Docent Onderzoeker (Opleidingsdocent) geschiedenis

Wil jij je inzetten voor grensverleggend onderwijs bij de Academie Primair Onderwijs én een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opdracht van het hbo?  Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?

NHL Stenden Hogeschool zoekt per 1 augustus 2021 voor de Academie Primair Onderwijs, locatie Leeuwarden, een:

Docent Onderzoeker (Opleidingsdocent) geschiedenis

0,6-0,8 fte

Waar ga je aan de slag

De Academie Primair Onderwijs (Academie PO) is één van de veertien academies binnen NHL Stenden Hogeschool. Deze Academie biedt onderwijs aan ruim 2000 studenten verdeeld over de Pabo (voltijd en deeltijd), de internationale Pabo (ITEps), de Academische PABO en twee educatieve masters. De Academie heeft vijf lesplaatsen in Noord-Nederland, Leeuwarden, Groningen, Meppel, Emmen en Assen. De Academie Primair Onderwijs levert vanuit sociaal en educatief perspectief een belangrijke bijdrage aan het leefbaar houden van de regio’s en vormt daardoor een belangrijke spil in het zwaartepunt Vital Regions.

Binnen de Academie Primair Onderwijs vindt momenteel een onderwijs- en organisatietransitie plaats. We ontwikkelen opleidingscurricula die gebaseerd zijn op het concept Design Based Education en we werken in de academie toe naar resultaatverantwoordelijke teams.

Wat ga je doen?

Kern van de functie Docent Onderzoeker is het uitvoeren van onderwijs binnen de opleiding Primair Onderwijs. Daarnaast begeleid en beoordeel je onderzoek van studenten en coach je studenten tijdens hun studieloopbaan. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en denk je mee in de curriculumontwikkeling vanuit de expertrol als docent. Als lid van het team Primair Onderwijs ben je breed inzetbaar. Kennisontwikkeling en valorisatie komt tot stand in samenwerking met het werkveld via het onderwijsconcept van NHL Stenden. Als docent heb je een verbindende rol en onderhoud je relaties binnen de academie, de hogeschool en met het werkveld. Je werkt flexibel vanuit een multidisciplinair team op diverse locaties.

Wie zoeken wij

Wij zoeken een flexibele en enthousiaste docent die beschikt over een lesbevoegdheid geschiedenis. Een docent die verder kijkt dan alleen zijn of haar vakgebied en die aan studenten kan laten zien hoe je vakoverstijging in kunt zetten als inspiratiebron voor toekomstige leerkrachten en het werkveld. En bovendien: 

 • Over een afgeronde relevante Master beschikt
 • Analytisch, ondernemend, organisatiegevoelig en resultaatgericht is
 • Bekend is met de praktijkcontext van het primair onderwijs
 • Studenten inspireert en motiveert
 • Affiniteit heeft met onderwijs voor zowel deeltijdtrajecten als voltijd
 • In staat is om zelfstandig en in teamverband te werken
 • Design Based onderwijs kan ontwikkelen en vormgeven
 • Ervaring heeft met het doen van onderzoek en het begeleiden van onderzoek
 • Beschikt over een goede Engelse taalvaardigheid
 • De uitgangspunten en de visie van NHL Stenden onderschrijft
 • Zich verbindt aan de doelen en werkwijze van NHL Stenden
 • Géén 9 tot 5 mentaliteit heeft.

Bij voorkeur ben je in het bezit van de basiskwalificatie didactische bekwaamheid,  het BKE certificaat strekt tot aanbeveling.

Wij bieden je

Het salaris varieert, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen de € 2.845,48 (begin schaal 10 cao HBO) en €  5.026,85 (eind schaal 11 cao HBO) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8.3% eindejaarsuitkering. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar waarna verlenging tot de mogelijkheden behoort.

Over NHL Stenden Hogeschool

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!

Reageren

Ben jij de enthousiaste en inspirerende Docent Onderzoeker (Opleidingsdocent) geschiedenis die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV via de sollicitatieknop t.a.v. Berber Greven onder vermelding bij onderwerp van vacaturenummer 2650 APO.

Procedure

Je kunt tot en met 17 mei 2021 reageren. 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 21 of 22. Gelet op de corona maatregelen ter bestrijding van COVID-19 kan het zijn dat de gesprekken plaats vinden via Microsoft Teams.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een interne kandidaat.

Vragen? 

Neem dan contact op met  Berber Greven, teamleider, telefoon 06 28 30 33 18.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld