Docent AutoCAD & Civil-3D

Wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het technisch onderwijs in Noord-Nederland, én aan de maatschappelijke opdracht van het hbo? Word jij onze schakel tussen het onderwijs en het werkveld? Lees dan verder.

NHL Stenden Hogeschool zoekt voor de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling en Civiele Techniek te Leeuwarden een

 Docent AutoCAD en Civil-3D

0,2 fte

Je weet het nog goed: je werkte als ontwerper modelleur bij een adviesbureau en werd benaderd door een docent van het team Built Environment van NHL Stenden. Of je een leuke praktijkopdracht voor het atelier van de opleidingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Civiele techniek had. Natuurlijk wilde je hier een bijdrage aan leveren. Na oplevering van het eindproduct door de studenten raakte je nogmaals in gesprek met de docent. Hij vertelde je over zijn keuze voor het hoger onderwijs en wist je te enthousiasmeren. Dat is inmiddels een jaar geleden, sindsdien is er veel gebeurd. De mogelijkheid deed zich voor om één dag in de week aan de slag te gaan als docent AutoCAD en Civil-3D. Werken voor het adviesbureau én als docent bij NHL Stenden is voor jou een perfecte combinatie gebleken.

Dankzij jouw inhoudelijke kennis enerzijds en ervaring in het bedrijfsleven anderzijds, ben jij in staat studenten verder te helpen in hun ontwikkelproces. Doel: het begeleiden van studenten zodat ze na vier jaar als beginnend professional aan hun loopbaan kunnen beginnen. Daarbij heeft iedere student zijn/ haar eigen uitdaging. Waar de een worstelt met de manier waarop de opdrachtgever communiceert, komt de ander zichzelf tegen bij een inhoudelijk vraagstuk. En heb je zelf het antwoord niet paraat? Dan weet je dat er altijd collega’s zijn die graag met je meekijken en -denken. Samen weet je immers meer. Zo breng je niet alleen kennis over, maar werk je in deze inspirerende en bruisende omgeving ook voortdurend aan je eigen knowhow.

Over de functie
Ontwerptools zoals AutoCAD en Civil-3D – voor het uitwerken van stedenbouwkundige en infrastructurele plannen – behoren tot de basis van onze opleidingen Ruimtelijke ontwikkeling (RO) en Civiele techniek (CT). Als docent AutoCAD en Civil-3D verzorg je instructielessen en creëer je instructiemateriaal. Je geeft opdrachten waarmee de studenten AutoCAD en Civil-3D onder de knie krijgen en beoordeelt deze. Daarnaast heb je een expertrol in de ateliers waar je studenten begeleidt bij het uitwerken van praktijkgerichte opdrachten.

We zoeken een collega die:

 • Eerstejaars studenten leert werken met AutoCAD, zodanig dat ze in staat zijn om bijvoorbeeld een eenvoudig stedenbouwkundig (plein in een woonwijk) of verkeerskundig (woonstraat, fietsoversteek) ontwerp uit te werken.
 • CT-studenten leert om met Civil-3D bijvoorbeeld een waterstelsel, dijk of fietspad in 3D te modelleren.
 • kennis heeft van en ervaring heeft met het toepassen van de in het vakgebied geldende richtlijnen, zoals CROW en NLCS met behulp van InfraCAD.
 • de studenten op basis van die richtlijnen kan begeleiden bij het maken van verkeerskundige ontwerpen in 2D en (voor CT) 3D.
 • ouderejaarsstudenten kan begeleiden tijdens de verdiepende cursussen Wegontwerp, zodat zij een verkeerskundig ontwerp, zoals een complex kruispunt of rotonde, uit kunnen werken in 2D en (voor CT) 3D.
 • affiniteit heeft met onderwijs en goed kan communiceren met studenten; je hebt belangstelling voor de student en helpt deze bij het vinden van oplossingen voor ontwerpvraagstukken.
 • een open houding en professionele instelling heeft en daarnaast beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Waar ga je werken?
Ruimtelijke ontwikkeling en Civiele techniek vormen samen met Bouwkunde het team Built Environment. Samen tellen de opleidingen ongeveer 320 studenten. Alle drie kennen een eigen en een deels gecombineerd programma. De opleiding Ruimtelijke ontwikkeling kenmerkt zich door de combinatie van mobiliteit en stedenbouwkunde. Civiele techniek richt zich op het ontwerpen, realiseren en beheren van infrastructuur en waterbouwkundige constructies.

Het team van Built Environment bestaat uit ongeveer 25 collega’s en wordt aangestuurd door Cornelis Wartena. Met dienend leiderschap zorgt deze teamleider voor evenwicht tussen de belangen van NHL Stenden, medewerkers en studenten.

Wat vragen we van jou?

 • Je bent een specialist die met één been in de praktijk staat; ook de meeste van jouw collega’s zijn als adviseur, onderzoeker of ontwerper nog succesvol actief in het werkveld.
 • Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding RO of CT (of vergelijkbaar) en minimaal 3 jaar werkervaring.
 • Je bent leergierig ingesteld, je wilt alles een keer proberen. Je wilt ontdekken en hebt de drang om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.
 • Naast AutoCAD en Civil-3D is het een pre als je bekend en geïnteresseerd bent in andere relevante software.
 • Je bent in het bezit van de basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) of bereid deze te behalen. 

Wat krijg je van ons?
Een veelzijdige en dynamische functie in een organisatie die sterk in beweging is en waar veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en ruimte voor eigen initiatief en ideeën. Je salaris zal, afhankelijk van je kennis, ervaring en daarmee functieniveau, maximaal € 4.569,57 (schaal 10, cao-HBO) bruto per maand bedragen. Je ontvangt daarnaast nog 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. Het contract is in eerste instantie voor de duur van één jaar. Je standplaats is Leeuwarden.

Over NHL Stenden Hogeschool
Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grens. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Dit alles komt samen in ons onderwijsconcept Design based education. En zo zorgt NHL Stenden op ambitieuze wijze voor kennis die werkt! 

Solliciteren
Gaat jouw hart sneller kloppen van deze vacature? Wacht dan niet te lang met solliciteren. Stuur je motivatie en CV (in één bestand) via de sollicitatieknop, graag t.a.v. Cornelis Wartena (teamleider) en onder vermelding van het vacaturenummer 3102 ATI.

Voor de inhoud of het profiel van de functie kun je contact opnemen met Ria Noordenbos, opleidingscoördinator Ruimtelijke ontwikkeling (06-28317203), of met Freark van der Sluis, opleidingscoördinator Civiele techniek (06-28317196).

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Mathijn Lindstedt (recruiter) op telefoonnummer 06-11223081.