Projectleider Realisatie (4 FTE) (Schaal 12)

Functie­omschrijving

Geeft uitvoering aan het versterkingsbesluit. Zo kunnen inwoners in het aardbevingsgebied rekenen op een veilig onderkomen. 

Geef sturing aan projecten om panden preventief te verstevigen en ze aardbevingsbestendig te maken. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor alle aspecten binnen het project, zoals financiën, techniek, organisatie, contractmanagement, verificatie en validatie, risicobeheersing, projectbewaking en de kwaliteit en planning. 

Jouw verantwoordelijkheden als projectleider Realisatie

Het Team Projectleiding is verantwoordelijk voor de plaatsing van projectleiders op projecten. Op die manier houden we toezicht op de aannemers die uitvoering geven aan de versterking van panden. Daarnaast wordt de voortgang bewaakt en gekeken of projecten binnen de kaders van planning, budget en de gewenste kwaliteit vallen. Ook kan het team processen-verbaal opstellen en afhandelen voor de oplevering van het project en is er toezicht op de bouw van tijdelijke huisvesting. Na de realisatie worden projecten op correcte wijze afgerond, waaronder ook de nazorg aan bewoners valt. Voor jou betekent dit dat je je als projectleider Realisatie bezighoudt met het: 

 • Sturen op de realisatie van het versterkingsbesluit in projecten.
 • Betrekken van interne medewerkers en externe experts binnen het project.
 • Rapporteren van de projectvoortgang aan de hand van voortgangs- en managementrapportages.
 • Opbouwen en bemensen van de projectorganisatie.
 • Het mede opstellen van ramingen en begrotingen voor de intentie-, initiatief- en uitvoeringsfase.
 • Coördineren en monitoren van de uitvoering van projecten door marktpartijen. Jij signaleert risico’s en onderneemt zo nodig actie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de oplevering van het verstrekte pand.
 • Evalueren van de uitvoering. 

Je maakt als projectleider deel uit van het Team Projectleiding. Hierin word je hiërarchisch aangestuurd door de teamleider Projectleiding en geef je functioneel leiding aan de leden van het projectteam.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als projectleider Realisatie 

Dankzij een goed gevoel en je bewustzijn van de omgeving waarin je actief bent, werk je resultaatgericht aan een succesvolle uitvoering van projecten.
Jij hebt: 

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Enkele jaren ervaring met het aansturen van een projectorganisatie/-processen, met aantoonbaar succesvolle resultaten.
 • Kennis van bouwkundig project- en programmamanagement.
 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van managen, onderhandelen, bedrijfsvoering, risicomanagement en risicoanalyse.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 12
 • Maand­salaris: Min € 3.815 – Max. € 5.671 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 28
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In principe bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de duur van 6 maanden die bij gebleken geschiktheid omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Zet je in voor de veiligheid van de bewoners in Groningen. Wil jij samen met ons werken aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen? We ontvangen jouw sollicitatie met cv graag voor 9 april 2020.

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van één van de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang op externe kandidaten.

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Afdeling Realisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren of laten uitvoeren van projecten op het gebied van de versterking. Adressen die uitvoeringsgereed zijn op basis van het versterkingsbesluit, worden hier daadwerkelijk gerealiseerd en opgeleverd. Afdeling realisatie bestaat uit twee teams. 

Team Projectleiding is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de versterkingen aan alle aangewezen projecten/adressen. Dit gebeurt met behulp van bouwbedrijven en aannemers. Inclusief het leveren van nazorg aan bewoners. Team Toezicht & Ondersteuning verzorgt het aanleveren van een genormeerde adequate projectondersteuning op aanvraag van de projectleiders. Daarnaast houdt dit team toezicht op de werkzaamheden van betrokken marktpartijen.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Sollicitatie

Wij ontvangen graag voor 9 april 2020 je sollicitatie met cv via het sollicitatieformulier Projectleider. 

Meer informatie

Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Henk van de Berg, Afdelingshoofd Realisatie NCG via 06 - 53 22 21 70.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met Guus Holthof, HR adviseur via 06 – 29 20 54 80.