Teamleider Control

Functie­omschrijving

Tactisch beleid omzetten in operationele doelen.
Jij helpt achter de schermen om Groningen veiliger en stabieler te maken. 

De missie van Nationaal Coördinator Groningen geeft je iedere dag voldoening. Dat alle inwoners veilig wonen, werken en naar school kunnen gaan, zit als teamleider Control altijd in je achterhoofd. Dat jij het tactisch beleid van NCG omzet in operationele doelen maakt je dan ook trots.

Jouw verantwoordelijkheden als teamleider Control.

Beloftes kennen de inwoners van Groningen nu wel. Ze willen actie. En als temleider Control bij NCG zorg jij daarvoor. Tactisch beleid omzetten in operationele doelen door werkprocessen te ontwikkelen, is dan ook dankbaar werk. Dat je daarnaast input kunt leveren op het beleid van de afdeling Bedrijfsvoering is helemaal een plus. De Groningers kunnen echt op je bouwen doordat je je daarnaast bezighoudt met het:

 • Opstellen van een jaarplan voor het Team Control.
 • Opvolgen van de resultaatgebieden op de Afdeling Bedrijfsvoering en met name het Team Control.
 • Zorgt voor hechte werkrelatie met de teams van de ondersteunende processen en primair proces.
 • Vertegenwoordigd NCG bij de departementen ten aanzien van de PenC cyclus. Draagt daarin zorg voor een hechte werkrelatie en heeft daarin positie.
 • Coachen, ondersteunen en motiveren van medewerkers bij hun professioneel functioneren en competentieontwikkeling.
 • Zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde inzet van medewerkers.
 • Werven en selecteren van nieuwe medewerkers (medeverantwoordelijk).
 • Zorgen voor een uniforme werkwijze binnen het team.

Als teamleider Control word je hiërarchisch aangestuurd door het afdelingshoofd en geef je hiërarchisch leiding aan de medewerkers binnen het Team Control.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als teamleider Control.

Als echte leider weet je hoe je een groep moet aansturen en hoe je mensen motiveert. Het beste uit je medewerkers naar boven halen, gaat je als teamleider Control makkelijk af. Maar ook reflectie op eigen handelen en met integriteit werken, zijn belangrijk in je dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast beschik je over:

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Aantoonbare managementkwaliteiten.
 • Ruime ervaring als controller en als manager binnen de Overheid.
 • Zeer goede kennis van en inzicht in actuele (beleids)ontwikkelingen op financieel-, control- en treasurygebied.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 13
 • Maand­salaris: Min €4.252 – Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Afhankelijk van je huidige dienstverband wordt je een vast dienstverband of een dienstverband met proeftijd aangeboden.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

Zet je in voor de veiligheid van de bewoners in Groningen.
Wil jij samen met ons werken aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen? We ontvangen jouw sollicitatie met cv graag voor 9 april 2020.

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang. Hierna hebben medewerkers van de Rijksoverheid voorrang op externe kandidaten. 

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee. Als je solliciteert vanuit bovengenoemde gemeenten en overheidsinstellingen, de overige departementen, de rijksdiensten, de Hoge Colleges van Staat of de rechterlijke macht, dan wordt je sollicitatie met voorrang behandeld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Per 1 januari 2020 ondersteunt de nieuwe Afdeling Bedrijfsvoering zowel de processen rond de versterking als de processen van NCG als bedrijf. In de ondersteuning van het versterkingsproces betekent dit dat de afdeling verantwoordelijk is voor het signaleren en beheersen van risico’s en kwaliteit, proces- en productverbetering. En project- en programma control, inkoop, rapportages en informatievoorziening. Daarnaast zorgt de Afdeling Bedrijfsvoering organisatiebreed voor concern control, het inregelen van en uitvoering geven aan IT en functioneel beheer, personeelsbeleid, facilitaire zaken, huisvesting, en corporate inkoop.

De Afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zeven afzonderlijke teams met elk eigen resultaatgebieden en doelstellingen ter ondersteuning van het versterkingsproces en de organisatie NCG. We kennen de volgende teams: Informatievoorziening, Kwaliteit, Control, Financiële Administratie, Facilitair & Huisvesting en Inkoop. In totaal zijn er ongeveer tachtig medewerkers op de werkvloer te vinden. 

Team Control
Het Team Control ondersteunt het management van de start tot de afsluiting van een project. En dat betreft alles van het creëren van rolduidelijkheid, rolvastheid, duidelijkheid over de toetsen tijdens de procesgang en checks en balances tot risicomanagement. Dit betekent dat Team Control:

 • De totale keten toetst op KPI’s en het management adviseert over de resultaten zodat zij effectief kunnen sturen op resultaat, tijd, en budgettaire kaders.
 • De voortgang van projecten in de keten en van programma’s vertaalt naar impact op de begroting (jaar T+n).
 • Verantwoordelijk is voor het inregelen van de totale financiële keten. Van de begroting (opgesteld in samenwerking met EZK en BZK) tot uitnutting en uiteindelijk de verantwoording naar interne en externe partijen. 
 • De relatie met EZK, BZK, provincie en gemeenten op financieel domein onderhoudt.
 • Nauw samenwerkt met risicomanagers en kwaliteitsmanagers.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Sollicitatie

Wij ontvangen graag voor 9 april 2020 je sollicitatie met cv via het sollicitatieformulier Teamleider Control.

Contactpersonen

Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Linda Geerlings, Kwartiermaker Bedrijfsvoering via 06 -15 27 82 38.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met Stella Kuper, HR adviseur via 06 – 11 06 60 65.