeschool zoekt per direct voor de voltijd- en deeltijdopleiding van de Academie Primair Onderwijs, locatie Leeuwarden tijdelijk

  

             Docent Onderzoeker(s) voor de Pabo/ Nederlands

Totale omvang 0,7 – 0,8 fte

Wie zoeken we

Wij zoeken een docent onderzoeker met een lesbevoegdheid in Nederlands. Een docent die lessen Nederlandse taal(didactiek) verzorgt, maar die daarnaast aan studenten kan laten zien hoe je vakoverstijgend taalonderwijs inzet als inspiratiebron voor toekomstige leerkrachten en het werkveld. Gezien de verscheidenheid van taken (begeleiden van studenten en verzorgen van colleges Nederlands) kan deze functie ook door twee docenten met een kleinere aanstelling uitgevoerd worden.

Waar ga je aan de slag

De Academie Primair Onderwijs (Academie PO) is één van de veertien academies binnen NHL Stenden Hogeschool. Deze Academie biedt onderwijs aan ruim 2000 studenten verdeeld over de Pabo (voltijd en deeltijd), de internationale Pabo (ITEps), de Academische PABO en twee educatieve masters. De Academie heeft vijf lesplaatsen in Noord-Nederland, Leeuwarden, Groningen, Meppel, Emmen en Assen. De Academie Primair Onderwijs levert vanuit sociaal en educatief perspectief een belangrijke bijdrage om de regio’s leefbaar te houden en vormt daardoor een belangrijke spil in het zwaartepunt Vital Regions.

Binnen de Academie Primair Onderwijs vindt momenteel een onderwijs- en organisatietransitie plaats. We ontwikkelen opleidingscurricula die gebaseerd zijn op het concept Design Based Education en we werken in de academie toe naar resultaatverantwoordelijke teams.

Wat ga je doen

Kern van de functie docent onderzoeker is het uitvoeren van colleges Nederlandse taal en didactiek binnen de opleiding Primair Onderwijs. Daarnaast begeleid je studenten op hun werkplek, in hun persoonlijke professionele ontwikkeling, alsmede bij de ateliers en colleges van het leergebied Taal & Identiteit. Als docent Taal/Nederlands lever je een bijdrage aan het Resultaat Verantwoordelijke Team voor het leergebied Taal & Identiteit. Kennisontwikkeling en valorisatie komt tot stand in samenwerking met het werkveld via het onderwijsconcept van NHL Stenden. Als docent heb je een verbindende rol binnen de academie en de hogeschool en naar het werkveld. Je werkt flexibel vanuit een multidisciplinair team op locatie Leeuwarden.

Profielschets

 • Beschikt over een afgeronde Master Nederlands.
 • Heeft kennis over taal en (didactiek van) taal- en leesonderwijs.
 • Heeft affiniteit met kinderboeken en leesbevordering.
 • Is op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van taalonderwijs.
 • Heeft aantoonbare ervaring in het geven van taalonderwijs.
 • Kan het belang van meertaligheid uitdragen.
 • Is bekend of heeft affiniteit met Design Based onderwijs. Is bekend met de praktijkcontext van het primair onderwijs.
 • Is ondernemend, organisatiegevoelig en resultaatgericht.
 • Heeft ervaring en/of affiniteit met het doen van onderzoek en het begeleiden van onderzoek.
 • Is in staat om zelfstandig en in teamverband te werken.
 • Inspireert en motiveert studenten
 • Onderschrijft de uitgangspunten en de visie van NHL Stenden.
 • Is bij voorkeur in het bezit van de basiskwalificatie didactische bekwaamheid, het BKE certificaat strekt tot aanbeveling.
 • Verbindt zich aan de doelen en werkwijze van NHL Stenden en last but not least.
 • Heeft Géén 9 tot 5 mentaliteit.

 Wij bieden je

Het salaris zal, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tussen de € 2.845,48 (minimum schaal 10 cao hbo) en € 5.026,85 (maximum schaal 11 cao hbo) bruto per maand zijn, bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8.3% eindejaarsuitkering.

Het contract is in verband met ziekte- en zwangerschapsvervanging  tot en met 31 oktober 2021.

Over NHL Stenden Hogeschool

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!

Reageren

Ben jij de enthousiaste en inspirerende docent onderzoeker Nederlands die wij zoeken?

Druk dan op de sollicitatieknop en verstuur je motivatie en CV t.a.v. Berber Greven, teamleider Pabo Leeuwarden, onder vermelding bij onderwerp van vacaturenummer 2583 APO.

Procedure

Je kunt tot en met 4 maart 2021 reageren. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 10. Gelet op de corona maatregelen ter bestrijding van COVID-19 vinden de gesprekken plaats via Microsoft teams.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Berber Greven, teamleider Pabo Leeuwarden telnr. 0628303318

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld