Senior Contractmanager

Functie­omschrijving

Veilig wonen, werken en naar school gaan in een aardbevingsgebied binnen Groningen.
Je maakt het mogelijk dankzij daadkrachtige contracten met de juiste partijen. 

Samen werken aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen. Deze missie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geeft je een gevoel van trots. Je zorgt namelijk dat de bewoners binnen het aardbevingsgebied de beste hulp krijgen bij het preventief versterken van hun huizen en gebouwen. Je zorgt dat NCG met de juiste partijen samenwerkt en dat ze de afspraken nakomen, zodat de bewoners ook echt weer veilig wonen, werken en naar school kunnen gaan. 

Jouw verantwoordelijkheden als senior contractmanager
Van alle partijen waar NCG mee gaat samenwerken, ben je verantwoordelijk voor het hele proces. Van contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering. Je stelt het inkoopplan inclusief aanbestedingsstrategie en de contractvorm op en je begeleidt de daadwerkelijke contractering met de daarbijbehorende aanbestedings- en contractdocumenten. Verder werk je nauw samen met de inkoopadviseur en behoren tot je kerntaken het: 

 • Opstellen en uitvoeren van het contractmanagementbeleid.
 • Adviseren en ondersteunen van het management, interne afdelingen en externe stakeholders bij zaken op het gebied van contractmanagement.
 • Regie voeren op het contractmanagement. Je monitort de voortgang van de contracten en SLA’s van projecten en stelt de voortgangsrapportages op waarbij risico’s en afwijkingen aangegeven worden. Je stemt deze af met zowel interne partijen als leveranciers en past de inkoopvoorwaarden, indien nodig, samen met de inkoopadviseur aan.
 • Zorgen voor de gecontracteerde output door afwijkingen af te stemmen en contractverplichtingen te handhaven met in- en externe partijen.
 • Evalueren van de uitvoering van contracten.
 • Opstellen van presentatieverklaringen.
 • Geven van advies en ondersteuning in het inkoop- en/of aanbestedingsproces.
 • Samenwerken met andere onderdelen binnen het project, waaronder inkoop.

Als senior contractmanager werk je in het Team Technisch binnen de Afdeling Ontwerp en word je hiërarchisch aangestuurd door de teamleider Technisch.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als senior contractmanager
Om de beoogde doelen te bereiken, zijn ondernemende kwaliteiten, communicatieve kracht en overtuigingskracht essentieel. Ook ben je analytisch sterk, werk je integer, onafhankelijk, ga je voor resultaat, ben je samenwerkingsgericht en durf je beslissingen te nemen. Verder beschik je over: 

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Ervaring in het adviseren van de bouwsector op het gebied van contractmanagement.
 • Kennis over contract- en aanbestedingsrecht en leveranciersmanagement.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 13
 • Maand­salarisMin €4.252 – Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verbandVaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In principe bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de duur van 6 maanden die bij gebleken geschiktheid omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van één van de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang op externe kandidaten.

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Afdeling Ontwerp is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het door de gemeenten te nemen versterkingsbesluit voor de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het versterkingsbesluit is onder andere gebaseerd op het normbesluit, de aanvullende wensen van bewoners en gemeenten, de vereiste vergunningen en subsidies. De afdeling maakt de versterkingsbesluiten bovendien uitvoeringsgereed. 

Ontwerp is opgedeeld in drie teams. Team Projectmanagement is verantwoordelijk voor de planning, resources en aanpak van projecten zoals bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting. Team Technisch levert de juiste (technische) projectondersteuning. En Team Conditionering houdt zich bezig met het realiseren van alle wettelijke voorwaarden om projecten onbelemmerd en tijdig in uitvoering te kunnen nemen.

Team Technisch
Team Technisch is samen met Team Inkoop ook verantwoordelijk voor het in de markt zetten van uitvoeringsprojecten. Dit betekent exact dat Team Technisch zich bezighoudt met het: 

 • Toetsen en analyseren van de versterkingsvoorstellen.
 • Adviseren over constructief en technische zaken. 
 • Opstellen van voorlopige en definitieve ontwerpen.
 • Inhuren van de juiste technische ondersteuning wanneer deze intern niet beschikbaar is.
 • Opstellen van inschrijfbegrotingen voor de aanbesteding van de versterkingsprojecten.
 • Samenwerken met Team Inkoop op het gebied van:
  - technisch inhoudelijke contractvoorbereiding.
  - passende inkoopstrategieën.
  - beheren van gesloten contracten.
  - controleren op tijdige en kwalitatief goede nakoming van het contract.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Sollicitatie

Wij ontvangen graag voor 9 april 2020 je sollicitatie met cv via het sollicitatieformulier Senior Contractmanager.  

Meer informatie

Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Maarten Kusters, Kwartiermaker Ontwerp via 06 - 52 01 44 52. 

Meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met Guus Holthof, HR adviseur 06 - 29 20 54 80.