Strategisch Planner (Ontwikkeling) (2 FTE)

Functie­omschrijving

Veilig maken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen. Verzorg jij daarbij de strategische én operationele planning? 

Langetermijnplanningen. Kortetermijnplanningen. Verbanden leggen tussen planningen. Jij realiseert het in het aardbevingsgebied in Groningen. Daarmee lever je een onmisbare bijdrage aan het veiliger wonen van de bewoners. 

Jouw verantwoordelijkheden als strategisch planner

Je bent primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategische planning en het maken van de vertaalslag naar en het uitzetten van een operationele planning. Deze sluit aan op de tactiek die bepaald is tussen de beide teams van de Afdeling Ontwikkeling en die door NCG is geaccordeerd in functie van de opdracht van de gemeenten. Om de beoogde resultaten te bereiken, ga je uit van een optimale inzet van resources. Dat betekent dat je: 

 • Verantwoordelijk  bent voor het inrichten, optimaliseren en beheren van de overall strategische planning.
 • Stuurt op het maximaliseren van de beheersbaarheid van het advies dat wordt ontwikkeld voor de gemeenten op basis van de verrijkte HRA-lijst.
 • Knelpunten oplost en direct actie onderneemt richting interne dan wel externe gebruikers en belanghebbenden.
 • Een planningssysteem ontwikkelt waarin het programma en de strategische planning worden bewaakt.
 • Invulling geeft aan het verbeteren en professionaliseren van het planningsproces.
 • Verbanden aanbrengt tussen de planningen van de verschillende individuele plannen van aanpak van de gemeenten die in voortgang afhankelijk van elkaar zijn.

Als strategisch planner bij het Team Strategische Planning & Coördinatie word je hiërarchisch en functioneel aangestuurd door je teamleider.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als strategisch planner

Je bent een planner (zowel strategisch als operationeel) pur sang die over een uitstekend analyserend vermogen beschikt en creativiteit en flexibiliteit koppelt aan integriteit en netwerkcapaciteiten. Daarnaast vragen we het volgende van je: 

 • Wo-werk- en -denkniveau met een relevante afgeronde wo-opleiding.
 • Relevante ervaring in verschillende adviestrajecten.
 • Kennis van en inzicht in opdrachtgeverschap.
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (onder andere veranderkunde, ontwerpen, (bege)leiden van workshops en conferenties en feedback geven).

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Maand­salarisMin €3.815 – Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verbandVaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In principe bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de duur van 6 maanden die bij gebleken geschiktheid omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Zet je in voor de veiligheid van de bewoners in Groningen. Wil jij samen met ons werken aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen? We ontvangen jouw sollicitatie met cv graag voor 9 april 2020.

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van één van de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang op externe kandidaten.

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het proces van de ‘Hazard and Risk Assessment’ (HRA) tot en met de prioriteitstelling van de gemeentelijke opdrachtgevers in de lokale jaar- en meerjarenplannen. Behalve dat Ontwikkeling de gemeenten ondersteunt bij het voorbereiden en uitzetten van deze plannen, neemt de afdeling ook de bewoners- en zaakbegeleiding gedurende het gehele versterkingsproces op zich. 

Ontwikkeling bestaat uit twee teams. Team Gebieden is het primaire aanspreekpunt voor gemeenten (op tactisch/operationeel niveau) en bewoners. En Team Strategische Planning & Coördinatie houdt zich bezig met de jaarlijkse HRA-cyclus, het accountschap van stakeholders TCV en TCMG, en NCG-planning naar aanleiding van input van de operationele afdelingen.

Nationaal Coördinator Groningen

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Sollicitatie

Wij ontvangen graag voor 9 april 2020 je sollicitatie met cv via het sollicitatieformulier Strategisch Planner (Ontwikkeling).

Contactpersonen

Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Lucy Goslinga, Teamleider SP&C via 06 - 55 48 40 94.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met Bibiane Vijfschaft, Adviseur Werving & Selectie via 06 – 15 49 67 24.