Teamleider Inkoop

Functie­omschrijving

Zonder een gedegen inkoopbeleid kunnen we de gebouwen in het aardbevingsgebied niet veilig maken. Jij ziet erop toe dat het goed komt.

Net zoals de Groningers in het aardbevingsgebied op de kwaliteit van de medewerkers van NCG rekenen, rekenen de inkopers van NCG op jouw leidinggevende capaciteiten. En natuurlijk op al je ervaring met en kennis van inkoopprocessen binnen de rijksoverheid.

Jouw verantwoordelijkheden als teamleider Inkoop

Je bent samen met je team inkopers verantwoordelijk voor het betrekken van alle goederen en diensten van externe bronnen die nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening en bedrijfsvoering bij en het bedrijfsonderhoud van NCG. Activiteiten waaraan je kunt denken, zijn:

 • Input leveren op het tactisch en operationeel beleid van de afdeling Bedrijfsvoering en het vertalen hiervan naar een jaarplan Inkoop.
 • Omzetten van tactisch en operationeel beleid naar de operatie door het beschrijven van werkprocessen.
 • Opvolging geven aan de resultaatgebieden van de afdeling Bedrijfsvoering, met name van die van het team Inkoop.
 • Leidinggeven aan en motiveren, coachen en ondersteunen van de medewerkers van het team Inkoop in de brede zin.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde inzet van medewerkers.
 • Taken van het personeelsbeleid uitvoeren, zoals functionerings- en verzuimgesprekken voeren en het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.
 • Zorgen voor een uniforme werkwijze binnen het team.

Als teamleider Inkoop word je hiërarchisch aangestuurd door het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als teamleider Inkoop

De kwaliteiten om zowel mensen als organisatieonderdelen aan te sturen, heb je in elk geval in huis. Ben je daarnaast ook de integere persoon die we zoeken, die zowel over bestuurssensitiviteit als omgevingsbewustzijn beschikt? We gaan ervan uit. Zoals we ook het volgende van je verwachten:

 • Wo- werk- en -denkniveau met afgeronde opleidingen NEVI niveau 1 en 2.
 • Aantoonbare managementkwaliteiten.
 • Ruime ervaring op het gebied van inkoop en contractmanagement binnen de rijksoverheid.
 • Zeer goede kennis van en inzicht in actuele (beleids)ontwikkelingen op inkoopgebied binnen de rijksoverheid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 13
 • Maand­salaris: Min €4.252 – Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In principe bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de duur van 6 maanden die bij gebleken geschiktheid omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van één van de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang op externe kandidaten.

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee.

  

Meer over jouw toekomstige afdeling

Per 1 januari 2020 ondersteunt de nieuwe Afdeling Bedrijfsvoering zowel de processen rond de versterking als de processen van NCG als bedrijf. In de ondersteuning van het versterkingsproces betekent dit dat de afdeling verantwoordelijk is voor het signaleren en beheersen van risico’s en kwaliteit, proces- en productverbetering. En project- en programma control, inkoop, rapportages en informatievoorziening. Daarnaast zorgt de Afdeling Bedrijfsvoering organisatiebreed voor concern control, het inregelen van en uitvoering geven aan IT en functioneel beheer, personeelsbeleid, facilitaire zaken, huisvesting en corporate inkoop.

De Afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zeven afzonderlijke teams met elk eigen resultaatgebieden en doelstellingen ter ondersteuning van het versterkingsproces en de organisatie NCG. We kennen de volgende teams: Informatievoorziening, Kwaliteit, Control, Financiële Administratie, Facilitair & Huisvesting, HRM  en Inkoop. In totaal zijn er ongeveer tachtig medewerkers op de werkvloer te vinden.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Sollicitatie

Wij ontvangen graag voor 9 april 2020 je sollicitatie met cv via het sollicitatieformulier Teamleider Inkoop

Meer informatie

Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Rien van Immerseel, Kwartiermaker Inkoop, via 06-50248128

Meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met Guus Holthof, HR adviseur, via 06 - 29 20 54 80