Junior Projectleider (projectleider A)

Wil jij je inzetten voor grensverleggend onderwijs vanuit het digitale gedachtegoed? Wil jij samen met je team en het onderwijs werken aan innovatieve oplossingen en complexe uitdagingen?

NHL Stenden Hogeschool zoekt zo spoedig mogelijk voor het team Innovation & Change van de DLWO (digitale leer- en werkomgeving) een

Junior projectleider (projectleider A)

0,8 fte (max 0,9)

Wie zoeken we

We zoeken een enthousiaste collega met kennis en expertise op het gebied van digitalisering in het onderwijs en het opzetten, leiden en implementeren van projecten. Je bent vanuit de DLWO inzetbaar voor projecten van verschillende diensten en academies binnen de hogeschool.

Waar ga je aan de slag

Je gaat aan de slag binnen de dienst DLWO van onze multicampus hogeschool. De multi-campus hogeschool heeft een fysieke- en digitale leer- en werkomgeving. Een omgeving die het mogelijk maakt om, ook zonder te hoeven reizen, elkaar te ontmoeten en samen te werken en die het onderwijs, onderzoek en valorisatie ondersteunt en versterkt. Het ondersteunt nieuwe leervormen, waardoor het leren tijd- en plaats onafhankelijk kan plaatsvinden.  Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van het multi-campus concept. De digitale leer- en werkomgeving staat voor alle digitale diensten van de nieuwe hogeschool. Deze omgeving:

- faciliteert de verbinding tussen studenten, docenten en onderzoekers, tussen opleidingen onderling, tussen de afzonderlijke vestigingen van de multi-campus (nationaal en internationaal) en met andere kennisinstellingen in het werkveld en de maatschappelijke omgeving;

- biedt opties die waarde toevoegen aan het onderwijsproces;

- omvat alle vestigingen van de multi-campus hogeschool.

De DLWO heeft de ambitie om een optimale bijdrage te leveren aan de visie en fusie-uitgangspunten van NHL Stenden. De ambitie van de DLWO wordt als volgt verwoord:

“Als DLWO is het onze passie om DE digitale gids te zijn, mensen en organisaties te verbinden, samen succesvol te innoveren en het onderwijs- en onderzoeksproces te voorzien van betrouwbare ondersteuning”

Binnen de DLWO ga je aan de slag bij het team Innovation & Change. Dit team bestaat uit experts (projectleiders en adviseurs) op het gebied van digitale vernieuwing en verandering in het onderwijs. Vanuit de behoefte van en in samenwerking met de academies en diensten worden digitale innovaties gerealiseerd die bijdragen aan de doelen van de DLWO en NHL Stenden.

De projectleiders hebben een belangrijke rol in het opzetten en uitvoeren van projecten binnen de hogeschool. Dit kan in samenwerking met een adviseur, als vervolg op een vooronderzoek of op basis van een opdracht vanuit een dienst of academie binnen de hogeschool.  

Wat ga je doen:

 • Je voert professioneel en deskundig (deel-)projecten uit op het gebied van de Digitale Leer- en Werkomgeving en doet dit binnen de context van de strategische doelstellingen van NHL Stenden en de DLWO.
 • Het betreft projecten op een relatief afgebakend aandachtsgebied met relatief heldere kaders. De projecten zijn inhoudelijk verweven met andere projecten, maar hebben een beperkte invloed op andere (beleids-)terreinen en processen.
 • Je voert vooronderzoek uit en stelt de probleem- en vraagstelling op.
 • Je stelt, in overleg met de opdrachtgever, de projectopdracht samen en draagt zorg voor het opstellen van een projectplan.
 • Je voert overleg met de opdrachtgever, draagt zorg voor de inrichting van de projectorganisatie en verzorgt afstemming met projectbetrokkenen.
 • Je zorgt voor de bewaking en rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten en adviseert bij afwijkingen van het plan en/of onvoorziene omstandigheden.
 • Je stuurt projectmedewerkers functioneel aan.
 • Je bewaakt de tijdslijn die binnen het project is afgesproken.
 • Je informeert de organisatie over de mogelijk impact van het project.
 • Je zorgt voor de evaluatie van het project.
 • Je zorgt ervoor dat het project de gemaakte afspraken nakomt en de afgesproken resultaten oplevert.
 • Vanuit de rol die je vervult draag je als teamlid bij aan de doelen van het resultaatverantwoordelijke team en de ambities van de afdeling en organisatie.

Profielschets:

 • Je bezit sterke communicatieve eigenschappen en kunt functionele, professionele en sociale gesprekken voeren en hierbij schakelen tussen verschillende niveau’s.  
 • Je bent in staat om op een motiverende en enthousiaste manier mensen mee te krijgen in jouw project.
 • Je bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Je beschikt over een hands-on mentaliteit en een resultaatgerichte, proactive houding; je wacht niet af maar zoekt zelfstandig naar oplossingen en mogelijkheden.
 • Je kunt vanuit een breed perspectief luisteren en bent in staat de vraag voor iedereen helder te formuleren.
 • Je bent organisatie- en omgevingsbewust; je bent in staat de juiste verbindingen te leggen.
 • Je bent analytisch en weet hoofdzaken van bijzaken te scheiden.
 • Je hebt algemeen theoretisch en praktisch gerichte kennis op het aandachtsgebied van projectleiding, bijv. Agile werken, Scrum, Prince2.
 • HBO niveau (opleiding of ervaring)
 • Je hebt inzicht in organisatorische en procesmatige samenhangen in bredere context dan het eigen aandachtsgebied.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in het opstellen van projectplannen, adviezen en (voortgangs)rapportages.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in het leiden van projecten.
 • Je draagt bij aan de kennistransfer en deelt actief kennis en ervaringen.
 • Je zoekt actief naar feedback en feedforward voor persoonlijke ontwikkeling.

Wij bieden je

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 4.307,66  (schaal 10 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Over NHL Stenden Hogeschool

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!

Reageren

Ben jij de enthousiaste en inspirerende projectleider die wij zoeken? Klik op de sollicitatieknop en stuur je motivatie en CV t.a.v. Marloes Otten, teamleider Innovation & Change, onder vermelding bij onderwerp van vacaturenummer 2754 DLWO.

Procedure

Je kunt tot en met 23 januari 2022 reageren. De gesprekken zullen op 1 februari gehouden worden.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Marloes Otten, teamleider Innovation & Change, telefoon nr. 06-19281260.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.