Docent Aardrijkskunde

Wil jij je inzetten voor grensverleggend onderwijs bij de Academie Primair Onderwijs én een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opdracht van het hbo?  Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?

NHL Stenden Hogeschool zoekt per direct voor de Academie Primair Onderwijs, locatie Leeuwarden een:

 Docent Aardrijkskunde

0,7 fte

 Waar ga je aan de slag?

De Academie Primair Onderwijs (Academie PO) is één van de veertien academies binnen NHL Stenden Hogeschool. Deze Academie biedt onderwijs aan ruim 2000 studenten verdeeld over de Pabo (voltijd en deeltijd), de internationale Pabo (ITEps), de Academische PABO en twee educatieve masters. De Academie heeft vijf lesplaatsen in Noord-Nederland, Leeuwarden, Groningen, Meppel, Emmen en Assen. De Academie Primair Onderwijs levert vanuit sociaal en educatief perspectief een belangrijke bijdrage aan het leefbaar houden van de regio’s en vormt daardoor een belangrijke spil in het zwaartepunt Vital Regions.

Binnen de Academie Primair Onderwijs vindt momenteel een onderwijs- en organisatietransitie plaats. We ontwikkelen opleidingscurricula die gebaseerd zijn op het concept Design Based Education en we werken in de academie toe naar resultaatverantwoordelijke teams.

Wat ga je doen?

Kern van de functie Docent Onderzoeker is het uitvoeren van onderwijs binnen de opleiding Primair Onderwijs. Daarnaast begeleid en beoordeel je onderzoek van studenten en het coach je studenten tijdens hun studieloopbaan. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en afstuderen en denk je mee in de curriculumontwikkeling vanuit de expertrol als docent. Als lid van het team Primair Onderwijs ben je breed inzetbaar. Kennisontwikkeling en valorisatie komt tot stand in samenwerking met het werkveld via het onderwijsconcept van NHL Stenden. Als docent heb je een verbindende rol binnen de academie en de hogeschool en naar het werkveld. Je werkt flexibel vanuit een multidisciplinair team op diverse locaties.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een docent die bij voorkeur over een dubbele lesbevoegdheid beschikt; we denken hierbij aan Aardrijkskunde gecombineerd met Wereldoriëntatie, Geschiedenis of Natuur & Techniek of bereid is één van deze lesbevoegdheden te behalen. Een docent die verder kijkt dan alleen zijn of haar vakgebied en die aan studenten kan laten zien hoe je vakoverstijgend in kunt zetten als inspiratiebron voor toekomstige leerkrachten en het werkveld. En bovendien: 

 • over een afgeronde Master beschikt
 • bekend is of affiniteit heeft met Design Based onderwijs
 • bekend is met de praktijkcontext van het primair onderwijs
 • analytisch, ondernemend, organisatiegevoelig en resultaatgericht is
 • ervaring en/of affiniteit heeft met het doen van onderzoek en het begeleiden van onderzoek
 • in staat is om zelfstandig en in teamverband te werken
 • beschikt over een goede Engelse taal- en schrijfvaardigheid (niveau B2 of C1)
 • studenten inspireert en motiveert
 • de uitgangspunten en de visie van NHL Stenden onderschrijft
 • zich verbindt aan de doelen en werkwijze van NHL Stenden en last but not least
 • géén 9 tot 5 mentaliteit heeft.

Bij voorkeur ben je in het bezit van de basiskwalificatie didactische bekwaamheid,  het BKE certificaat strekt tot aanbeveling.

Wij bieden je:

Het salaris varieert, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen de € 2.845,48 (begin schaal 10 cao HBO) en €  5.026,85 (eind schaal 11 cao HBO) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8.3% eindejaarsuitkering. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar.

Over NHL Stenden Hogeschool

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!

Reageren:

Ben jij de enthousiaste en inspirerende collega die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV via deze link t.a.v. Berber Greven onder vermelding bij onderwerp van vacaturenummer APO 2500

Procedure:

Je kunt tot en met 23 september 2020 reageren.  In week 40 vinden de gesprekken plaats.

Vragen? 

Neem dan contact op met  Berber Greven, teamleider, telefoon 06 28 30 33 18.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.