Strategisch adviseur

Functie­omschrijving

Van bestuursakkoord naar plannen en beleid. Essentieel voor het versterkingsproces van gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied. We rekenen op jouw superieure advieskwaliteiten.

Hoe zou jij de vertaalslag maken van het bestuursakkoord in het aardbevingsgebied in Groningen naar strategisch en tactisch beleid? En hoe zou je alle partijen daarbij betrekken, rekening houdend met al hun verschillende belangen en behoeftes? In deze belangrijke adviesfunctie kun je het laten zien.

Jouw verantwoordelijkheden als strategisch adviseur
Je biedt directe ondersteuning aan het hoofd van de Afdeling Ontwikkeling, en wel op alle thema's. Wat betreft je concrete taken kun je denken aan:

 • Vertalen van ontwikkelingen binnen de politiek, het regionaal bestuur en de samenleving naar concrete maatregelen en instrumenten.
 • Coördineren van de samenwerking en besluitvorming in sectorale, regionale en/of maatschappelijke samenwerkingsverbanden door advies en inhoudelijke voorbereiding. Inclusief het zorgdragen voor draagvlak bij alle betrokken partijen.
 • Adviseren over strategisch beleid en opstellen van tactisch beleid en zorgen voor een integrale afstemming met interne afdelingen en externe stakeholders.
 • Coördineren van en adviseren over de beleidsvorming binnen het eigen thema.
 • Signaleren van kansen en risico's en ontwikkelen van verbeteringen en/of vernieuwingen van beleid.
 • Monitoren van de uitvoering van opgesteld beleid en hierin in- en externe betrokkenen adviseren.

Als strategisch adviseur bij het Team Strategische Planning & Coördinatie word je hiërarchisch en functioneel aangestuurd door je teamleider.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als strategisch adviseur
Je beschikt over de adviesvaardigheden die passen bij de ervaren adviseur, onder meer op de terreinen veranderkunde, ontwerpen en het (bege)leiden van workshops en conferenties. Verder heb je een groot analyserend vermogen in huis en beschik je over zelfsturend vermogen. Je hebt veel creativiteit, flexibiliteit en netwerkcapaciteiten. Ook beschik je over:

 • Wo-werk- en -denkniveau met een relevante afgeronde wo-opleiding.
 • Relevante ervaring in verschillende adviestrajecten.
 • Kennis van en inzicht in opdrachtgeverschap.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 13
 • Maand­salaris: Min € 4.281 – Max. € 6.419 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 6 maanden
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In principe bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de duur van 6 maanden die bij gebleken geschiktheid omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van één van de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang op externe kandidaten.

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het proces van de lokale plannen tot en met de prioriteitstelling van de gemeentelijke opdrachtgevers in de lokale jaar- en meerjarenplannen. Behalve dat Ontwikkeling de gemeenten ondersteunt bij het voorbereiden en uitzetten van deze plannen, neemt de afdeling ook de bewoners- en zaakbegeleiding gedurende het gehele versterkingsproces op zich.

Ontwikkeling bestaat uit twee teams. Team Gebieden is het primaire aanspreekpunt voor gemeenten (op tactisch/operationeel niveau) en bewoners. Het Team Strategische Planning & Coördinatie houdt zich bezig met de jaarlijkse plannings-cyclus, met (beleidsmatige) vraagstukken vanuit de Versterkingspunten, met het thema "Bewoner Centraal" en functioneert als staf van de afdeling Ontwikkeling.

Nationaal Coördinator Groningen

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Voor meer informatie over deze vacature:

Tineke Gebbeken

06-46058623

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren

Wil jij samen met ons werken aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen? We ontvangen jouw sollicitatie met cv graag voor 20 januari 2021 via dit sollicitatieformulier.