NDC Mediagroep

NDC mediagroep kent Noord-Nederland als geen ander. Onze titels zijn al sinds 1752 verweven met dit gebied. NDC mediagroep is uitgever van een breed aanbod aan producten die specifiek gericht zijn op de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. Met onze crossmediale portfolio heeft de uitgever zowel kwalitatief als kwantitatief absoluut het hoogste bereik in deze provincies.

Via drie dagbladen en bijna veertig weekbladen voorziet NDC mediagroep de lezers en adverteerders van nieuws en informatie.

De Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad kennen een lange uitgeeftraditie. De dagbladen zijn goed zichtbaar in het dagelijks leven. De kranten voelen zich verbonden met hun lezers en met de regio en tonen dit onder andere door op te treden als sponsor van evenementen.

Het Weekblad is de verzamelnaam voor een groot aantal huis-aan-huiskranten. Naast deze weekbladen verschijnen er in vele steden en dorpen lokale huis-aan-huisbladen. Met deze verspreiding heeft NDC mediagroep in Noord-Nederland een bereik van 84%.

Het uitgebreide productaanbod van NDC mediagroep zorgt ervoor dat het nieuws doordringt tot in de haarvaten van de noordelijke samenleving.

Missie
NDC mediagroep richt zich op de distributie van relevante content voor de lezers en het creëren van een relevant commercieel umfeld voor adverteerders. Nieuws, actualiteiten en informatie worden kritisch verzameld en onafhankelijk geduid om betekenisvol bij te dragen aan de dagelijkse gang van zaken van de lezer. Evenementen, beurzen en bijeenkomsten worden georganiseerd om beleving te creëren in de leefwereld van de thuismarkt, het Noorden.

Visie
NDC mediagroep is een multimedia partner voor lezers en adverteerders. Die lezer is vandaag een consument die zich bewust is van wat er wel en niet toe doet in het dagelijkse leven. Het is iemand die zich niet meer laat vertellen wat goed of slecht is, die zich niets meer laat opdringen. Geen product, geen mening, geen kijk op het leven. De consument anno nu is iemand die het steeds meer voor het zeggen heeft in deze wereld, iemand die niet wil betalen voor zaken die niet nodig zijn of ergens anders gratis verkrijgbaar zijn. NDC mediagroep heeft de verantwoordelijkheid die consument op het juiste moment tegemoet te komen met producten en initiatieven die een toegevoegde waarde bieden en die nergens op vergelijkbare wijze te krijgen is. Dit door een multimediaplatform aan te bieden waarop iedere lezer zich kan verrijken met informatie, kennis, inzichten en ideeën met een eigen signatuur. Exclusief, vertrouwd, open en eerlijk. Toegepast en aangepast op de regio en waard om elke maand iets voor te betalen.