Academiedirecteur Social Studies

De wereld van zorg en welzijn staat de komende jaren grote uitdagingen te wachten. Demografische veranderingen, de stijgende vraag naar zorg en het tekort op de arbeidsmarkt doen niet alleen het aantal vacatures in het werkveld stijgen, maar ook de instroom van studenten afnemen. Voor het hoger onderwijs ligt er de grote uitdaging goed aangesloten te blijven bij ontwikkelingen in het werkveld. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we voldoende nieuwe studenten krijgen en dat onze afgestudeerden actuele professionals blijven? Wat kan innovatie betekenen voor onze sector en hoe passen we deze toe in onze opleidingen? Zijn er taken die overgenomen kunnen worden door andere, nieuwe professionals? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat zorg en welzijn voor iedereen bereikbaar blijft? En hoe maken we de transitie van zorg naar positieve gezondheid? Allemaal grote maatschappelijke vragen waar onze academie zich mee bezig houdt en waar jij als academiedirecteur een grote rol in gaat spelen. Durf je de uitdaging aan? 

Wie heb je voor je?  
Welkom bij de academie Social Studies! Aan deze academie studeren circa 2500 studenten, verdeeld over de bacheloropleidingen Social Work, Pedagogiek (voltijd en flex), de associate degree opleidingen Service, Welzijn en Zorg, Participatie & Buurtontwikkeling en de masteropleidingen Pedagogiek en Social Work (deze laatste in samenwerking met de Hanzehogeschool). Samen met de academie Gezondheidszorg biedt Social Studies post-hbo en private maatwerkcursussen aan. Daarnaast is er een gezamenlijke onderzoeksgroep met 10 (associate) lectoren, deze draagt bij aan het zwaartepunt Vital Regions van NHL Stenden. 

Uitdagingen
Naast de genoemde uitdagingen en de vertaling daarvan naar onderwijs en onderzoek, werkt NHL Stenden aan een nieuwe organisatiestructuur van de hogeschool. Bestaande academies die opleiden in hetzelfde domein, werken samen toe naar een nieuw te vormen academie onder duale directie. Op dit moment bevindt dit traject zich in de besluitvormingsfase.

Naar verwachting zullen de academies Gezondheidszorg en Social Studies op termijn één academie vormen: Gezondheid & Welzijn. Door de krachten van deze twee academies (nog beter) te bundelen, geloven wij dat we nog meer impact kunnen maken in onze regio en daarbuiten.

Het samengaan van de academies Gezondheidszorg en Social Studies betekent ook het samenvoegen van twee verschillende culturen en manieren van werken. We hebben daarom behoefte aan een directeur met ervaring in complexe transities.

Daarnaast willen we meer aandacht voor internationalisering en de profilering van onze academie.

Als academiedirecteur: 
Ben je integraal verantwoordelijk voor de academie Social Studies. Het nieuw te vormen domein Gezondheid & Welzijn betekent dat je nauw samenwerkt met je collega-directeur van de academie Gezondheidszorg. Samen ontwikkelen jullie een ambitieuze visie en strategie voor het nieuwe domein, in lijn met de overkoepelende strategie en financiële plannen van NHL Stenden Hogeschool. Jullie geven - eveneens gezamenlijk - inspirerend leiding aan deze grote interne veranderopgave en zorgen dat alle stakeholders betrokken zijn. Verder:

 • Geef je leiding aan de teamleiders en de lectoren binnen de academie.
 • Draag je zorg voor het financieel, personeels- en kwaliteitsmanagement van de academie, dat strategische doelstellingen binnen het beschikbare budget behaald kunnen worden.
 • Ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en accreditatiewaardigheid van het onderwijs en onderzoek binnen de academie en zie je toe op de borging daarvan.  
 • Stimuleer je samenwerking met andere (opleidings-)teams van de hogeschool, onder andere in de vorm van (multidisciplinaire) ateliers.
 • Organiseer je waar nodig tegenwicht en stimuleer je het resultaatverantwoordelijk werken binnen de (opleidings-)teams. Dit helpt teamleden om in het gedachtegoed van de hogeschool te handelen en hiervoor verantwoordelijkheid te voelen.  
 • Ben je regionaal, landelijk en internationaal georiënteerd en bouw en onderhoud je daartoe samen relevante netwerken.
 • Maak je samen met alle collega-directeuren deel uit van het hogeschoolberaad. In het hogeschoolberaad komen strategische zaken aan bod en wordt beleidstechnisch geadviseerd.    

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een inspirerende, innoverende en ondernemende directeur die een heldere visie heeft op het gehele domein zorg en welzijn en op de transitie van zorg naar positieve gezondheid. We zijn natuurlijk op zoek naar een academiedirecteur die qua motivatie en visie helemaal bij ons past. Daarnaast heeft onze ideale kandidaat:

 • Een afgeronde masteropleiding en werkervaring binnen het sociale domein.
 • Een relevant (bestuurlijk) netwerk op zowel regionaal, landelijk en bij voorkeur ook internationaal niveau. Je bent daarnaast in staat om externe strategische contacten te leggen, uit te breiden en te onderhouden. 
 • De wil en het vermogen om nauw samen te werken met je collega-directeur. Je stelt daarbij altijd het gezamenlijke organisatiebelang voorop.
 • Grote affiniteit met studenten en hun leefwereld.
 • Een positieve houding ten aanzien van het gedachtengoed van de hogeschool, ons onderwijsconcept en in het bijzonder onze visie op (dienend) leiderschap en het werken met resultaatverantwoordelijke teams.
 • Kennis en ervaring in kwaliteitsborging, accreditatietrajecten, bedrijfsvoering, marketing en communicatie en integraal personeelsbeleid. 
 • Het vermogen om op inspirerende en verbindende wijze, en met gevoel voor regionale, nationale en/of internationale zaken en interculturele verhoudingen, leiding te geven aan professionals. 
 • Ervaring met het werken in een grote, bestuurlijk complexe organisatie. 
 • De vaardigheid om anderen enthousiast te maken voor veranderingen en de creativiteit om andere wegen te kunnen bewandelen.
 • Het vermogen om externe ontwikkelingen te herkennen en te vertalen naar kansen voor de organisatie. Jouw specifieke ervaring met het vertalen van marktontwikkelingen naar passende oplossingen voor het hoger onderwijs helpt daarbij.
 • Een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift – en bij voorkeur ook de Duitse taal. 

Dit krijg je van ons terug! 
Het salaris bedraagt, afhankelijk van je leeftijd en ervaring, maximaal € 7.940,29 (schaal 15 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, dit is exclusies 8% vakantie-uitkeringen 8,3% eindejaarsuitkering. 

Waar kom je te werken? 
Dit is NHL Stenden, een hogeschool die studenten, docenten, onderzoekers en samenwerkingspartners uitdaagt om grenzen te verleggen, om voorbij bestaande oplossingen en mogelijkheden te kijken, om zichzelf te blijven ontwikkelen en de samenleving vooruit te helpen.   

Hier krijg je als student de ruimte, de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om je eigen grenzen te verleggen; door de wereld in te gaan, andere culturen en zienswijzen te ontmoeten en van andere vakgebieden te leren. Je wordt opgeleid tot grensverlegger; een wereldwijze en vindingrijke professional, die altijd kansen voor verbetering ziet en onderdeel wil zijn van vooruitgang.   

Grenzen verleg je sneller als je het samen doet. Bij NHL Stenden bundelen onderwijs, onderzoek en werkveld daarom hun krachten. Ze tellen hun kennis, creativiteit en ontdekkingsdrift bij elkaar op, om verrassende antwoorden te vinden op maatschappelijke vraagstukken.   

NHL Stenden is aanjager van innovatie. We kijken voorbij denkbeeldige grenzen tussen opleidingen, vakgebieden en sectoren. We maken onverwachte combinaties van expertises, bekijken een probleem vanuit een hoek die niet voor de hand ligt of betrekken een verfrissende blik van buiten. We zetten onze internationale kennis en ervaring in om regionale uitdagingen op te lossen én gebruiken onze regionale expertise voor internationale vraagstukken. 

Grenzen verleggen we niet in een collegezaal, maar in de samenleving. De wereld is ons werkveld en haar uitdagingen bepalen wat we onderwijzen en onderzoeken. We durven te proberen en mogen fouten maken. Ideeën toetsen we in de praktijk en verbeteren we met inzichten van eindgebruikers. Zo stimuleren onze oplossingen duurzame verandering en dragen ze bij aan maatschappelijke vooruitgang. 

Solliciteren 
Ben jij de enthousiaste en inspirerende academiedirecteur Social Studies die wij zoeken? Laat het ons weten. We gaan graag met je in gesprek.

Solliciteren is erg eenvoudig: in drie stappen is het geregeld:  

 1. Klik op ‘Solliciteren’. 
 2. Vul je gegevens in en upload je cv. 
 3. Klik op verzenden. 

Gesprekken vinden plaats op maandag 19 december a.s. tussen 12.00 en 17.00.