Senior Jurist Klachtenafhandeling, Privacy & WOB

Functie­omschrijving

Veiligheid is in het Groninger aardbevingsgebied een breed begrip. Als het om de klachten van bewoners gaat, kom jij in actie. 

Het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen, is prioriteit nummer één. Soms zijn bewoners ergens ontevreden over en zullen zij een klacht indienen. Daarvoor rekenen we op jouw empathische en juridische kwaliteiten. 

Jouw verantwoordelijkheden als Senior Jurist Klachtenafhandeling, Privacy & WOB

Je zorgt voor de afhandeling van klachten en WOB-verzoeken, implementeert de AVG, en adviseert het management van de NCG over afhandeling van complexe dossiers. Je werkzaamheden meer in detail? 

 • Behandelen van complexe klachten, privacy en WOB-verzoeken.
 • Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van de afhandeling van klachten, privacy en WOB-verzoeken.
 • Ontrafelen van juridische vraagstukken en zorgen voor een juiste afhandeling van acties; bij vertraging of stagnatie neem je maatregelen.
 • Op juridisch gebied fungeren als eerste aanspreekpunt voor aanvragers en bewoners.
 • Verbindingen leggen tussen partijen en de juiste contacten benutten om doelstellingen te bereiken.
 • Actief zoeken naar mogelijkheden om producten, processen of werkwijzen te vernieuwen en te verbeteren.
 • Adviseren van de betrokkenen bij vraagstukken over klachten, privacy en WOB-verzoeken.
 • Prettige toonvoering in gesprekken met bewoners. 

Als Senior Jurist Klachtenafhandeling, Privacy & WOB word je hiërarchisch door het Afdelingshoofd Juridische & Economische Zaken aangestuurd en functioneel door de Coördinator Klachtenafhandeling, Privacy & WOB.

Jouw kwaliteiten als Senior Jurist Klachtenafhandeling, Privacy & WOB

Voor deze functie zijn een klantgerichte instelling en een groot analyseringsvermogen onontbeerlijk. Ook moet je goed kunnen samenwerken, plannen en organiseren. Je bent bekend met het staatsrecht en het bestuursrecht. En projectmatig werken, is evenmin vreemd voor je. Verder beschik je over: 

 • WO-werk- en -denkniveau, minimaal een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van rechtsgeleerdheid.
 • Ervaring met het afhandelen van (complexe) klachten, privacy en WOB-verzoeken.
 • Ervaring met het schrijven van juridische teksten.
 • Kennis van en inzicht in het omgaan met grote bestuurlijke gevoeligheid.
 • Adviesvaardigheden.
 • Empathisch vermogen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 11
 • Maand­salaris: Min €3.256 – Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband:Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In principe bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de duur van 6 maanden die bij gebleken geschiktheid omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van één van de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang op externe kandidaten. 

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je de vacaturetekst moet opvragen, verzoeken wij je deze te downloaden na verzending van jouw sollicitatie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Afdeling Juridische & Economische Zaken ziet toe op en adviseert over het handelen van NCG (zowel intern als extern) op juridisch en economisch gebied. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het ontwikkelen en leveren van juridische en economische (financiële) producten en diensten die de toets der kritiek doorstaan.

De afdeling bestaat uit twintig medewerkers die onderverdeeld zijn in drie teams: Bezwaar & Beroep, Advies & Productontwikkeling én Klachtenafhandeling en Privacy & WOB.

 • Het doel van het Team Bezwaar & Beroep is het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken op normbesluiten die door de Afdeling Opname & Normering genomen zijn. Het team adviseert ook over bezwaar en beroep op versterkingsbesluiten die door gemeenten zijn genomen.
 • Team Advies & Product Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe juridische en economische producten, diensten, kaders en uitvoeringsbeleid.
 • Het Team Klachtenafhandeling, Privacy & WOB zorgt voor de afhandeling van klachten, WOB-verzoeken, implementeert de AVG en adviseert het management over privacy-aangelegenheden en incidenteel over subsidies.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Voor meer informatie over deze vacature

Mevrouw Cris Boonen, Afdelingshoofd Juridische & Economische Zaken

06-25684078

Solliciteren

Je kunt solliciteren door gebruik te maken van het sollicitatieformulier Senior Jurist Klachtenafhandeling, Privacy & WOB. Je kunt tot en met 27 september 2020 reageren.